Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

 

CV for Erik Granly Jensen

2018-2019: Forskningsophold i Berlin. Indsamling af forskningsdata og forskning i kulturhistoriske arkiver ved dels Staatsbibliothek zu Berlin, dels ved Walter Benjamin-Archiv.

2016-2018: Vice-institutleder ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU

2013-2017: Studierleder for Kultur og formidling og studienævnsformand for Studienævn for Kulturstudier

2012-: Lektor i auditiv kultur ved Institut for Kulturvidenskaber (IKV), SDU. Tilknyttet faggruppen for kulturstudier.

2011-2014: Forskningsleder i Norsound (Nordic Research Network for Sound Studies). Finansieret af Nordforsk.

2009-2012: Adjunkt i Kulturstudier ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU.

2008-2009: Videnskabelig assistent ved IKK, afdeling for Moderne Kultur og Kulturformidling, KU.

2005-2008: Post.doc. ved IKK, afdeling for Moderne Kultur & Kulturformidling. Forskningsprojekt om europæisk radios kunst- og kulturhistorie 1925-1965. Finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).

2004: Ph.d.-forsvar ved IKK. Afhandlingstitel: Snakkesalighedens politik. Kritisk mimesis og forvaltningen af øjeblikket hos Walter Benjamin og Robert Walser.

2002-2004: Amanuensis ved IKK, afdeling for Moderne Kultur og Kulturformidling, KU. Undervisning på BA- og KA-niveau i emner inden for den moderne kulturs historie.

2001: Ophold på School of Criticism ved Cornell University i Ithaca (NY), USA.

2000-2001: Forskningsophold ved University of Notre Dame i South Bend (IN), USA.

1999-2002: Ph.d.-stipendiat ved Institut for Kunst- og kulturvidenskab, afdeling for Litteraturvidenskab. Forskningsprojekt om Walter Benjamin og Robert Walser.

1998-1999: Scholarstipendiat. Finansieret af Forskningsfonden ved Aarhus Universitet. Et års forskningsophold ved German Department på Johns Hopkins University i Baltimore (MA), USA.

1998: Cand. Phil i Litteraturhistorie, Aarhus Universitet. Speciale om Walter Benjamin.

1997: Studieophold på Deutsches Seminar ved Freie Universität i Berlin, Tyskland.

1995: Erasmus-ophold på Philosophisches Seminar ved Albert-Ludwigs Universität i Freiburg, Tyskland.

1992-1998: Studier i Litteraturhistorie, Aarhus Universitet.

1991: Sproglig student fra Svendborg Gymnasium.

Forskningsområde

I efterårssemeseret 2018 og forårssemeseret 2019 er jeg på forskningsophold i Berlin.

Forskningsopholdet vedrører primært indsamling af forskningsdata og forskning i kulturhistorske arkiver om Weimar Republikken dels ved Staatsbibliothek zu Berlin, dels ved Walter Benjamin-Archiv.

Udover denne kulturhistoriske dimension ligger min forskning primært inden for den del af kulturstudier, der vedrører auditiv kultur (mobile lytterkulturer, lydarkiver, podcasts, audioguides, lydkunst m.fl.), såvel i et samtidsperspektiv som i et historisk. Jeg har herudover en generel forskningsinteresse for erindringskulturer, kulturhistorieskrivning, kultur- og mediepolitiske problemstillinger, digital humaniora, kritisk teori (især W. Benjamin) og en række nyere kulturteoretiske positioner (G. Agamben, M. Bal, J. Butler, B. Stiegler, J. Ranciere).

I de senere år har jeg endvidere forsket i DR's auditive kulturarv, dvs. i historiografiske, mediepolitiske og rettighedsmæssige problemstillinger, der knytter sig til DR's historiske arkiver. I perioden 2010-2014 var jeg således en del af den nationale forskningsinfrastruktur LARM og i redaktionen af bogen Radioverdener, der udkom i forlængelse af LARM-projektet.

Forskningsområder

  • Medieinstitutionsanalyse
  • Mediepolitik
  • Hverdagsliv

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.