Personlig profil

CV

DOMINIQUE BOUCHET

Kort dansk CV. Fra januar 2023

Dominique Bouchet er Professor emeritus på Institut for Virksomhedsledelse ved Syddansk Universitet, hvor har fra 1992 til 2021 var Professor i Marketing på Institut for Marketing og Management i Odense. Fra 1994 til 2007 var han tillige Studieleder for ph.d.-uddannelserne ved Det Samfunds­videnskabelige Fakultet samme sted. Fra 2008 er han også Visiting Professor på det international ph.d.-uddannelse ved École des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC) i Paris og ligelså på Université Paris Dauphine.

Bouchet blev født i Paris i 1949, hvor han også har taget sin uddannelse. Han er doktor i international økonomi fra Sorbonne, magister i sociologi fra Paris VII Universitetet, licentiat i byplanlægning fra Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) samt kandidat i erhvervsøkonomi fra École des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC). Han har desuden et diplom i latinamerikanske studier fra Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine (IHEAL) (2 år oven på en master), samt et diplom i erhvervssprogligt engelsk.

Bouchet var ansat som lektor i international økonomi ved Aalborg universitet fra 1977 til 1982, lektor i sociologi og socialpsykologi ved Odense Universitet fra 1983 til 1986 og docent i marketing samme sted fra 1987 til 1992. Samtidig var han tilknyttet Odense Universitetet som ekstern lektor i sociologi fra 1976 til 1982 og Norges Handelshøjskolen BI I Oslo som Professor II fra 1999 til 2002. Han forsker i sociale forandringer og kulturelle forskelle, kortlægger den kulturelle dimensions betydning for marketing og management og analyserer omstillingsprocessen i organisationer og samfund. Han baserer sin forskning på en tæt kontakt til praksis i virksomheder og organisationer, samt på et tværfagligt teoretisk grundlag.

Bouchet forelæser på fem sprog. Eksempler på kurser, han selv har tilrettelagt og undervist, er, på master niveau: cross-cultural marketing, interkulturel kommunikation, marketing and social change, non profit marketing, marketing and culture, reklamesociologi, anvendt semiotik, og på bachelor niveau: sociologi for journaliststuderende, kultursociologi, udviklingsøkonomi og sundhedsantropologi.

Han er blevet inviteret til at holde ph.d.- seminarer på The Kellogg School of Management, Northwestern University, Arizona State University, University of California i Irvine, Stockholm Universitet, Paris Dauphine, Paris Sorbonne, ESSEC, ENPC & HEC i Paris, ESADE i Barcelona, University of Valladolid i Spanien, EAISM, og EDAMBA. Han har organiseret og afholdt 11 ph.d.-kurser af 4 til 9 dages varighed med deltagere fra hele verden og med meget forskellig faglig baggrund om emner som: Cross Cultural Communication, Business Research, Advanced Qualitative Methods, Consumption Theory, and Semiotic, Textual, and Visual Analysis.

Han er blevet inviteret til at gæsteforelæse i Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Kina, Finland, Frankrig, Indien, Italien, Japan, Marokko, Mexico, Norge, Portugal, Rusland, Spanien, Sverige, Ukraine og i USA. Han har skrevet over 60 kronikker udgivet i syv lande.
Bouchet er medredaktør af flere europæiske og amerikanske tidsskrifter. Han var Book Review Editor på Consumption, Markets & Culture. Han har været medredaktør på to tværvidenskabelige skandinaviske tidsskrifter (Paradigma and Paradoks).
Bouchet har været medlem af Idrætens Forskningsrådet. Fra 1999 til dens afvikling var han medlem af Det offentlige Forsknings­udvalg om Velfærdsforskning og i en årrække var han suppleant i Dommer­udnævnelsesrådet. Han har tillige fungeret som ekspert i ungdomskriminalitet for det franske Justitsministerium, og har været medlem af mange bedømmelsesudvalg i flere lande.
Bouchet er en meget efterspurgt foredragsholder. Han har haft tilhørere lige fra folkeskolens yngste klasser til folk i pensionsalderen. Han har holdt talrige fore­drag, kurser og seminarer i forskellige lande for ingeniører, sygeplejersker, politifolk, reklamefolk, læger, socialrådgivere, virksomhedsledere, politikere, samt af lærere på alle niveauer af uddannelsessystemet (folkeskolen, gymnasium, seminarium ungdomsskoler etc.). I medierne har man kunnet læse, at ”Bouchet skriver om komplicerede fænomener, men gør det på en måde, der har ladet hans foredrag og artikler trænge ud i kredse, der ikke ellers læser akademiske artikler og bøger.”

Bouchet er også en meget efterspurgt oplægsholder og konsulent for mange organisationer og virksomheder verden over og omsætter i denne sammenhæng sin forskning til konkrete problemløsninger. Disse kontakter giver ligeledes mulighed for at indsamle nye værdifulde data, der kan indgå i hans forskning.

Han modtog i 1992 en forskningspris fra Dansk markedsførings­forbund, og i 2005 tildeltes han ”the Erdoğan Kumcu best paper award”. Efter i 1992 i en ung alder at have været hædret af den franske premierminister med de franske Akademiske Palmer blev Bouchet i 2005 udnævnt af den franske præsident til ridder af den franske nationale fortjenstorden og dette for at have medvirket til at udjævne kulturkløfter. I 2014 blev Dominique Bouchet udnævnt af den danske dronning til Ridder af Dannebrogordenen.

I 2007 fik Dominique Bouchet tildelt Danmarks Magisterforenings forskningspris for grænseroverskridende forskning. Bedømmelsesudvalget begrundede sin udpegning som følger:

“Dominique Bouchet formår at bringe sin forskning ind i et grænseoverskridende videnskabeligt rum, der udfordrer den danske tradition inden for samfundsvidenskaberne. Bouchet bringer med sin levende interesse for forandringens kerne stor inspiration til videnskaben. Som en original og grænseoverskridende forsker tildeles Dominique Bouchet derfor ”forskernes egen pris”.
 Flere informationer (inkl. hans CV på 11 sprog) på hans hjemmeside: https://bouchet.dk 

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Dominique Bouchet er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler