Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Siden jeg først fik en interesse i forskning, har mine hovedinteresser været psykotraumatologi og køn. Jeg var og er stadig forundret over, hvor lidt der vides om kønsforskelle i PTSD, angst, depression og andre psykiske lidelser på trods af køns potentiale til at påvirke risiko, udvikling, udtryk og behandling af mange af disse lidelser betydeligt. Derfor har jeg en særlig interesse i køn som moderator af andre sammenhænge - f.eks. hvorvidt de samme risikofaktorer er lige betydningsfulde for symptomudvikling hos mænd og kvinder. Mit fokus lægges ligeligt på biologiske- og sociale kønsrelaterede påvirkninger, herunder medfødte og fysiologiske kønsforskelle, kønshormoner, reproduktiv status, kønsrolle/kønsidentitet, kønssocialisering osv. Jeg tror, at de biologiske og sociale aspekter af køn påvirker hinanden på indviklede måder, hvilket gør det umuligt at studere det ene uden det andet. Jeg mener, at viden om forskelle og ligheder relateret til køn kan hjælpe forskere og klinikere med at forbedre identifikation, forebyggelse og behandling af en lang række lidelser, og dermed forbedre livskvaliteten for mænd og kvinder. 

Mine interesser går på tværs af traumetyper, og jeg forsker bl.a. i seksuelle overgreb, spædbarnsdød, traumatiserede flygtninge, alvorlige ulykker og pårørende. Jeg har særlige interesser i forbindelse med den peritraumatiske og akutte reaktion på stress og traumatiske begivenheder, herunder særligt samspillet mellem fysiologiske, endokrinologiske og psykologiske reaktioner. 

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller