Claus Werenberg Marcher

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

1996                Lægevidenskabelig embedseksamen, Aarhus Universitet
2009                Specialelægeanerkendelse i Intern medicin: hæmatologi

Akademiske grader og ansættelser

1995                 Diplomeksamen, Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet med opgaven: "En sammenligning af lægemidler med positiv inotrop virkning på den isolerede rottehjertepapillærmuskel"
2002                 Ph.d., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet med afhandlingen "Characterisation and expansion of HUC-cells ex vivo and in vivo"

1992-1995        Undervisningsassistent ved Anatomisk institut, Aarhus Universitet
1998-2001        Ph.d.-stipendiat ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet
2010-                Klinisk Lektor ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Kliniske ansættelser

1996-97            Turnus ved Thisted Sygehus
1997-98            reservelæge, Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
2002-04            Indtroduktionsstillinger medicinske afdelinger, Odense Universitetshospital
2004-09            Hoveduddannelsesforløb "Hæmatologi", Vejle Sygehus/ Odense Universitetshospital
2009-12            Afdelingslæge, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
2012                 Afdelingslæge, Hæmatologisk Afdeling L, klinik 2, Rigshospitalet
2012-                Overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Relevante tillidsposter og udnævnelser

2009-13            Medlem af bestyrelsen Dansk Hæmatologisk Selskab
2010-13            Kasserer i Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS)

2012-                Medlem af Uddannelses Udvalget under DHS

2016-2019         Formand for Uddannelses Udvalget under DHS

2015-                Medlem af forretningsudvalget for Akut leukæmigruppen (ALG)

2018-                Formand for Akut leukæmigruppen (ALG)

 

UNDERVISNINGSPORTFOLIO SDU 2015

1. Formel pædagogisk uddannelse:

 
Pædagogisk kursus for kliniske vejledere SDU sept/okt 2011

2. Uddannelsesadministrative opgaver:


Koordination og planlægning af klinikopholdsforløb for medicinstuderende ved hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital, fra december 2010- efteråret 2014.

3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen


Undervisning:


Prægraduat undervisning ved medicinske fakulteter og andre universitære uddannelser

Undervisningsassistent/studenterunderviser: MakroskopiskAnatomi, anatomisk institut, Aarhus Universitet 1992-1995 (280 timer)

Klinisk lektor i hæmatologi (sats B lektorat), Klinisk Institut, SDU, fra 1. december 2010 til 1. december 2013, ansvaret for prægraduat studenterophold ved hæmatologisk afdeling X, OUH.

Klinisk lektor (sats C lektorat) ved Klinisk Institut, SDU, fra 1. december 2013 undervisning ved forelæsninger, holdundervisning, moderator ved gruppearbejde,

Undervisning ved uddannelsen i Klinisk Farmaci, SDU, fra 2014, 1-2 forelæsningstimer årligt.

Andet:

Tværfaglig undervisning af sygeplejepersonale.

Foredragsholder/underviser ved møder under MDS.dk dansk patientstøtteforening, den danske patientforening for MDS patienter samt LyLe.

Eksamen:

Udfærdiget MC –opgaver til eksamen i modul ”sygdomme i blod og bloddannende organer ved det medicinske fakultet, Syddansk Universitet, fra 2013.

 

Udfærdiget OSCE–opgaver til medicinske embedseksamen ved det medicinske fakultet, Syddansk Universitet, fra 2017.

Deltaget som eksaminator ved embedseksamen (OSCE-eksamen), ved det medicinske fakultet, Syddansk Universitet fra 2011

Vejledning:

Medicinstuderende
Medvejleder på kandidatspeciale: ”Ekstramedullær sygdom hos patienter med akut myeloid leukæmi vurderet ved (18)F-FDG PET” Maria Stenager og Anne Sofie Weindel Jakobsen (efterår 2012)
Vejleder på kadidatspecialet: ”Identification of the differentiation syndrome in patients treated for acute promyelocytic leukemia at the department of hematology and the literature of the differentiation syndrome with regard of the diagnosis, risk factors and treatment ” Line Marie Kristensen (forår 2014)
Vejleder kandidatspecialet: ”Validering af indberetninger af diagnosen ”Myelofibrose” til Cancerregisteret og til den kliniske database” Frederikke Grams (efterår 2014)

Vejleder kandidatspecialet: P53-ekspression i MDS, med 5q-syndrom og sygdomsprogression Anna Malin Persson (forår 2015)

Vejleder kandidatspecialet: ”Aplastisk anæmi: behandling og prognose i såvel litteratur som i Odense kohorten” Anne Lund (forår 2016)

Medvejleder på kandidatspeciale: Epigenetik inden for cancer med fokus på MDS og AML Helle Kirstine Olesen (farmakolog forår 2016)


Yngre læger og PhD-vejledning
Hovedvejleder på ph.d-afhandlingen: Hjemmeenheden, Lene Østergaard Jepsen dec. 2014-2016.

4. Metoder, materialer og redskaber:

Katedrale forelæsninger, eksaminatoriske klinikker, case-baseret undervisning for større og mindre hold, moderation af gruppearbejde, bedside undervisning.

5. Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser

Medlem af Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (DMSU 2012-) 

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.

 • 9 Lignende profiler

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.

Publikationer

Fil
 • 58 Downloads (Pure)

  The prognostic effect of smoking status on intensively treated acute myeloid leukaemia – A Danish nationwide cohort study

  Kristensen, D., Nielsen, L. B., Roug, A. S., Kristensen, T. C. C., El-Galaly, T. C., Nørgaard, J. M., Marcher, C. W., Schöllkopf, C., Theilgaard-Mönch, K. & Severinsen, M. T., 1. jul. 2020, I : British journal of haematology. 190, 2, s. 236-243

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

  Åben adgang
  Fil
 • 4 Downloads (Pure)

  Addressing the room for improvement in management of acute promyelocytic leukemia

  Nørgaard, J. M., Friis, L. S., Kristensen, J. S., Severinsen, M. T., Mølle, I., Marcher, C. W., Møller, P., Schoellkopf, C., Nielsen, O. J., Preiss, B. S., Andersen, M. K., Kjeldsen, E., Medeiros, B. C., Østgård, L. S. G. & for the Danish Acute Leukemia Group, jun. 2019, I : European Journal of Haematology. 102, 6, s. 479-485

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

  Åben adgang
  Fil
 • 57 Downloads (Pure)

  Living with outpatient management as spouse to intensively treated acute leukemia patients

  Jepsen, L. Ø., Friis, L. S., Hansen, D. G., Marcher, C. W. & Høybye, M. T., 1. maj 2019, I : PLOS ONE. 14, 5, 11 s., e0216821.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

  Åben adgang
  Fil
 • 114 Downloads (Pure)

  Longer distance to specialized treatment centers does not adversely affect treatment intensity or outcomes in adult acute myeloid leukemia patients. A danish national population-based cohort study

  Tøstesen, M., Nørgaard, M., Nørgaard, J. M., Medeiros, B. C., Marcher, C. W., Overgaard, U. M., Severinsen, M. T., Schoellkopf, C. & GranfeldtØstgård, L. S., 28. aug. 2019, I : Clinical Epidemiology. 11, s. 769-780

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

  Åben adgang
  Fil
 • 113 Downloads (Pure)

  Aktiviteter

  15th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes

  Claus Werenberg Marcher (Deltager)

  8. maj 201911. maj 2019

  Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i konference

  45th EBMT

  Claus Werenberg Marcher (Deltager)

  24. mar. 201927. mar. 2019

  Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i konference

  From Mild Cytopenia to Overt MDS and AML, the Mutational Profile Predicts Progression, but Not Survival

  Jakob Werner Hansen (Underviser), , Morten Munk Johansen (Underviser), , Maj Karoline Westman (Andet), , Leonie Saft (Underviser), , Lene Dissing Sjö (Underviser), , Claus Werenberg Marcher (Underviser), , Mette Skov Holm (Underviser), , Marios Dimitriou Dimitriou (Underviser), , Mohsen Karimi (Andet), , Klas Kræsten Raaschou Jensen (Underviser), , Andreas Birkedal Glenthøj (Underviser), , Eva Hellström Lindberg (Underviser), , Mette Klarskov Andersen (Underviser), & Kirsten Grønbaek (Underviser)

  3. dec. 2018

  Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragKonferenceoplæg

  Diagnostic of Rare and Ancient Causes of Unidentified Lethal Afflictions: the DRACULA-project

  Stinne Tranekjær (Underviser), , Claus Werenberg Marcher (Underviser), & Dennis Lund Hansen (Foredragsholder)

  9. mar. 2018

  Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragKonferenceoplæg

  4th International Congress on Controversies in stem cell transplantation and cellular therapies

  Claus Werenberg Marcher (Deltager)

  26. okt. 201729. okt. 2017

  Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i konference