Personlig profil

Forskningsområde

I min forskning bevæger jeg mig i krydsfeltet mellem humaniora og samfundsvidenskaberne og anvender blandede metodiske tilgange (en kvalitativ, etnografisk tilgang samt kvantitativ spørgskema-metode) til at undersøge relationel kvalitet i sundhedsvæsenet, herunder hvordan de nyeste teknologiske udviklinger påvirker kvaliteten i relationerne.

Jeg har udviklet undervisning med fokus på relationscentreret medicin (eng. relationship-centred care) som del af medicinuddannelsen på Syddansk Universitet og inkorporerer min forskning i andre undervisningssammenhænge, herunder eftervidereuddannelse blandt sundhedsprofessionelle.

Mine nuværende forskningsområder er:

1. konceptualisering og operationalisering af empati i sundhedsvæsenet og på sundhedsuddannelserne. Sammen med psykolog, Christina Maar Andersen, har jeg drevet et større multi-metodisk projekt om udviklingen i empati blandt medicinstuderende i Danmark.

2. Digital sundhedskommunikation inden for almen praksis i forbindelse med e-konsultationer og videokonsultationer. Jeg har forsket i e-konsultationer i almen praksis (projektleder Anette Grønning) og er aktuelt projektleder på et nationalt tværdisciplinært studie om implikationerne af videokonsultation i almen praksis i Danmark. Jeg er hovedvejleder for to ph.d.-studerende og medvejleder for fire ph.d.-studerende, der beskæftiger sig med diagnostiske, organisatoriske, etiske og relationelle implikationer ved videokonsultation. 

- Menneskecentreret AI-løsninger - især chatbaseret sundhedskommunikation. Sammen med min kollega, Line Maria Simonsen, undersøger jeg, hvordan fremtidig brug af chatbots kan tænkes at påvirke vores sprog- og omsorgs-praksisser.

- Nye organiseringer af patientbehandling. Jeg er aktuelt hovedvejleder for ph.d.-studerende Rasmus Dahl-Larsen, som udvikler et koncept for gruppekonsultationer for kronikere i almen praksis med anvendelse af participatory action research.

I min forskning trækker jeg på teorier fra fænomenologien, post-fænomenologien, sundhedssociologien og Science and Technology Studies.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Elisabeth Assing Hvidt er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller