Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Daria Schwalbe er post.doc. i kognitiv etnografi ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet. Daria har en ph.d. i lingvistisk antropologi fra Københavns Universitet og arbejder med kultur, kommunikation og kognition ud fra et etnografisk og interaktionelt perspektiv. Forskningsmæssigt er Daria optaget af hvordan mennesker konstruerer betydninger i social interaktion (herunder, hvordan selve sproget og sproghandling tillægges en betydning), og hvordan viden og betydningstilskrivning er relateret til kognitive, sociokulturelle og institutionelle processer. Daria har en bred erfaring med etnografisk feltarbejde samt forsknings- og undervisningserfaring i forhold til sprog- og kulturmødestudier, interkulturel kommunikation, organisatoriske processer, tværkulturelt samarbejde og ledelse.

Daria er tilknyttet Human Health gennem forskningsprojektet Kommunikation, kognition og kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet, som omhandler en etnografisk undersøgelse og kortlægning af kognitive og kommunikative processer og kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet. Inden for dette projekt er hendes primære fokus hverdagspraksis, herunder de socio-kognitive processer og kulturspecifikke organisatoriske rammer, som påvirker menneskenes rationaliseringer, handlinger og beslutninger i situeret medicinsk interaktion.

Forskningsområder

 • Sprog og tænkning
 • Cognitive Ethnography
 • Language Variation and Change
 • lingusitic relativity
 • social interaction
 • Sprog og kultur
 • Intercultural communication
 • cross-cultural analysis
 • cross-cultural communication
 • Cultural Theory
 • Linguistic Minorities
 • indigenous languages
 • multilingualism
 • cultural economy
 • Sprog og samfund
 • Inuit kultur og samfund
 • Rusland
 • sprogideologi
 • Ulighed
 • Patienter
 • patientkommunikation
 • medisinsk interaktion
 • human health

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller