Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Klinisk Farmakologi

Rationel farmakoterapi

Polyfarmaci

Multisygdom

Forskningsinformation

Mine forskningsområder og interesser er centreret omkring kompleks medicinering og interventioner, rationel farmakoterapi med særligt fokus på sektorovergangen fra primær til sekundær sektor, tværsektorielle samarbejde og lighed i sundhed. Jeg startede min karriere med at forske i sygelighed og -dødelighed blandt patienter med alvorlige infektioner, og skiftede mod at studere kroniske sygdomme og behandling relateret til disse (diabetes, kronisk nyresygdom, astma, KOL). Jeg har brugt det danske registre til at vurdere bivirkninger af lægemiddelbehandling og lægemiddelanvendelse ved hjælp af forskellige epidemiologiske metoder. De seneste år er mit fokus flyttet mod komplekse indgreb blandt den multisyge befolkning ved at bruge tværfaglige teamkonferencer som et værktøj. Jeg er i øjeblikket hovedvejleder på et ph.d. projekt, der forsker i udviklingen og gennemførligheden af MDT'er i diabetes og multisygdom.
I mit kliniske arbejdsliv som klinisk farmakolog har jeg skabt og leder et virtuelt polyfarmaci ambulatorium - Telefarmakologisk Ambulatorium. Ambulatoriet er det første virtuelle ambulatorium i Danmark med fokus på tværsektorielt samarbejde mellem praktiserende læger og sygehuslæger til at håndtere multisyge patienter med ekstrem polyfarmaci. Ambulatoriet har for nylig været nævnt af Sundhedsstyrelsen som en løsning til bedre at tilrettelægge behandling og opfølgning af multisyge i Danmark.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Universitetspædagogikum, SDU universitetspædagogik

1. mar. 20201. mar. 2021

Dimissionsdato: 1. mar. 2021

Speciallæge i klinisk farmakologi

1. mar. 20141. mar. 2019

Dimissionsdato: 1. mar. 2019

PhD, Klinisk Institut

1. mar. 201014. aug. 2014

Dimissionsdato: 14. aug. 2014

Cand. Med, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

1. feb. 20021. mar. 2009

Dimissionsdato: 1. mar. 2009

Eksterne ansættelser

Klinisk Lektor, Klinisk Institut

1. mar. 2022 → …

Lektor i Klinisk Farmakologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning

1. mar. 201928. feb. 2022

Medicinsk sekretær, Lægemiddelstyrelsen

1. mar. 201728. feb. 2019

Medicinsk sekretær, Lægemiddelstyrelsen

1. mar. 201728. feb. 2019

Ekstern lektor i klinisk farmakologi, Klinisk Institut

1. sep. 201628. feb. 2019

Forskningsområder

  • Farmakologi
  • Klinisk farmakologi
  • Lægemidler
  • Farmakoepidemiologi
  • Diabetes

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller