Kirsten Drotner

dr.phil.

 • Campusvej 55

  5230 Odense M

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Kirsten Drotner
Professor, dr.phil.
Institut for Kulturvidenskaber – Medievidenskab
Syddansk Universitet
Campusvej 55
DK 5230 Odense M.
Tel. +45 6550 3642 (dir), +45 6550 3093 (sek)
E-maildrotner@litcul.sdu.dk

Forskningsprofil
Digital kompetenceudvikling, kreativ brugerdreven innovation, børns og unges mediebrug, mediehistorie, museumskommunikation, kvalitativ metode.

Ansættelse

Siden 2000 Professor i medievidenskab, Syddansk Universitet
1990-2000 Lektor ved Institut for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet
1988-90 Seniorstipendiat, Statens humanistiske Forskningsråd
1984-87 Seniorstipendiat, Planlægningsrådet for Forskningen
1980-83 Seniorstipendiat, Engelsk Institut, Aarhus Universitet,
1977-79 Kandidatstipendiat ved Engelsk Institut, Aarhus Universitet.

Forskningsledelse
Fra 2011 Formand for Dansk Center for Museumsforskning www.museumsforskning.dk
2011-12 Leder af forskningsprogrammet ’Medier, læring og viden’, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet
Fra 2004 Leder af det nationale forskningscenter Dream: Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials www.dream.dk
2004-06 Dansk leder af ‘Filmtrain’, et uddannelsesprogram for professionelle medieskabere under EU’s Interreg-program, udviklet og udført i samarbejde med Kiels Universitet
1994-2000 Leder af Center for Børne- og Ungdomsmedier.

Uddannelse

2004-5 Forskerlederudddannelse, Copenhagen Business School
1985 Dr.phil., Aarhus Universitet
1977 Cand. mag. i engelsk og dansk, Aarhus Universitet.

Ekstern forskningsfinansiering
Den europæiske Union, European Science Foundation, Forsknings- og Innovationsstyrelsen (Tipsmidlerne), Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Det strategiske Forskningsråd (Programkomitéen for IKT-forskning, KINO), Jyske Bank, Kulturministeriet, Planlægningsrådet for Forskningen, Statens humanistiske Forskningsråd, Styrelsen for Kultur og Medier, TDC.

Internationalt forskningssamarbejde

2012-14 Deltager i NordForsk-netværket ‘Nordic Research Network on Learning Across Contexts (NordLAC)’, ledet af professor Ola Erstad, Oslo Universitet
2011-14 Deltager i Nordisk Ministerråds netværk ‘Culture Kick: Knowledge, Innovation, and Commercialising Knots for design research within digital heritage’, ledet af Dr. Dagny Stuedahl, Oslo Universitet
2012-13 Deltager i netværket ‘Developing and Investigating Methodologies for Researching Connected Learning’, finansieret af The MacArthur Foundation og ledet af professor Sonia Livingstone, London School of Economics
2011-13 Deltager i arbejdsgruppe et, ’New media genres, media literacy and trust in the media’, under COST Action ISO906 ’Tansforming audiences, transforming societies’
2006-10 Deltager i internationalt forskningsprojekt ‘Mediatized Stories’ ved Universitetet i Oslo, ledet af professor Knut Lundby
1999-2004 Deltager i ESF-projektet ‘Changing Media, Changing Europe’, ledet af professor Ib Bondebjerg, Københavns Universitet og professor Peter Golding, Loughborough Universitet
1998-2001 Deltager i nordisk følgegruppe under forskningsprogrammet ’Kulturell uorden’, ledet af professor Jostein Gripsrud, Bergens Universitet, og støttet af Norges Forskningsråd
1996-2000 Leder af dansk delprojekt i projektet ‘Evaluating Global Disney Audiences’ med deltagelse af 18 lande og ledet af professor Janet Wasko, University of Oregon
1995-2000 Leder af dansk delundersøgelse i forskningsprojektet ‘Children, Young People and the Changing Media Environment’ med deltagelse af 12 europæiske lande
1994-98 Leder af tværfagligt NOS-HS-projekt ‘Ungdomsmedier og kulturel identitet’ med deltagelse af fire nordiske lande.

Priser og æresbevisninger

2012 Ridder af Dannebrog
2005 Medlem af Det kongelige Danske Videnskabernes Selskab
2004-10 Professor II ved Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo
2008-9 Gæsteprofessor ved Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms Universitet
2004 Gæsteprofessor ved International Science Centre, Örebro Univesitet
1999 Bonnier-gæsteprofessor ved Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation, Stockholms Universitet
1990 Children's Literature Association's pris for bedste internationale forskningsværk
1979 AIES legat, British Council
1973 Egmont H. Petersens Fonds legat til St. Clare's Hall, Oxford.

Videnskabelige tillidshverv

2012- Formand for Den humanistiske Videnskabelige Komité, Science Europe
2012- Medlem af Forskningspolitisk Udvalg, Det kongelige danske Videnskabernes Selskab
2010- Medlem af FACIT, Uddannelsesministeriets internationale udvalg
2010- Bestyrelsesmedlem i Det frie Forskningsråd
2008-09 Formand for faggruppe 10, Medier og Kommunikation (herunder journalistik, Film- og medievidenskab, retorik, formidling), under den bibliometriske indikator
2007- Formand for bestyrelsen i den danske forskningsportal Videnskab.dk
2007- Bestyrelsesmedlem i Clara Lachmanns Fond
2007-09 Medlem af national referencegruppe for programkomité for Sikkerhed, EU’s 7. rammeprogram
2006-12 Medlem af programkomité for Humaniora og Samfundsvidenskab, EU’s 7. rammeprogram
2006-07 Formand for formandskollegiet under Det Frie Forskningsråds Bestyrelse
2006-09 Medlem af HERA network board
2006-09 Medlem af Standing Committee for the Humanities, European Science Foundation
2006-09 Medlem af national referencegruppe for IKT, EU’s 7. rammeprogram
2006-09 Medlem af dansk baggrundsgruppe for infrastruktur, EU’s 7. rammeprogram
2005-09 Medlem af NOS-HS
2005-09 Medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg
2005-09 Formand for Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
2003-09 Medlem af Statens humanistiske Forskningsråd (2005-: Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation)
2004- Medstifter af The Association of Cultural Studies
2003-05 Medlem af COST’s Technical Committee for the Social Sciences and Humanities
2002-03 Medlem af IT-Vests bestyrelse
2001-04 Bestyrelsesmedlem, Odense Seminarium
2001-04 Medlem af efter- og videreuddannelsesudvalget under CVU-Fyn
2001-04 SDU’s repræsentant i Kommit-Fyns New Media gruppe
2001-02 Medlem af Public-service Rådet under Kulturministeriet
2001 Bestyrelsesmedlem i nordisk ph.d.-netværk inden for medie- og kommunikationsvidenskab (NorFa)
2001-04 Medlem af kursusnævn i national Forskerskole for Medier, Kommunikation og Journalistik, oprettet 2001
1996-99 Eksternt medlem af Ligestillingsudvalg under Hovedsamarbejdsudvalget, Københavns Universitet
1993-97 Medlem af Filminstituttets repræsentantskab
1993-1995 Medarrangør af Kulturuniversitet '96, under Konsistorium, Københavns Universitet
1991-94 Kulturministeriets repræsentant for ungdomsforskning i EF
1991-95 Dansk repræsentant i ekspertgruppen for Nordisk Ungdomskomité under Nordisk Råd
1989-95 Medlem af referencegruppen ved Avd. för Medie- och Kulturteori, JMK, Stockholms Universitet
1982-1984 Medlem af bestyrelsen for BUKS, Århus Universitet.

Videnskabelige bedømmelseskomitéer

2012-13 Medlem af Kvalitetsreferencegruppe, ’Media’ Forward Look, European Science Foundation
2010- Medlem af Spinozaprisens internationale videnskabelige komité under det hollandske forskningsråd NWO
2010- Medlem af bedømmelseskomité til uddeling af Dansk Erhvervsakademis Tietgenpris
2010-12 Medlem af Forsknings- og Innovationsstyrelsens Internationale Netværksprogramudvalg
2009 Medlem af international komité til evaluering af Institut for Journalistik og Kommunikationsvidenskab, Wiens Universitet
2008-11 Medlem af internationalt videnskabeligt rådgivningsudvalg (International Scientific Advisory Board) under det hollandske forskningsråd NWO's forskningsprogram CATCH (Continuous Access To Cultural Heritage)
2008-10 Medlem af dommerpanel til It- og Telestyrelsens priser, Bedst på nettet
2006 Medlem af bedømmelsesudvalg for Centres of Excellence under Norges Forskningsråd
2005-10 Medlem af priskomité vedr. Dansk Erhvervsakademis Erhvervsforskerpris for Kultur og Kommunikation
2005 Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. Centres of Excellence for humaniora og samfundsvidenskab, NOS-HS
2003-05 Medlem af lektorbedømmelsesudvalget for pædagoguddannelsen og læreruddannelsen
2003 Medlem af evalueringskomité under Finlands Akademi for forskningsprogrammet ’Media Culture Research’
2002-07 Medlem af programkomitéen for forskningsprogrammet ’Kommunikation, IKT og medier’ under Norges Forskningsråd
2001 Medlem af udvalg til bedømmelse af svensk ph.d.-uddannelse i medie– og kommunikationsvidenskab under det svenske undervisningsministerium
1996 Medlem af professorudredningskomité ved Tema K, Linköping Universitet til kortlægning af videnskabelige miljøer inden for medier, kommunikation og æstetiske studier
1989-96 Medlem af programkomitéen for Program for Ungdomsforskning under Norges Forskningsråd.

Videnskabelige ansættelsesudvalg og ph.d.-bedømmelser

2011 Medlem af professoratsudvalg i medievidenskab, Roskilde Universitet
2010 Formand for adjunktbedømmelsesudvalg i medievidenskab, Syddansk Universitet
2007 Formand for professoratsudvalg i medievidenskab, Syddansk Universitet
2010 Medlem af professoratsudvalg i kulturvidenskab, Aarhus Universitet
2004 Medlem af professoratsudvalg i engelsk, Aalborg Universitet
2000 Medlem af bedømmelsesudvalg til professorat i medievidenkab ved Universitet i Trondheim
1998 Medlem af ph.d.-bedømmelsesudvalg, Det humanistiske Fakultet, KU

Officiel disputatsopponent ved universiteterne i Bergen (2012), Linköping (1997), London (2008), Lund (1992), København (1994), Oslo (2005, 2009), Stockholm (1997, 1999, 2005), Trondheim (1996), Århus (1993).

Videnskabelig bedømmelse

2012 Goldsmith University
2010- European Research Council
2005- Riksbankens Jubileumsfond
2005- European Science Foundation
2003- Academy of Finland
2002- Norges Forskningsråd
2002- Economic and Social Research Council, UK

Reviewer for Yale University Press, Edward Arnold, Francis & Taylor, European Journal of Communication, European Journal of Cultural Studies, Journal of Children and Media, Journal of Feminist Media Studies, Acta Sociologica, Kvinnovetenskaplig tidskrift, Young.


Forsknings- og kulturpolitisk rådgivning
2006-08 Medlem af Kulturministeriets udvalg vedr. digitalisering af kulturarven
2006-07 Medlem af Kulturministeriets udvalg vedr. fremtidens børnebiblioteker
1999 Notat til Kulturministeren og Biblioteksstyrelsen om fremtidens biblioteker
1999 Medlem af Kulturministerens tænketank til udvikling af kvalitet i fremtidens medier
1998-2001 Bestyrelsesmedlem i Kulturministeriets Udviklingsfond
1998-99 Medlem af ekspertgruppe under Kulturministeriet vedr. første børnekulturpolitiske redegørelse
1995-96 Eksternt medlem af komitéen ’Befolkningens brug af massemedier’ under Statsministeriets Medieudvalg til udarbejdelse af Betænkning om børns og unges mediebrug
1991-94 Evaluator for Kulturfonden under Kulturministeriet
1991-1992 Konsulent for Radioledelsen og P3 i DR.

Længerevarende forskningsophold

2002 og 2005 Forskningsophold ved San Cataldo, Italien
2004 Forskningsophold ved Dept. for Comparative Media Studies MIT
1997 Forskningsophold ved The Annenberg School of Communication, University of Pennsylvania; Dept of History, Rutgers University; Groupe de recherche sur les jeunes et les médias, Université de Montréal; School of Communication, SFU Vancouver; Graduate Program in Communications, McGill University, Montreal
1977-81 The Bodleian Library i Oxford, The British Museum i London og Uni. of British Columbia, Vancouver samt Centre for Contemporary Cultural Studies i Birmingham og Dept of Sociology, UC Santa Barbara.

Redaktionshverv
2009 Associeret redaktionsmedlem, Human Communication Research (Blackwell)
2008- Redaktionsmedlem, Communication, Culture & Critique (Sage)
2008- Redaktionsmedlem, The Int. Journal of Learning and Media (MIT)
2007- Redaktionsmedlem, Int. Journal of Cultural Studies (Sage)
2007- Redaktionsmedlem, Girlhood Studies: an Interdisciplinary Journal (Berghahn)
2007- Medlem af advisory board for Digital kompetanse (Universitetsforlaget)
2005- Redaktionsmedlem, Journal of Feminist Media Studies (Taylor & Francis)
2005- Redaktionsmedlem, Journal of Children and Media (Routledge)

Forskningsadministration

2012- Medlem af forskningsudvalg, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
2011 Medlem af forskningsforum, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet
2007-08 Medlem af forskningsudvalg, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet
2003-04 Medlem af bestyrelse, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet
2002-03 Studieleder ved Studienævn for Medieuddannelserne, Syddansk Universitet.

Forskningsområde

Børn, unge og medier, digital kompetenceudvikling, kreativ brugerdreven innovation, mediebrug, mediehistorie, museumskommunikation, kvalitativ metode

Forskningsinformation

2011-13 Deltager i arbejdsgruppe et, ’New media genres, media literacy and trust in the media’, under COST Action ISO906 ’Tansforming audiences, transforming societies’

Forskningsområder

 • Informations- og kommunikationsteknologi
 • digital dannelse
 • mediekompetence
 • Litteratur, kultur og medier
 • Museumsformidling
 • Historie
 • Mediehistorie

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
 • 6 Lignende profiler

Netværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.