Personlig profil

CV

CV omvendt Kronologisk rækkefølge 

April 2010 -December 2012

Projektleder og udviklingsingeniør hos Aluventa, Svendborg
 Produktudvikling af aluminumsvarmevekslere
 Analyse og karakterisering af korrosion
 Design af loddeudstyr
 Udvikling af metoder til effektiv dokumentation af projekter 

Jan 2007 - Marts 2010
Projektleder og udviklingsingeniør hos IRD Fuel Cell Technology, Svendborg
 Projektstyring vedr udvikling af mikro-kraftvarmeanlæg
 Konstruktion af diverse komponenter
 CE-mærkning af kraftvarmeenheder (gasapparater)
 Installation, fjernstyring og drift af kraftvarmeanlæg
 projektingeniør i forskningsprojekter 

Aug. 2004 - Dec. 2006 
Konstruktionschef hos Micro Matic A/S, Odense
 Personaleledelse af teknisk afdeling med 9 ansatte
 Teknisk support, internt og eksternt
 Evaluering og koordinering af kundeforespørgsler og reklamationer
 Uddannelse af Teknisk designer elever
 Kvalitetsstyring 

Juni 2000 - Juli 2004
Ingeniør og projektleder hos Carlsen Europa A/S, Ny Stenderup
 Ledelse af projekter
 Udvikling af produktkoncepter
 Materialeteknologi vedr. konstruktion i kompositte materialer
 Funktionelt/brugervenligt design
 Field test af køretøjer
 Udvikling af specialkomponenter til køleanlæg
 Indkøb og implementering og drift af 3D-CAD system
 Teknisk support, internt og eksternt 

Aug. 1995 – Juni 2000 
Udviklingsingeniør og projektleder hos Danfoss, Kolding
 Udvikling af nye produkter, især magnetventiler
 Udvikling af beregningsmodeller
 FEM beregninger på elektromagneter
 Patent overvågning
 Projekter vedr. forbedring af tværorganisatorisk samarbejde
 
Sept. 1989 – Marts 1995 
Civilingeniørstudie på DTU, Lyngby
 Maskiningeniør med specialebetegnelse i konstruktionsteknik (produktudvikling) 

1988 - 1989 Rejse rundt om jorden 

1986 - 1988 Uddannelse som sparekasseassistent i Bikuben