Connie Timmermann

Ph.d, Lektor, Center for Forskning i Patientkommunikation

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Fokus for min forskning er at bidrage til gode samtaler og relationer i klinisk praksis med afsæt i inddragelse af patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Jeg er særligt optaget af oplevelser af gensidig eksistentiel sårbarhed i mødet mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle og betydningen af, at udvikle færdigheder og kompetencer til at "være i" og håndtere dette grundvilkår, som en del af vores faglighed. I relation hertil er jeg med til at udvikle læringsforløb for sundhedsprofessionelle med fokus på eksistentielle livstemaer, og som kultiverer refleksionskompetencer via nye refleksions- og dialogværktøjer. 

Som en rød tråd gennem mit arbejde er jeg optaget af betydningen af nærvær i relationer, hvordan evnen til nærvær kan udvikles gennem refleksive læringstilgange og ikke mindst, hvordan rum og omgivelser - herunder natur og naturelementer samt flere hjemlige og æstetiske sanseindtryk på hospitaler - påvirker vores nærvær og samvær.

*Mit ph.d. projekt fra 2014 har undersøgt hvilken betydning patienter tillægger sanseindtryk forbundet med natur, indretning og udsmykning i hospitalets rum samt betydningen af de sundhedsprofessionelles nonverbale kommunikation og nærvær.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d.

Dimissionsdato: 10. dec. 2014

Forskningsområder

  • Hospitaler
  • Eksistentielle samtaler
  • Kommunikation og relationer
  • Helende haver på hospitaler
  • Natur samt hjemlige og æstetiske sanseindtryk på hospitaler
  • Mindfulness- og compassion træning for sundhedsprofessionelle
  • Patient og pårørende inddragelse
  • Patient- og pårørende perspektiver

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller