Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

CHRISTIAN DAMM PEDERSEN er adjunkt i moderne historie og bidrager med undervisning på Engelsk og Historie. Jeg forsker primært i Storbritanniens historie og Det britiske Imperium. Jeg er Ph.D. fra Københavns Universitet, hvor jeg var en del af forskningsprojektet Embers of Empire: The Receding Frontiers of Post-Imperial Britain støttet af en forskningsbevilling fra Velux Fonden. Jeg har tidligere været gæsteforsker på Det Britiske Institut i Østafrika, Nairobi, Kenya og Oxford Centre for Global History, University of Oxford.

Jeg er koordinator for forskningsprogrammet for Politisk Historie SDU, medlem af det internationale forskningsnetværk Anglophone Political Cultures Research Group, medlem af CEMES-forskergruppen Europe as a Global Process ved Københavns Universitet, medlem af programrådet for historie og arkæologi ved Folkeuniversitetet i Odense, medlem af Selskabet for Samtidshistorisk Forskning og medlem af Den danske historiske Forening.

ANSÆTTELSER: Adjunkt, Syddansk Universitet; Videnskabelig assistent, Københavns Universitet; Videnskabelig assistent, Syddansk Universitet; Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet.

UDDANNELSE: B.A. historie og statskundskab, Københavns Universitet; Cand.mag. historie, Københavns Universitet; Ph.d. historie, Københavns Universitet.

Forskningsinformation

Mit FORSKNINGSFELT er moderne britisk historie, Storbritanniens historiske forbindelser til Afrika og den britiske verden i en bred forstand. Jeg har også en bredere interesse indenfor komparative studier af den imperiale fortid, rettighedernes og statsborgerskabets udvikling i en imperial kontekst, historieskrivningens historie, politiske idéer og politisk retorik, samt erindringer om imperier.

PRIMÆRE FORSKNINGSOMRÅDER: Britisk historie; Afrikansk historie; Imperial og post-imperial historie; Rettigheder, statsborgerskab og medborgerskab; Politiske fællesskaber; Erindringsfællesskaber; Statsministre; Danmarks koloniale fortid.

IGANGVÆRENDE FORSKING: Jeg er i øjeblikket i gang med to større projekter. Det ene forskningsprojekt undersøger afkoloniseringens årsager, dynamikker og virkninger på den britiske verden efter 1945. Jeg har bl.a. udgivet The Break-Up of Greater Britain (redigeret sammen med Stuart Ward) på Manchester University Press (Studies in Imperialism). Bogen kaster nyt lys på hvilke konsekvenser det britiske imperiums fald havde for forskellige selvudnævnte britiske samfund rundt omkring på kloden, fra Indien til Kina, det sydlige Afrika, Australien og New Zealand, Vestindien, Falklandsøerne, Gibraltar og Storbritannien. Det andet forskningsprojekt drejer sig om imperiets lange efterliv. In Empire’s Shadow? Prime Ministerial Rhetoric in Post-Imperial Britain problematiserer arven fra imperietiden i britisk politik og erindringskultur gennem en undersøgelse af premierministres brug af den imperiale historie i deres offentlige taler og skrifter, fra Harold Macmillan til Boris Johnson. Jeg er særligt interesseret i hvordan den imperiale fortid fungerer som et ideologisk holdepunkt, moralsk kompas og politisk ammunition i det efterimperiale Storbritannien. Hovedformålet er således at udforske betydningen af nationale lederes brug af den imperiale fortid, samt premierministres rolle som aktive deltagere i spørgsmål om den særligt omstridte fortid. Projektet handler altså ikke om det britiske imperium eller britisk afkolonisering; det drejer sig nemlig om hvordan politiske og nationale ledere frembringer, hidkalder og kommunikere (eller glemmer, forvrænger og undertrykker) bestemte fortidsbilleder og holdninger til fortiden for at øge deres magt og opnå deres politiske målsætninger. Det er hensigten, at bidrage til nyere studier om imperier og erindringskonflikter fra en bestemt vinkel, nemlig premierministres retorik og politiske virke i imperiets skygge fra 1960’erne til i dag.

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller