Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde


Publications:
Journal articles:
Black, E., Gowen, R., Rosenthal, H., Roth, E., Stechy, D. and Taylor, F.J.R., The Cost of Eutrophication from Salmon Farming: Implications for Policy - A Comment, Journal of Environmental Management, Vol. 50, No. 1, May 1997, p. 105-109.

Roth, E., H. Rosenthal, P.Burbridge, A discussion of the use of the sustainability index: “ecological footprint” for aquaculture production. Aquatic Living Resources 13 (2000) p. 461-469.

Peter Burbridge, Vicki Hendrick, Eva Roth, Harald Rosenthal, Social and Economic Policy Issues Relevant to Marine Aquaculture (2001), Journal of Applied Ichthyology Vol. 17:2001, pp 194-206, Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin, ISSN 0175-8659 (Results from the Maraqua-project – EU-concerted action)

Roth, Eva, Hans Ackefors, Frank Asche, Christian Balnath, Edward Black, Kenneth Black, Andrew Boghen, Craig Browdy, Peter Burbridge, John D. Castell, George Chamberlain, Konrad Dabrowski, Ian Davies, Antoine Dosdat, Anastasio Eleftheriou, Arne Ervik, Richard Haedrich, Christopher S. Heinig, Volker Hilge, Joannis Karakassis, Holmer Kuhlmann, Thomas Landry, Mathias von Lukowicz, Jaqueline McGlade, Andrew Price, Robert B. Rheault, Harald Rosenthal, Ulrich Saint-Paul, Paul A. Sandifer, Marco Saroglia, William Silvert, Werner Steffens, Doris Soto, Laszlo Varadi, Johan Verreth, Marc Verdegem, Uwe Waller, An intellectual injustice to aquaculture development: a response to the review article on "Effect of aquaculture on world fish supplies" (Naylor, R.L., Goldburg, R:J., Primavera, J.H., Kautsky, N., Beveridge, M.C.M., Clay, J., Folke, C., Lubchenco, J., Mooney, H., Troell, M. 2000. Effect of aquaculture on world fish supplies. Nature 405: 1017-1024.) ICES CM 2002 / F:04 Ref ACME, Annex 4, p 83-89

Roth, E., A.L.Toivonen, S.Navrud, B.Bengtsson, G.Gudbergsson, P.Tuumainen, H.Appelblad &G.Weissglas, Methodological, conceptual and sampling practices in surveying recreational fisheries in the Nordic countries – experiences of a valuation survey, Fisheries management and Ecology Volume 4, number 4-6, pp. 355-367, August 2001

Anna-Liisa Toivonen, Eva Roth, Ståle Navrud, Guðni Guðbergsson, Håkan Appelblad, Bo Bengtsson and Pekka Tuunainen, The Economic value of recreational fisheries in the Nordic countries, Fisheries Management and Ecology, 2004, 11, 1-14.

Nielsen, M, F.Jensen and Eva Roth, A cost-benefit analysis of a public labeling scheme of fish quality, Acta Agriculturae Scand Section C, 2005; 2, 65-76.

Roth, Eva, Harald Rosenthal, Fisheries and aquaculture industries involvement to control product health and quality safety to satisfy consumer-driven objectives on retail markets in Europe, Marine Pollution Bulletin 55 (2006) 599-605

Pongthanapanich, Tipparat, Eva Roth, Voluntary management in Thai shrimp farming, Aquaculture Economics & Management, Issue 10-03, 2006, p 265-287

Consultancies:
Roth, Eva: Fish for the World, Esbjerg, juni 1983.

Roth, Eva: Fish for the World, 2. Revised,. 1984.

Jørgensen, Henning Peter, Eva Roth. Kundeunderlaget for Esbjerg ny bedding. September 1988.

Jørgensen, Henning Peter, Eva Roth. Analyse af kundegrundlaget for projektet Nexø havn Overfladebehandlingsanlæg Sønder Flak, Nexø. Esbjerg, oktober 1988.

Roth, Eva Country Profile, Greenland, FAO, Rome 1988

Roth, Eva og Tove Christensen, Forundersøgelse af irske og britiske fiskeres landinger af sild og makrel, December 1996. (Consultancy for The Fisheries Association of Esbjerg)

Olesen, Niels Kold and Eva Roth, Fisheries Country Profiles on Vietnam, Cambodia and Laos, incl. update of Fisheries Digital Atlas, FAO, Rome, Dec. 1998

Olesen, Niels Kold and Eva Roth, FAO/DANIDA REGIONAL AND NATIONAL WORKSHOPS ON FISH PROCESSING AND QUALITY ASSURANCE. Evaluation of follow-up questionnaires, FAO, Rome, Jan. 1999

MacAlister Elliott and Partners Ltd, Regional Socio-Economic Studies on Employment and the level of Dependency on Fishing, Draft Final, August 1999, European Commission, DGXIV (Substantial contribution, Denmark)

Olesen, Niels Kold, Eva Roth, FAO Country profiles of Denmark, Norway, Sweden, Finland, Faroe Islands and Greenland incl. update of FAO Digital Atlas, FAO, Rome, (1999, 2000)

Jensen, Frank, Henning Peter Jørgensen, Eva Roth (koordinator), En diskussion af hvorledes fiskerireguleringer påvirker biodiversitet, økonomi og social tilpasning, IME Report 5/02 pp.52 (Bidrag til Wilhjelmudvalget)

Jensen, Frank, Eva Munk-Madsen, Eva Roth (koordinator) og Niels Vestergaard, Socioøkonomisk undersøgelse af den samfundsmæssige og økonomiske betydning af fiskeriet på Ringkøbing Fjord og dens opland. 2002, Ringkøbing amt.

European Commission Directorate General for Fisheries,”The Role of Women in the fisheries sector”, Final Report 1443/R/03/D, MacAlister Elliott and Partners Ltd, March 2002, personal contribution Eva Roth; Contributed to template, approach and methodology, in charge of Denmark, Finland, Germany and Austria.

Appraisal of Project Proposal Regarding, Establishment of a Tilapia Farm in Ghana Under the Private Sector Development Programme, Hørsholm August 2002, Karl Iver Dahl-Madsen, DHI Water and Environment, team leader, Eva Roth, Associate Professor, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, Henry Madsen, Danish Bilharziasis Laboratory, Danida, unpublished

Study of the market for aquaculture produced seabass and seabream species, Report to the European Commission DG Fisheries, Final Report 23rd April 2004, Department of Marketing & Institute of Aquaculture University of Stirling, (Partner contributing on Denmark, Sweden and Finland)

Contribution (anon. private consultancy) on food safety for: Saving Fish and Fishers, Towards Sustainable and Equitable Governance of the Global Fishing Sector, May 2004, The World Bank, Agriculture and Rural Development Department, Washington

Willems, Sabine, Eva Roth, Jan van Roekel, Changing European Public and Private Food Safety and Quality Requirements, Challenges for Developing Country Fresh Produce and Fish Exporters, Agriculture and Rural Development Discussion Paper, World Bank, 2005

Roth, Eva (Team leader), Ian Goulding, Stephen Mwikya, supported by Nils Kristian Sørensen, INFOSA Project Mid-Term Review, Mission undertaken in South Africa, Mozambique, Namibia, Tanzania, Zambia and Malawi from 9 to 29 January 2006, April, 2006 (Private consultancy for NORAD)

Roth, Eva and Tue Roth, Innovative Recruitment Systems in the Fisheries Sector
Country Report Denmark, European Foundation Study, Feb. 2007 (private consultancy for HOMARUS)

Rønnest, Arne Kvist, Jørgen Jordal-Jørgensen, Rolf Kromand, Carsten Lynge Jensen, Lars-Bo Jacobsen, Eva Roth, Jacob Ladenburg, Lystfiskeri i Danmark, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Marts 2010

Kromand, Rolf, Jørgen Jordal-Jørgensen, Eva Roth, Arne Kvist Rønnest, Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere, Udarbejdet som del af projektet Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeriet i Danmark, Marts 2010, COWI A/S og Fødevareministeriet

Scientific reports
Peter Bogason og Eva Roth: Centrum og Periferi - Den offentlige sektors regionaløkonomiske betydning. Institut for Samfundsfag, Københavns Universitet, Arbejdspapir, 1980/4.

Roth, Eva: Hovedproblemer i indkomstopgørelser under inflation og ved ændringer i de relative priser. Oktober 1982

Roth, Eva: Rapport om konference vedr. fiskevernsonen ved Svalbard, marts 1983.

Roth, Eva: Fiskerisektoren i Esbjerg. Del I og del II. September 1984.

Roth, Eva: Den økonomiske udvikling i Grønlands fiskerisektor - analyse af mål og midler i fiskeripolitikken. Projektbeskrivelse. Marts 1985.

Sørensen, Bertha og Eva Roth: Engelsk-dansk terminologisk undersøgelse af det mikroøkonomiske fagområde. Handelshøjskole Syd, Erhvervssprogligt Institut, 1985, stencileret, foreløbig udgave.

Roth, Eva: Generationsskifteproblemer i fiskeriet. Notat 4/86. November 1986.

Roth, Eva. Belysning af de økonomiske konsekvenser ved valg mellem produktion af pillede, søkogte og Japanrejer. 1988. (Projekt under Det samfundsvidenskabelige forskningsråd)

Roth, Eva og Steen Christensen. Mål og midler i Grønlands fiskeripolitik. Esbjerg, november 1988. (Projekt under Det samfundsvidenskabelige forskningsråd)

Roth, Eva. Tabelsamling til beskrivelse af den regionale fangst og forarbejdning af fisk og fiskeprodukter i Grønland. Esbjerg, november 1988. (Projekt under Det samfundsvidenskabelige forskningsråd)

Roth, Eva. Dambrugsbekendtgørelsen, fra "common sense" til detaljeret normstyring, August 1992 (106 sider).

Roth, Eva. Study on the Fish Marketing Chain in Denmark. Contribution to an EEC study on Fish Marketing presented to the EEC-Commission March 1993.

Hansen, Henning Smidt, Dorrit Magnussen og Eva Roth. Rapport om overvågning af Nordsøen, GRID-Denmark, Esbjerg 1993 (English version available -Report concerning surveillance of the North Sea).

Roth, Eva. Landeprofil af dansk rekreativt fiskeri. Udarbejdet til Nordisk Arbejdsgruppe for Fiskeriforskning, Seminar foråret 1994. Udgivet på Institut for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje, Silkeborg (Fiskeriministeriet).

Roth, Eva og Tove Christensen, Rapportering af fase I og II "Økonomi", 3.projekt under Limfjordsgruppens undersøgelsesprogram for Limfjorden, Oktober 1994

Roth, Eva og Tove Christensen, Socio-økonomisk analyse af fiskeriet i Limfjorden Fiskeriøkonomi: 18/96, Sydjysk Universitetscenter.

Roth, Eva, Forundersøgelse af forskningsbehovet i det rekreative fiskeri, Januar 1996 (Indsendt til Landbrugs-og Fiskeriministeriet), Sydjysk Universitetsforlag.

Roth, Eva and Tove Christensen, Socioeconomic Survey of the Influence of Mariculture on the Resource Use in Limfjord, ICES paper 1996, ICES, C.M. 1996/F:5 ACME. (Presented at ICES WG on the Environmental Interactions of Mariculture, 26-29.March, 1996).

Roth, Eva, Aquaculture/Mariculture and the Environment, ICES Country Report Denmark, March 1996.

Roth, Eva, Contry Report Denmark in Report of the Working Group on Environmental Interactions of Mariculture, Esbjerg, Denmark 1-5 March 1998, ICES CM 1998/F:2

Johannes Michelsen, Ulrich Hamm, Els Wynen, Eva Roth, FAIR3-CT96-1794 The European market for organic products: growth and development, Task 2.2: Technical Deliverable: Riii 2nd draft January 1999

Olesen, Niels Kold, Eva Roth (co-ordinator), Det danske dambrugs-erhverv – en strukturanalyse, IME Report 1/99, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet, Esbjerg, Maj 1999.

Toivonen, A.-L., Håkon Appelblad, Bo Bengtsson, Peter Geertz-Hansen, Gudni Gudbergsson, Dadi Kristoffersson, Hilde Kyrkjebø, Ståle Navrud, Eva Roth, Pekka Tuunainen and Gösta Weissglas, Economic value of recreational fisheries in the Nordic countries, TemaNord 2000:604 pp.70, ISBN 92-893-0551-7.

Roth, Eva og Lone Grønbæk, Konsekvenser af ”Uudnyttede” fiskeressourcer for Esbjerg flåden, Endelig udgave, 2000, Rapport til Esbjerg kommune under initiativet “Nyt liv på Esbjerg havn”
Fair CT98 4255 “Market-driven incentive structures for sustainable fisheries management” (MISSFISH) Final Project Report, 2001, Authors: University of Portsmouth: H.Pickering, S.Jaffry, D.Whitmarsh, P.Wattage, Y.Ghulam, J.Frere, University of Southern Denmark: E.Roth, Danish Institute of Agriculture and Fisheries Economics: M.Nbielsen, University of Evora (in an advisory capacity): R.Junquereira Lopes.pp263.

Benchmarking HEI impact on students' soft skills development with labour market demands.. / Jørgensen, Henning P. ; Roth, Eva. Esbjerg : Syddansk Universitet. Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, 2009. 55 s.

Comparison of performance of students' soft skills: HEI performance evaluation and Benchmarking.. / Jørgensen, Henning P., Roth, Eva. Esbjerg : Syddansk Universitet. Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, 2009.

Konference papers:

Roth, Eva: EF-lovgivning på fiskeriområdet. Indlæg på Fiskeriøkonomisk Instituts seminar om fiskeriøkonomi, Esbjerg, 7. 8. oktober 1983.

Roth, Eva: Fiskemelsbranchens fremtidige struktur under alternative reguleringsformer. Indlæg på symposium for industrifiskeri og fiskemelsindustri, 13. 15. februar 1985, Hotel Hvide Hus, Aalborg afholdt af Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium.

Roth, Eva: Overvejelser til belysning af de økonomiske problemer ved kommerciel opdræt af fisk. Indlæg på kursus om akvakultur, Kristiansminde den 23 24. marts 1985, arrangeret af FaDB og FYB.

Roth, Eva. Recreational fishing activities in Denmark. Working paper presented at "Nordic Seminar on Transport, Agriculture and the Environment in a Regional and National Development Perspective - Quantitative and Modelling Approaches”. 6 - 8 December, 1993, Bornholm.

Roth, Eva. Resursförvaltning - fritids-sportsfiskeri i Danmark, Foredragsnotat, Nordisk konferens om Fritids- och Turistfiskeri; Resursförvaltning och Samhällsekonomi 11-12 april 1994, Östersund.

Roth, Eva. Preliminary results from Socioeconomic Survey of Resource Use in Limfjorden. ICES Workshop, Principles and Practical Measures for the Interaction of Mariculture and Fisheries / Coastal Area Planning and Management, 19 - 22 June, 1995 Kiel, Germany.

Roth, Eva. Socioeconomic Survey of Resource Use in the Limfjord, Workshop "Spillover effects" Rennes -November 30th and December 1st, 1995 ENSAR-DEERN Halieutique, OIKOS Environnement-Ressources (DG XIV, Brussels).

Roth, Eva, Fisketurismens samhällsvärde och betydelse som nationell näring - en nationalekonomisk jämførelse, danske erfarenheter, Konferens om Fisketurism, 9.oktober 1996, Göteborg, Sverige.

Roth, Eva Contry report, Denmark, 1995/1996, Mariculture and the environment, ICES WG, Weymouth 1-6 March, 1997

Roth, Eva and Susanne Jensen, The Economic Impact of Angling Tourism in the County of South Jutland, presented at the IX Annual EAFE Conference, Quimper, France 28 - 30 April 1997. (procedings)

Roth, Eva, SWOT-analysis of Danish Inshore Fisheries, Draft version presented at ESSFiN Workshop on Inshore Fisheries 29-31st of March, 1998, Gruissan, France

Nathalie A. Steins, Eva Roth, From capture to culture: The role of aquaculture in inshore fisheries, ESSFin, Task Group Meeting II: Amsterdam, 24-26th of September 1998

Wattage, P., H.Pickering, S.Jaffra, D.Whitmarsh, J.Frere, E.Roth, M.Nielsen, Management regime differentiated Seafood: Comnsumers’ willingness to pay, EAFE Conference, Dublin, April, 1999
Toivonen, Anna-Liisa, Pekka Tuunainen, Ståle Navrud, Eva Roth, Bo Bengtsson and Gudni Gudbersson, Measuring total economic value of recreational fishery in the Scandinavian contries, “Evaluating the benefits of recreational fishing”, 1-3 June 1999, Vancouver, Canada

Roth, E., M. Nielsen, H.Pickering, S.Jaffry, D.Whitmarsh, P.Wattage, J.Frere, The Value of Fish Quality (2000) http://www.osu.orst.edu/Dept/IIFET/2000/speakersr.html

Jaffry, S., H. Pickering, P. Wattage, D. Whitmarsh, J. Frere, E. Roth, M. Nielsen, Consumer Choice for Quality and Sustainability in Seafood Products: Empirical Findings from Europe (2000). http://www.osu.orst.edu/Dept/IIFET/2000/speakersr.html

Jaffry, S., H. Pickering, D. Whitmarch, J. Frere, E. Roth and M. Nielsen, “The Role of Conjoint Analysis in the Evaluation of Fish Product Markets”(2000), Proceedings, p.263-287

M. Eleftheriou and A Eleftheriou (Editors), 2002. Proceedings of the ASEM Workshop AQUACHALLENGE, Beijing April 27-30, 2002, ACP-EU Fish.Res.Rep., (14): 185 pp. Eva Roth, Does globalization of markets influence the Aquaculture challenge in Asia? , p. 129-139.

Akvakulturens påvirkning på havgræs (Posidonia oceanica) samt de økonomiske konsekvenser. / Nørtoft, H ; Holmer, Marianne ; Roth, Eva. 2007. Konferencen: 14. Danske Havforskermøde, nr. 14, Odense, Danmark, 23. januar 2007 - 25. januar 2007.

Working papers:
Roth, Eva og Susanne Jensen, Den økonomiske betydning af fiskeriturisme i Sønderjyllands Amt, Fiskeriøkonomisk Institut, 1997

Jensen, Frank, Max Nielsen, Eva Roth, Application of the Inverse Almost Ideal Demand System to Welfare Analysis, Department of Environmental and Business Economics, Working Paper, No. 43/03

Roth, Eva, Susanne Jensen, Impact of recreational fishery on the formal Danish economy, Department of Environmental and Business Economics, Working Paper, No. 48/03

Pongthanapanich, Tipparat and Eva Roth, Toward Environmental Responsibility of Thai Shrimp Farming through a Voluntary Management Scheme, Department of Environmental and Business Economics, Working Paper No. 70/2006

Books and book chapters
Toft, Bertha, Eva Roth. Mikroøkonomisk Glosar - samt teoretiske og praktiske betragtninger over terminologi og videnrepræsentation, Systime 1990 (224 sider).

Roth, Eva, Methods for valuation of household and recreational fisheries, Socio-Economics of Recreational Fisheries Workshop, Vaasa, Finland, May 12-14 1997, TEMA-Nord, Fisheries 1997:604, p.11-22

Bohn, Jørgen and Eva Roth, Survey on Angling in Denmark, 1997, Socio-Economics of Recreational Fisheries Workshop, Vaasa, Finland, May 12-14 1997, TEMA-Nord, Fisheries 1997:604, p.79-88.

Volume 7, The European market for organic products: growth and development
Johannes Michelsen, Ulrich Hamm, Els Wynen and Eva Roth, Organic Farming in Europe: Economics and Policy, Stuttgart-Hohenheim 1999, Paperback, 199 p.,ISBN 3-933403-06-5, ISSN 1437-6512

D.Symes and J.Phillipson (eds), Inshore Fisheries Management, Eva Roth, Chapter 4, Denmark, pp 61-78, Nathalie Steins and Eva Roth, Chapter 13, The Role of Aquaculture in Inshore Fisheries, pp 223-238, 2001, Kluwer Academic Publishers, Netherlands

Dissemination and other publications:

Eva Roth: Amtskommunens muligheder for at styre sundhedsudgifterne - primært med henblik på sygesikringsudgifterne i Sønderjyllands Amtskommune. Oktober 1981. Specialeopgave. Økonomisk Institut, Københavns Universitet.

Roth, Eva: Nybygget fiskekutter: Hvilken finansieringsform skal man vælge? Fiskerbladet nr. 2, april 1982, pp.33 38.

Roth, Eva og Hans Frost: Er K-lån en fordel fremfor de traditionelle kontantlån? Dansk Fiskeri Tidende nr. 15,15. april 1982, pp. 1 og 14 15.

Roth, Eva: Forbedrede afskrivningsregler - også for fiskekuttere. Fiskerbladet nr. 3, juli 1982, pp. 21 25.

Roth, Eva og Hans Frost: EEC fishery policy. Financial Times, 13. januar 1983.

Roth, Eva: Danske fiskerier. En næring i endring. Fiskets Gang 6/7 uke 12, pp. 163 166. Fiskeridirektoratet, Bergen, 1983.

Roth, Eva: Fiskeriets udvikling i Esbjerg - et lokalt anliggende. Kronik i Vestkysten, december 1983.

Roth, Eva og Hans Frost: Fiskeriets finansieringsforhold, kommentar. Dansk Fiskeri Tidende, nr. 5, februar 1984.

Roth, Eva: Værditilvæksten i fiskeindustrien bør øges, hvis erhvervet skal opretholde sin betydning. Fiskerbladet, nr. 2, april 1984.

Roth, Eva. Nationaløkonomi på køkkenbordsplan. Foredrag ved Folkeuniversitetet, 27. marts 1987.

Roth, Eva, Kommentar om sproget i "Den grønlandske økonomi - planlægning og udviklingsproblemer", Gorm Winther, AUC. SCRIPT, Handelshøjskolen i København. 1988."

Roth, Eva. Evaluation of Transport Management in Luwingu District, Zambia, October 1991. Integrated Rural Development Project.

Roth, Eva. Outline for a Fisheries Survey of Lake Bangweulu, May 1990. Integrated Rural Development project.

Feasibility Study on the Development of Transport Company for Lake Tanganyika Volume 1 and 2, November / December - 1994, Knut Roalkvam, Mechanical Engineer and Eva Roth, Economist, Knut Christensen, Maritime Advisor, Tanzania in cooperation with Sven Even Froyn, Economist, Gabriel Solem, Shipbroker (Norwegian private feasibility-study financed partly by NORAD).

Tanganyika Shipping Limited (under establishment) Feasibility Study (Follow-up), ZAMBIA, TANZANIA, KENYA, September - October 1995, Knut Roalkvam, Eva Roth, Knut Christensen in cooperation with Gabriel Solem, Sven Even Froyn.

Roth, Eva, Spørgeskemaundersøgelse af holdningerne til væsentlige EU-spørgsmål blandt sønderjyske medlemmer af socialdemokratiet, 5. maj, 1997.

Roth, Eva, En økonomisk vurdering af Programbeskrivelse for Den Grønne Jobpulje, Grønne Job i Sønderjyllands Amtskommune, Rapport fra møde på Sandbjerg Gods, 10.okt.1997, s.9-12

Roth, Eva, Jan Hjarnø og Shahamak Rezaei, Flygtninge og indvandrere er en ressource, Berlingske Tidende den 31.oktober 1997

Rekruttering og fastholdelse af videnskabelige medarbejdere : Strategirapport ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet. / Bech, Mickael ; Berg, Rikke ; Christensen, John ; Ejersbo, Jakob ; Evald, Majbritt Rostgaard ; Fuglsig, Mette ; Kjeldgaard, Dannie ; Legind, Nina Dietz ; Roth, Eva ; Thomsen, Jeanette. Syddansk Universitet, 2008.

CV

Curriculum Vitae
Eva Annette Roth
Economist, M.Sc. (Econ.)
Associate Professor, Department of Environmental and
Business Economics, University of Southern Denmark,
Campus Esbjerg

Tel. office: +45 65 50 41 86
Telefax: +45 65 50 10 91
E-mail: er@sam.sdu.dk

Education
1972: High school Degree, Benson Union High School, Arizona, USA
1974: Danish High school Degree (math/socio-econ), Kalundborg
1981: Scientific degree in economics, M.Sc.(in Danish cand.polit.), University of Copenhagen

Experience Record
1981-1989 Member of Scientific Staff, Danish Institute of Fisheries Economics Research, From 1988 Associate Professor
1989-1991 DANIDA-adviser, District Representative (single adviser under SIDA-project), Integrated Rural Development Project, Kasama, Zambia.
1991- 1998 Associate Professor, Danish Institute of Fisheries Economics Research ( ½-position in 1993, 1994 and 1995), PhD-tutor.
1993-1995 Vice-Director, GRID-Denmark (Global Resource Information Database under UNEP) (½-position for 3 years).
May-Sept.1998 Elected pro-vice-chancellor, South Jutland University Centre, 1998, The office was abolished with a merger of three institutions.
Oct. 1998 , Associate Professor, Department of Environmental- and Business Economics (IME), University of Southern Denmark (SDU) – a merger between Odense University, Southern Denmark School of Business Administration and Modern Languages and South Jutland University Centre
April 2007 – Jan 2010 Head of Department, Department of Environmental and Business Economics (IME), University of Southern Denmark. Resigned due to merger of 3 departments.
July 2011 – October 2014, Head of Department
March 2012 – October 2014, Head of Campus
Part time
1983-1986 Instructor (Lecturer) at the Southern Denmark School of Business Administration and Modern Languages (social economics, micro- and macro-economics, 6-8 lectures a week).
1986-1989 External Senior Lecturer at the Southern Denmark School of Business Administration and Modern Languages. (In charge of basic micro- and macro- economics courses for all 4 department of the School). Assigned to an English Language Project (Terminology in Microeconomics).
1992-1998 Part time Lecturer at the Southern Denmark School of Business Administration and Modern Languages. National and international courses in Resource and Environmental Economics (2-6 lectures a week).
1981- General Education: Lectures on Fishing Industry, Environmental Management, "Starting your own Business in Fisheries", Development in Zambia (Fisheries vocational schools, university extension courses, private associations and clubs).

Honorary
1986-1989 Politically elected member of the Municipal of Gram, member of the Committee on Economic Affairs.
1987-1988 Member of "group for analysis", Master plan for the Danish Fishing Industry, Cowi Consult.
Nov. 1993 External Examiner, Ph.D.-dissertation, University of Cambridge, Faculty of Economics and Politics.
1995- Member of ICES Working Group on Environmental Interaction of Mariculture.
1991- Member of the European Association of Fisheries Economists (EAFE). Member of the International Institute for Fisheries Economics & Trade (IFFET)
1994-2001 Member of National Political Advisory Committee on Science and Technology with direct reference to Minister of Science
May, Jun. 1996 and Nov.,Dec. 2000 County counsellor, County of South Jutland, member of the Committee on Economic Affairs, numerous Committees and Boards.
1994-2000 Member of "Overtaxationskommissionen" (law no. 711 of 11.sept.1997) (final court of appeal on expropriation, County of South Jutland)
1998-2000 Member of Commission on Land: Landindvindingslaget Kastrup-Tiset Enge (County of South Jutland). Member of Board of Directors for "Teaterfællesudvalget" (Theaters) (County of South Jutland)
2001- 2006 County Counsellor, elected for 4 years + 1 year as interim County, County of South Jutland, Member of the Hospital and Health Committee.
2002-2004 Appointed to the Lauritsen-Commission (revision of legal framework / environment) by the Minister of Environment.
2004-2010 Member of the steering committee for LOICZ (Land Ocean Interaction in the Coastal Zone)
2006 - Elected member of the new-Municipality of Haderslev, member of “The youth and family committee”. Resigned 1.April 2007, as the post was incompatible with the position as Head of Department.
2012 - 2015 (January), Member of Expert Committee, Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, UN (IPBES)

Phd – tutoring:
Tove Christensen, 2. supervisor 1994-1997, Ph.D. thesis: Topics in Environmental and Natural Resource Economics with Emphasis on Uncertainty and Irreversibility, University of Copenhagen, Red Series No. 52, 1998
Tipparat Pongthanapanich, supervisor 2002-2006, Ph.D. thesis: Coastal Land Use Management in Thailand: Policy Development Tools for a Better Environment, submitted 17 March 2006
I have served on several PhD-evaluation committees, Cambridge, University of Aalborg and University of Southern Denmark.

Research interests:
Socio-economic studies and descriptive economics in the field of fisheries sector management and development has been the main focus of my research. The management of aquaculture has been a longstanding field of research, which among others have led to work within ICES working group on “Mariculture and the Environment” and the project “Land Ocean Interaction in the Coastal Zone”, as member of the steering committee. Advisory committee participation for FAO and the EU Commission on Aquaculture research needs. I have been invited (2010-11) and joined the European Aquaculture Technology & Innovation platform as part of TA8: socioeconomic and management to participate in developing the European Strategic Research Agenda for this area.
I hold a core competency in international market surveys of fish – especially the quality, food safety and eco-labelling. This has over the years been in demand from several international organisations (World Bank, NORAD, DANIDA, FAO and several International Consultancy Companies).
Valuation of non-market goods has been applied in several research projects, especially a Nordic survey of recreational fishery. Participated internationally on recreational Fisheries Issues within the European Inland Fisheries Advisory Committee as Danish delegate (EIFAC Code of Practices for Recreational Fishery, EIFAC Occational Paper No 42, FAO 2008, and “Methodologies for assessing social and economic benefits of European inland recreational fisheries”, EIFAC Occasional Paper, 2010).
2010-2012 I have focused on solving the research needs and implementation of the Marine Strategy Framework Directive implementation in two external projects: KnowSeas (an EU-project) and a subcontract together with COWI consult given by the Directorate of Nature (Naturstyrelsen).
At present contributing to the science – policy interphase stipulated in IPBES.

Teaching experience:
I have since 1983 taught 1-4 courses per semester within economics:
Microeconomics (BSc-level)
Macroeconomics (BSc-level)
Descriptive economics (BSc-level)
Environmental and Resource Economics and Management (International Master Courses)
Tourism Economics (BSc-level)
Integrated Modelling (BSc-level)
Fisheries and Aquaculture Economics and Management (PhD-level)
Supervision of Bachelor and Master thesis’ and served as external examiner on master thesis’ at the Erasmus Programme, Water and the Environment, Faro, Portugal.

External evaluator:
EU research project “expert” evaluator: Marie Curie Programme, INCO, Global Change and Ecosystems and DG XIV (Fish).
Evaluation of Research Projects for the Research councils of the Faroe Islands and Norway.
Evaluation of Research proposals for the Ministry of the Environment, Sweden.

Editorial and referee assignments (incomplete):
Review Editor: Aquaculture Environment Interactions
Editorial Advisory Board: The Year in Ecological Economics
Referee for:
GAiA – Ecological Perspectives for Science and Society
European Journal of Wildlife Research
Environmental Management
Fisheries Research
Regional Environmental Change
Fisheries Management and Ecology
Springer Verlag
Estuarine, Coastal and Shelf Science
Review editor, wp3, UKNEA, 2013

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 6 Lignende profiler

Netværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.