Personlig profil

CV

 

CV for Erik Granly Jensen

2018-2019: Forskningsophold i Berlin. Indsamling af forskningsdata og forskning i kulturhistoriske arkiver ved dels Staatsbibliothek zu Berlin, dels ved Walter Benjamin-Archiv.

2016-2018: Vice-institutleder ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU

2013-2017: Studierleder for Kultur og formidling og studienævnsformand for Studienævn for Kulturstudier

2012-: Lektor i auditiv kultur ved Institut for Kulturvidenskaber (IKV), SDU. Tilknyttet faggruppen for kulturstudier.

2011-2014: Forskningsleder i Norsound (Nordic Research Network for Sound Studies). Finansieret af Nordforsk.

2009-2012: Adjunkt i Kulturstudier ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU.

2008-2009: Videnskabelig assistent ved IKK, afdeling for Moderne Kultur og Kulturformidling, KU.

2005-2008: Post.doc. ved IKK, afdeling for Moderne Kultur & Kulturformidling. Forskningsprojekt om europæisk radios kunst- og kulturhistorie 1925-1965. Finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).

2004: Ph.d.-forsvar ved IKK. Afhandlingstitel: Snakkesalighedens politik. Kritisk mimesis og forvaltningen af øjeblikket hos Walter Benjamin og Robert Walser.

2002-2004: Amanuensis ved IKK, afdeling for Moderne Kultur og Kulturformidling, KU. Undervisning på BA- og KA-niveau i emner inden for den moderne kulturs historie.

2001: Ophold på School of Criticism ved Cornell University i Ithaca (NY), USA.

2000-2001: Forskningsophold ved University of Notre Dame i South Bend (IN), USA.

1999-2002: Ph.d.-stipendiat ved Institut for Kunst- og kulturvidenskab, afdeling for Litteraturvidenskab. Forskningsprojekt om Walter Benjamin og Robert Walser.

1998-1999: Scholarstipendiat. Finansieret af Forskningsfonden ved Aarhus Universitet. Et års forskningsophold ved German Department på Johns Hopkins University i Baltimore (MA), USA.

1998: Cand. Phil i Litteraturhistorie, Aarhus Universitet. Speciale om Walter Benjamin.

1997: Studieophold på Deutsches Seminar ved Freie Universität i Berlin, Tyskland.

1995: Erasmus-ophold på Philosophisches Seminar ved Albert-Ludwigs Universität i Freiburg, Tyskland.

1992-1998: Studier i Litteraturhistorie, Aarhus Universitet.

1991: Sproglig student fra Svendborg Gymnasium.

Forskningsområde

I efterårssemeseret 2018 og forårssemeseret 2019 er jeg på forskningsophold i Berlin.

Forskningsopholdet vedrører primært indsamling af forskningsdata og forskning i kulturhistorske arkiver om Weimar Republikken dels ved Staatsbibliothek zu Berlin, dels ved Walter Benjamin-Archiv.

Udover denne kulturhistoriske dimension ligger min forskning primært inden for den del af kulturstudier, der vedrører auditiv kultur (mobile lytterkulturer, lydarkiver, podcasts, audioguides, lydkunst m.fl.), såvel i et samtidsperspektiv som i et historisk. Jeg har herudover en generel forskningsinteresse for erindringskulturer, kulturhistorieskrivning, kultur- og mediepolitiske problemstillinger, digital humaniora, kritisk teori (især W. Benjamin) og en række nyere kulturteoretiske positioner (G. Agamben, M. Bal, J. Butler, B. Stiegler, J. Ranciere).

I de senere år har jeg endvidere forsket i DR's auditive kulturarv, dvs. i historiografiske, mediepolitiske og rettighedsmæssige problemstillinger, der knytter sig til DR's historiske arkiver. I perioden 2010-2014 var jeg således en del af den nationale forskningsinfrastruktur LARM og i redaktionen af bogen Radioverdener, der udkom i forlængelse af LARM-projektet.

Forskningsområder

  • Medieinstitutionsanalyse
  • Mediepolitik
  • Hverdagsliv

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Erik Granly Jensen er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler