Personlig profil

CV

CURRICULUM VITAE: Erik Albæk

ANSÆTTELSE

2005-: Professor i journalistik og statskundskab, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Odense
1999-2005: Professor i offentlig forvaltning, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet
1987-1999: Lektor i offentlig forvaltning, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
1985-1987: Ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
1984: Adjunktvikar, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
1983-1984: Videnskabelig medarbejder ved projektet: “Evaluering af projektgruppeordningen”, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
1982-1983: Instruktor i faget komparativ politik, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
1982-1983: Kursuslærer i statskundskab, Folkeuniversitetet i Århus
1980-1983: Hjælpelærer, Institut for Retslære, Aarhus Universitet

UDDANNELSE

Universiteter

1974-1988: Aarhus Universitet
1978-1979: University of Essex, England
1973-1974: University of Kansas, USA

Grader

1988: Ph.d. (statskundskab)
1983: Bifag (engelsk)
1982: Cand.scient.pol.

LÆNGEREVARENDE UDLANDSOPHOLD

2009: Gæsteprofessor ved Amsterdam School of Communications Research, Amsterdam Universitet
2004: Gæsteprofessor ved Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Verwaltung und Organisation, Universität Potsdam, Tyskland
2000-2001: EuroFaculty Professor i offentlig forvaltning, Institut for Internationale Forhold og Statskundskab, Vilnius Universitet, Litauen
1992-1993: ACLS fellow & visiting scholar, Programs in Administration, Planning, and Social Policy, Graduate School of Education, Harvard University, Cambridge, Mass., USA
1985-1986: ACLS fellow & visiting scholar, Program in Science, Technology, and Society, MIT, Cambridge, Mass., USA
1978-1979: MA-studier, Department of Government, University of Essex, England
1973-1974: Studieophold ved University of Kansas, USA

ADMINISTRATIVE HVERV

2010-: Formand for Praksisudvalget, Syddansk Universitet
2009-: Medlem af ph.d.-udvalget, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
2008-: Medlem af Akademisk Råd, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
2002-2005: Medlem af institutbestyrelsen og stedfortrædende institutleder, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet
1999-2002: Ph.d. koordinator, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet
1995-1999: Medlem af Det samfundsvidenskabelige Fakultets internationale udvalg, Aarhus Universitet
1994-1999: TEMPUS-koordinator, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
1990-1992: Medlem af Fagrådet for Statskundskab, Aarhus Universitet
1991-1992: Institutbestyrer og fagrådsformand, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
1991-1992: Medlem af Det samfundsvidenskabelige Fakultetsråd, Aarhus Unversitet
1988-1989: Medlem af Studienævnet for Statskundskab, Aarhus Universitet

REDAKTIONELLE HVERV

2009 -: Redaktør af bogserien 'Journalistik og samfund', Syddansk Universietetsforlag
1997-1999: Redaktør, Scandinavian Political Studies
1984-1991: Redaktør, GRUS

ØVRIGE HVERV

2011-: Medlem af bestyrelsen for Ørestad Gymnasium
2011-: Medlem af faggruppe 10: 'Medier og kommunikation' under Den Bibliometriske Forskningsindikator (formand fra 2012)
2011-: Sekretær for Jounalism Studies Division, International Communication Association
2005-: Medlem af bestyrelsen for Danmarks Mediemuseum
2004-2006: Medlem af bestyrelsen for forskningsrådssamarbejde NORFACE under EU’s 6. rammeprogram.
2002-2006: Medlem af Standing Committee for Social Sciences (SCSS), European Science Foundation
2002-2006: Medlem af bestyrelsen for Dansk EvalueringsSelskab (DES), formand
2002-2003: Medlem af Forskningsforum
2002-2005: Censor ved journalistuddannelsen, Syddansk Universitet
2001-2005: Medlem af the Accreditation Committee of the European Association for Public Administration Accreditation
2001-2002: Medlem af den videnskabelige komité til bedømmelse af Centres of Excellence under Norges Forskningsråd
2000-2006: Medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, formand 2001-2005
2000-2006:Medlem af Nordisk Samarbejdsnævn for Humanistisk og Samfundsvidenskabelig Forskning (NOS-HS), formand
2000-2001 og 2005
2000-2001: Medlem af Nordisk Publiceringsnævn for Samfundsvidenskabelig Forskning
1999-2005: Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Statskundskab (DES)
1999-2008: Medlem af bestyrelsen for Nordisk Statskundskabsforbund (NOPSA), formand 2005-2008
1990-: Censor i statskundskab ved Aarhus Universitet (fra 1999), Københavns Universitet, Odense Universitet (indtil 2005), Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitet (fraregnet 1999 - 2005)
1989-1992: Medlem af bestyrelsen for Nordisk Forum for Kunskapsvård och Forskningsinformation

EVALUERINGSPANELER

2006-2007: Evalueringen af de danske sociologiuddannelser
2006: Evalueringen af forvaltningsuddannelsen ved Göteborgs Universitet
2005-2006: Formand for evalueringen af uddannelserne i statskundskab, freds- og konfliktstudier, u-landskundskab mv ved svenske universiteter og højskoler
2000: Evaluation of the Research Area “Local Institutions and Rural Development, Centre for Development Studies, Copenhagen
1997-1998: Assessment of the Bachelor Programmes of Political Science/Public Administration in Vilnius, Riga, and Tartu

FORSKNINGSBEVILLINGER

Communicating the Economy: The effects of news media coverage of the economy on economic perceptions and consumer confidence (med prof. Claes de Vreese). 5.822.000 kr. fra Velux Fonden.
Forskningsophold ved Amsterdam School of Communications Research”. 125.874 fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.
Etisk politik i komparativ perspecitive (under ledelse af prof. Christoffer Green-Pedersen). 174,150 kr. fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv
Den danske journalist (med prof. Peter Bro og prof. Claes de Vreese). 300.000 kr. fra Aarhus Stiftstidendes Fond (2007) og 50.000 kr. fra Dagspressens Fond.
Politisk journalistik i komparativt perspektiv (med prof. Claes de Vreese). 4,1 mill. kr. fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (2006) og 900.000 fra Pressens Uddannelsesfond (2008)
Balance og upartiskhed i den politiske journalistik (med prof. Claes de Vreese). 1.195.96 kr. fra Radio- og tv-nævnet (2006)og 400.000 fra rektors udviklingspulje (2006)
Nyt arbejdsliv og arbejdsmiljø i nyhedsarbejdet. 1.347.410 kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfondet (2006)

MEDLEMSKAB AF INTERNATIONALE FORSKNINGSNETVÆRK

2008-2012: Komparativt projekt om "Morality Poltics in Comparative Perspective" under ledelse af professor Christoffer Green-Pedersen, Aarhus Universitet. Projektet er finansielt støttet af Forskningsrådet for Samfund og Ervherv
2002-2007: Komparativt projekt om “Europeanization of Domestic Politics” under ledelse af professor Erik Albæk, Syddansk Universitet, og Dr. Ron Holzhacker, Twente Universitet
1999-2004: Komparativt projekt om “Tobacco Control and the Liberal State: The Legal, Ethical, and Policy Debates” under ledelse af professor Eric A. Feldman, University of Pennsylvania, og professor Ronald Bayer, Columbia University. Projektet er finansielt støttet af the Robert Wood Johnson Foundation
1998-2000: Komparativt projekt om “Success and Failure in Governance” under ledelse af professor B. Guy Peters, University of Pittsburgh, professor Paul ‘t Hart, Leiden Universitet, og professor Mark Bovens, Utrecht Universitet
1994-1998: Komparativt projekt om “HIV, Contaminated Blood, and Conflict: A Comparative Study” under ledelse af by professor Eric A. Feldman, New York University, og professor Ronald Bayer, Columbia University. Projektet støttedes finansielt af the Toyota Foundation, the Japan Foundation, Center for Global Partnership, Fondation Merieux og the Rockefeller Foundation
1989-1991: Komparativt project om “AIDS in the Industrialized Democracies” under ledelse af professor David L. Kirp, University of California at Berkeley, og professor Ronald Bayer, Columbia University. Projektet støttedes finansielt af the University of California’s AIDS Task Force og the American Foundation for AIDS Research
1988-1993: Fællesnordisk projekt om “Forsøg som omstillings- og styringsmiddel i den offentlige sektor”. Projektet støttedes finansielt af NOS-S og SSF
1987: 2007: INTEVAL, internationalt netværk af evalueringsforskere og -praktikere under ledelse af professor Ray C. Rist, Verdensbanken

HÆDERSBEVISNINGER

Millenium Star, Litauen (2010)

SPROGLIGE FÆRDIGHEDER

Dansk: Modersmål
Engelsk: Flydende i skrift og tale
Norsk, svensk, tysk og hollandsk: Flydende læsefærdigheder
Fransk og spansk: Gode læsefærdigheder
Litauisk og a: rudimentært

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Erik Albæk er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller