Emma Hammarlund

20102019
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

MÅL
Jag vill förstå utveckling av liv på jorden och förmedla den kunskapen till andra.

UTBILDNING
Mastersexamen i experimentell biologi, Syddansk Universitet (SDU), 2007

Uppsats ‘The Ocean Chemistry at Cambrian Deposits with Exceptional Preservation & the Influence of Sulfate on Soft-Tissue Decay’, vägledd av Stefan Bengtson (NRM/NordCEE) & Don E Canfield (SDU/NordCEE).
Biogeovetenskaplig utbildning, Stockholms Universitet.

YRKESLIVSERFARENHET
Doktorand
Naturhistoriska riksmuseet, 2008-. Att förstå havskemi och syrets påverkan då flercelliga organismer utvecklades på jorden.
Ref. Stefan Bengtson, Naturhistoriska riksmuseet 08-5195 4220

Föreläsare
Danska gymnasier, 2008-2010, På beställning föredrar jag om livets utveckling på vår jord och planetens historia i universum för elever i andra och tredje årskursen på gymnasiet.
Ref. Mette Bisgaard, Fox Media +45 36 86 84 28

Forskningsassistent
Botaniska institutionen, 2005Stockholm
Databearbetning och registrering av gensekvenser till EMBL.
Ref. Birgitta Bremer, Botaniska inst./trädgården 08-54591701 08-16 2790

Kulturgeografiska institutionen, 2000-2002Stockholm
Forskning om IT och distansarbetets betydelse för glesbygd. Publicerat i Kulturgeogr.sem 01/02 ’Regional polarisering. Rumsliga implikationer av ny teknologi och förändrad näringslivsstruktur’.
Ref Mats G. Engström, Kulturgeografen SU (Mats.G.Engstrom@humangeo.su.se)

Frilansskribent, vetenskap
Gotlands Tidningar, ÖP mfl., 2003-2004

Utredare
Handikappombudsmannen (HO), 2002-2003
Projektplan och ansökan hos Allmänna arvsfonden för större bildsymbolsprojekt (HO)
Förstudie kring bildsymbolers användning & utformning (HO).
Ref. Hans von Axelsson, Handisam vxl 08-600 84 00

Hjälpmedelsinstitutet (Hi), 1999-2002
Att organisera ett utställningståg med barnhjälpmedel for från söder till norr i Sverige, Barntåget, där jag ansvarade för IT och flexibla styrsätt.
Webbaserad kunskapsbas om utvecklingsstörning.
Rapport om stamning hos barn.
Ref. Birgitta Göthberg 08-620 18 41, Barbro Ahlbom 08-620 17 72

Dyslexikampanjens datorinsamling (1997-98)Stockholm
Ref. Elisabet Reslegård 070-6258174
Lärarvikariat åk 1-6, Hillsands skola (1997)Strömsund

FORSKNINGERFARENHETER
Metoder
Radiografiska metoder. För att följa utvecklingen i sedimentprover med simulerade fossil har jag använt och utvärderat CT- och neutronskanning. Ett brev från forskningsreaktorn i Munchen är bilagt.
Järnextraktioner. Jag har rutin att extrahera och mäta olika former av högreaktivt järn, totalt järn samt pyritinnehåll i sediment.
Svavelisotoper och masspektrometer. Jag har viss vana att bearbeta och analysera provers fördelning av svavelisotoper.

Arbetsform och planering
Resultat via projektform och deadline. Jag har blivit effektiv att nå resultat i varje delprojekt, delvis tack vare frilansande uppdrag, som forskningsassisten, utredare och skribent. Varje deadline är viktig.
Kontakter och möten. Jag har god förmåga att söka kontakt, information och samarbete. Under mastersarbetet har jag hållit föredrag på två internationella konferenser.

Publikationer
Dahl, T, W. et al. 2010., Devonian rise in atmospheric oxygen correlated to the radiations of terrestrial plants and large predatory fish. PNAS, doi/10.1073/pnas.1011287107
El Albani, A., et al., 2010. Large colonial organisms with coordinated growth in oxygenated environments 2.1Gyr ago. Nature, 466, doi:10.1038/nature09166.
Hammarlund, E., et al., In press. The influence of sulfate concentration on soft tissue decay and preservation. Palaeontologica Canadiana.
Bergkvist, M., et al., 2003. Kallrigafjärden, NO Uppland. Områdets historia, nuläge samt
framtida landskapsutveckling. SKB rapport R-03-26.
efter kurs i kvartärgeologiska och naturgeografiska undersökningsmetoder vid SU.
Engström, Mats-G & Emma Hammarlund, 2002. Regional polarisering. Rumsligaimplikationer av ny teknologi och förändrad näringslivs-struktur. Kulturgeografiskt seminarium 01/02.

Forskningsområder

  • Mikrobiel økologi

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.

  • 1 Lignende profiler
oxygen Geo- og miljøvidenskab
Hirnantian Geo- og miljøvidenskab
water column Geo- og miljøvidenskab
Ordovician Geo- og miljøvidenskab
biota Geo- og miljøvidenskab
shale Geo- og miljøvidenskab
colonial organism Geo- og miljøvidenskab
Oxygenation Kemiske forbindelser

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikationer 2010 2019

Early Silurian δ 13 C org excursions in the foreland basin of Baltica, both familiar and surprising

Hammarlund, E. U., Loydell, D. K., Nielsen, A. T. & Schovsbo, N. H., 15. jul. 2019, I : Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 526, s. 126-135

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Baltica
foreland basin
Silurian
carbon isotope
isotopes

Paleoenvironmental proxies and what the Xiamaling Formation tells us about the mid‐Proterozoic ocean

Zhang, S., Wang, X., Wang, H., Bjerrum, C. J., Hammarlund, E. U., Haxen, E. R., Wen, H., Ye, Y. & Canfield, D. E., maj 2019, I : Geobiology. 17, 3, s. 225-246

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

oceans
chemistry
ocean
climate
oxygen
65 Downloads (Pure)

The Sirius Passet Lagerstätte of North Greenland—A geochemical window on early Cambrian low-oxygen environments and ecosystems

Hammarlund, E. U., Smith, M. P., Rasmussen, J. A., Nielsen, A. T., Canfield, D. E. & Harper, D. A. T., jan. 2019, I : Geobiology. 17, 1, s. 12-26

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
oxygen
ecosystems
ecosystem
water column
biota
40 Downloads (Pure)

A Mesoproterozoic iron formation

Canfield, D. E., Zhang, S., Wang, H., Wang, X., Zhao, W., Su, J., Bjerrum, C. J., Haxen, E. R. & Hammarlund, E. U., 24. apr. 2018, I : Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 115, 17, s. E3895-E3904

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
Iron
China
Respiration
94 Downloads (Pure)

Refined control of cell stemness allowed animal evolution in the oxic realm

Hammarlund, E. U., von Stedingk, K. & Påhlman, S., feb. 2018, I : Nature Ecology & Evolution. 2, 2, s. 220-228

Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskningpeer review

Åben adgang
Fil
hypoxia
animal
animals
transcription factors
cells

Aktiviteter 2009 2018

  • 2 Foredrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed
  • 1 Konferenceoplæg

Why no courses on bias-aware teaching? An educational development response at a Danish university

Donna Hurford (Taler), Emma Hammarlund (Taler)
24. maj 2018

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragKonferenceoplæg

Fil

Havskemi vid Chengjiang

Emma Hammarlund (Foredragsholder)
6. aug. 2009

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

The evolution of life on Earth

Emma Hammarlund (Foredragsholder)
20092012

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed