Christina Baun

Bachelor i Radiograf. Master i Medicinsk Billeddiagnostik,MMB

20092019
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at ekstrahere emner fra personens forskningsdokumenter for at oprette et indeks af vægtede udtryk, som definerer de enkelte forskeres hovedemner.

Medicin og biovidenskab

Cobalt
Fluorodeoxyglucose F18
Ligands
Guideline Adherence
Lymphedema
Radionuclide Imaging
Insulin Resistance
Prostatic Neoplasms
Myocardium
Skeletal Muscle
Lung
Neoplasms
Metals
Fats
Prospective Studies
Weights and Measures
Zebrafish
Mammals
Wounds and Injuries
Clinical Trials
Elastic Tissue
High Fat Diet
Lymphoscintigraphy
Research
Multicenter Studies
Heterografts
Positron Emission Tomography Computed Tomography
Adipogenesis
Glucose Clamp Technique
Gluconeogenesis
Clinical Pharmacology
Lymph Nodes
Half-Life
Cell Line
Denmark
Glucose Tolerance Test
Lung Compliance
Adipocytes
Pathologic Dilatations
X-Ray Microtomography
Type 2 Diabetes Mellitus
Cytokinesis
human glutamate carboxypeptidase II
mouse MFAP4 protein
oleylamine
Cobalt Isotopes
Liver
Radioisotopes
Cobalt Radioisotopes
Transmission Electron Microscopy

Kemiske forbindelser

Muscle
Genes
Fats
Insulin
Ligands
Glucose
Medical problems
Nutrition
Animals
Blood
Scanning
Biochemistry
Positron emission tomography
Histology
Facilitative Glucose Transport Proteins
Clamping devices
Magnetic resonance imaging