Foto af Dea Schou

Dea Schou

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Ph.d.-projekt:

Krigsbegær – en undersøgelse af krigsæstetikkens ambivalens i tysk kunst og litteratur omkring 1. Verdenskrig

Min afhandling er en undersøgelse af en række paradoksale tendenser i fremstillingen af krig og katastrofer i tysk billedkunst og litteratur i tiden omkring 1. Verdenskrig, hvor værkerne synes at bevæge sig på tværs af et affektivt spektrum, som spænder over frygt, angst, melankoli til hysteri, rus, begejstring, skopofili og nydelse ved destruktion. Denne ambivalens undersøger jeg gennem et begreb om ”krigsbegær”, som jeg udvikler ved at trække på især Deleuze og Guattaris forståelse af begæret som foranderligt, mangefacetteret og ubevidst, for derigennem at vise værkernes tvetydige skildringer af vold, krig og katastrofer. Krigsbegæret bliver således et teoretisk prisme, hvorigennem jeg vil analysere både værkerne (form og indhold) og beskuerens kropslige møde med dem, og hvordan dette er med til at generere et krigsbegær. Ved at undersøge både billedkunst og litteratur går projektet derudover tværæstetisk til værks og reflekterer over relationerne, forskellene og sammenvævningerne mellem billede og tekst i henhold til de to kunstformers måde at afbilde og stimulere et krigsbegær.

Forsknings- og interesseområder:
-Tysk ekspressionisme i billedkunst og litteratur
-Krig og kunst
-Sublimitet og kunst
-Romantikken og det romantiske landskabsmaleri
-Kunsthistorie
-Sanselige og kropslige møder med kunst
-Begrebet ”begær” og dets betydning for kunst- og litteraturvidenskab

 

Forskningsinformation

Krigsrus – en undersøgelse af æstetiske repræsentationer af ændrede bevidsthedstilstande i tysk kunst og litteratur fra 1. Verdenskrig. Min afhandling er en undersøgelse af skildringer af rus i tysk billedkunst og litteratur, som omhandler 1. Verdenskrig. Hovedbegrebet om krigsrus defineres i afhandlingen som et spektrum af forskelligartede, ukontrollable, intense og ambivalente følelser og forvandlinger, hvor subjektet ”mister sig selv” som følge af krigens kaos, affektive turbulens og dødens konstante nærvær. Projektet analyserer, hvordan forskellige aspekter af krigens rus repræsenteres i en række malerier og tegninger fra 1. Verdenskrig, bl.a. af billedkunstnerne Ludwig Meidner, Otto Dix, Franz Marc, og Max Beckmann samt i litterære værker og digte af Ernst Jünger, Georg Trakl, August Stramm og Gottfried Benn. Analysen udfoldes over fire kapitler med hvert sit tematiske snit der både relaterer sig til det overordnede begreb om krigsrus og til hinanden: 1) Grænsesprængninger, 2) Spiritualitet og ekstase, 3) Hallucinationer og det ubevidste og 4) Krig, sex og begær.