Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV


Uddannelse
Cand. Scient. (Biologi - Kemi), Odense Universitet (Februar 1982).
Dr. Scient., Odense Universitet (Oktober 1988).

Ansættelser
1982-1983: Adjunkt, Sønderborg Statsskole. 1983-1987: Kandidat- og senior-stipendiat, Biologisk Institut, Odense Universitet. 1987-1991: Adjunkt, Biologisk Institut, Odense Universitet. 1991-2017: Lektor, Biologisk Institut, Odense Universitet (nu Syddansk Universitet). 2018: Lektor emeritus, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. 1996-1998: Institutleder, Biologisk Institut, Odense.

Gæsteophold: Department of Zoology, Helsinki University, Finland (1984, 1990); Department of Physiology, Max-Planck-Institute for Experimental Medicine, Göttingen, Germany (1986, 1988); Kristineberg Marine Research Station, Sweden (1993, 2001, 2008); Department of Zoology, University of British Columbia, Vancouver, Canada (1996); School of Biosciences, University of Birmingham, UK (2000); Department of Biological Sciences, University of Naples Federico II, Napoli, Italy (2005); School of Biological Sciences, University of Liverpool, UK (2008); Department of Biology, Turku University, Finland (2008); Department of Cell Biology, University of Calabria, Cosenza, Italien (2010). 

Referee arbejde og medlemskab af styrelser, råd og nævn 
Referee for 40 forskellige videnskabelige tidsskrifter og bedømmer af ansøgninger til Norwegian Research Council, Natural Environment Research Council UK, Biotechnology and Biological Sciences Research Council UK.
Medlem af flere bedømmelsesudvalg vedrørende doktorafhandlinger og ansøgninger om videnskabelige stillinger ved universiteter i Danmark og udlandet. 
Medlem af Faggruppe 32 (Biologi) til Bibliometrisk Forskningsindikator (Forsknings- og Innovationsstyrelsen): 15.1. 2008 → 31.12. 2013.
Medlem af Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers (1. januar 2011 → 31. december 2014). 

Undervisning og vejledning
Har undervist på kurser i fysiologisk tilpasning til miljøstress, økologisk fysiologi, generel fysiologi/zoofysiologi, biologieksperimenter - biologiformidling, dyreforsøgskundskab, biologisk oceanografi, naturvidenskabeligt projekt, fisks økofysiologi, syre-base regulering, iltsvinds biologi samt 1.-års kursus i kemi, biologi og molekylær biologi.
Vejledt 7 postdocs, 6 Ph.D. projekter, 37 cand. scient. specialer, 35 bachelor-projekter og 18 yderligere eksperimentelle studenterprojekter.

Administration (udvalgte eksempler)
Medlem af diverse studienævn (1989-1992, 1994), medlem af Ph.D. udvalget ved Biologisk Institut 1991-2017, medlem af institutbestyrelsen 1993-1999, institutleder 1996-1998.

Andre udvalgte aktiviteter
Organisator af 9 internationale videnskabelige kongresser/symposier og workshops.  Medlem af  Society for Experimental Biology, American Physiological Society,  Scandinavian Physiological Society, European Society for Comparative Physiology and Biochemistry, Danmarks Naturvidenskabelige Akademi.

Publikationer
Forfatter/medforfatter af 117 peer-reviewed artikler/kapitler i internationale videnskabelige tidsskrifter og bøger. Redaktør af en bog om “Fish Ecophysiology”. Over 100 abstracts fra foredrag og poster præsentationer ved forskellige videnskabelige kongresser.

Forskningsområde

Forskningsområder

Komparativ fysiologi, respiration, gastransport, syre-base balance, ionregulering og cellulær iontransport. Forskningen sigter mod at forstå omgivelsernes indvirkning på dyrs fysiologi, og den omfatter studier af mekanismer på molekylært-, cellulært- og organisme-niveau.


Forskningen inkluderer studier af:
• Akutte og kroniske effekter af miljøforandringer (iltmangel, hyperkapni, salinitetsændringer m.m.) på fisk og krebsdyr.
• Funktionelle egenskaber af hæmoglobin.
• Hæmoglobininteraktioner med membranproteiner.
• Gastransport i blodet.
• Iontransport, volumenregulering og pH regulering i røde blodceller.
• Cirkulatorisk og ventilatorisk respons på hypoxi.
• Komparativ fysiologi af nitrogenoxid og dets metabolitter.
• De røde blodcellers rolle i reguleringen af lokal blodgennemstrømning via oxygeneringsgrads-afhængig frigivelse af vasodilatoriske forbindelser (NO og ATP).
• Nitrits fysiologiske betydning som signalmolekyle og NO-donor.
• Syre-base regulering hos vertebrater og invertebrater.
• Fysiologiske effekter af miljø-forurenende stoffer (kobber, ammoniak, nitrit og nitrat).

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller