Personlig profil

Forskningsområde

Jeg er interesseret i unges overgange/transitioner i uddannelsessystemet - særligt overgangen fra ungdomsuddannelse til universitetet: Unges uddannelsesvalg, rekruttering og optagelsesprøver, indkulturering og identitetsprocesser på første år samt frafald og fastholdelse. Jeg har ydermere beskæftiget mig med naturfagsdidaktik (eller rettere STEM-didaktik: Science, Technology, Engineering and/or Mathematics): Unges interesse i STEM, deres identifikation med STEM (eller mangel på samme) samt formidling af naturvidenskab på alle uddannelsesniveauer. Min empiriske forskning er karakteriseret ved komplekse, longitudinelle, mixed methods designs og flere komplementære (kvantitative såvel som kvalitative) metoder.

Jeg er desuden en passioneret underviser og oplægsholder.

Forskningsområder

 • Universitetsuddannelse
 • Universitetespædagogik
 • Førsteårspædagogik
 • Indkulturering
 • Identitetsprocesser
 • Social integration
 • Faglig identifikation
 • Studiemiljø
 • Frafald
 • Fastholdelse
 • Optagelsesprøver
 • Rekruttering
 • Gymnasieuddannelser
 • Uddannelsesvalg
 • Studievalg
 • Karrierevalg
 • Karrierelæring
 • Interesse for naturvidenskab
 • Almendidaktik
 • Uddannelsesforskning
 • Motivation
 • Interesse
 • Fagdidaktik
 • Naturfagsdidaktik
 • STEM didaktik
 • Matematik-didaktik
 • Naturvidenskabernes og matematikkens didaktik
 • Interesse for naturvidenskab
 • Identifikation med naturvidenskab
 • Formidling af naturvidenskab
 • Rekruttering
 • Uddannelsesvalg
 • Kvalitative metoder
 • Interview
 • Fokusgruppeinterview
 • Observationer
 • Kvantitative metoder
 • Spørgeskema
 • Registerdata
 • Statistiske analyser

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Eva Lykkegaard er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler