• Campusvej 55

  5230 Odense M

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

CURRICULUM VITAE

Uddannelser og akademiske grader:

 • A-levels i dansk og tysk, University of London, 1971.
 • International Baccalaureate i engelsk sprog, litteratur og samfundsforhold, Atlantic College, Wales, 1971.
 • Cand.phil. i engelsk, Odense Universitet, 1977.
 • Lic.phil. (PhD.) i engelsk sprog, Odense Universitet, 1980.
 • Dr.phil. i engelsk, Odense Universitet, 1985.

 

Forskningsophold:

 • Visiting Research Fellow ved Department of Linguistics, University of Sussex, England, 1983-84
 • Visiting professor ved School of English and Linguistics, Macquarie University, Sydney, december 1990 – april 1991
 • Visiting professor ved University of New South Wales og Macquarie University, Sydney, december 1993 – april 1994
 • Visiting Research Fellow ved Department of Linguistics, Sydney University, oktober 1997 – april 1998
 • Visiting Professor ved The School of Modern Language Studies, University of New South Wales, Sydney, januar 2006 - april 2006.

 

Ansættelser:

 • Instruktor, undervisningsassistent, adjunktvikar, kandidatstipendiat, seniorstipendiat med undervisning og forskning i sproglige discipliner ved Engelsk Institut, Odense Universitet , 1975-83
 • Professor i engelsk sprog, Odense Universitet / Syddansk Universitet, 1984-

 

Undervisning og forskning inden for:

Engelsk sprog, generel sprogvidenskab, semantik, syntaks, funktionel og kognitiv lingvistik, sprogs oprindelse og udvikling.


Nøglekompetencer ud over mit arbejde med engelsk sprog:

 • Evne til at arbejde med komplekse problemstillinger på et højt intellektuelt niveau (efter mange år inden for forskning, administration og problemløsning mere generelt).
 • Stærk interpersonel forståelse (efter mange års undervisning, vejledning og universitetsadministration).
 • Mangeårig ledelseserfaring inden for vidensbaserede institutioner.
 • Interkulturel forståelse (fra min internationale uddannelse og arbejdserfaring).
 • Betydeligt engagement i analytisk og strategisk arbejde (især fra min ledelseserfaring i overlevelses- og udviklingssammenhænge inden for administration og forskningspolitik).
 • Samarbejdsevner (fra mangfoldigt udvalgsarbejde, fælles forskningsprojekter og projektkoordinering).

 

Administration på Odense Universitet / Syddansk Universitet:

 • Medlem af Det humanistisk-samfundsvidenskabelige fakultetsråd1985-1991.
 • Formand for fakultetets rejsestipendieudvalg 1985-1988.
 • Prodekan 1986-1988.
 • Formand for fakultetets forsknings- og undervisningsudvalg 1986-1988.
 • Dekan 1988-1990.
 • Forestod som dekan en omfattende strukturændring af det humanistiske fakultet i 1990 og tog i den forbindelse initiativ til at oprette Danmarks største tværgående institut for sprogvidenskab: Institut for Sprog og Kommunikation.
 • Medlem af Konsistorium og dets budget- og forretningsudvalg 1988-1990.
 • Institutbestyrer for Institut for Sprog og Kommunikation 1991-1993.
 • Medlem af Odense Universitets publikationsudvalg 1995-1996.
 • Medlem af Odense Universitets IT-udvalg og DOU's bestyrelse 1995-1997.
 • Medlem af fakultetets IT-udvalg 1998.
 • Studieleder ved Center for Engelsk 1999-2001.
 • Medlem af Engelsk Studienævn 2003-2004. 2013-2014
 • Leder af ph.d.-skolen ved det Humanistiske Fakultet 2011-

 

Andet:

 • Medlem af Odense / Syddansk Universitetsforlags bestyrelse 1987-
 • Ridder af Dannebrog 1991.
 • Fagkonsulent i engelsk sprog (sammen med Niels Davidsen-Nielsen) for Den Store Danske Encyklopædi 1992-2001.
 • Leder af projektet 'Grammatik over det Engelske Sprog' under programmet 'Lingvistik og Fremmedsprog', igangsat af Statens Humanistiske Forskningsråd, 1993-1998.
 • Koordinator (med særskilt bevilling) for seks forskergrupper under Statens Humanistiske Forsk¬ningsråd inden for programmet 'Lingvistik og Fremmedsprog' 1993-1998, samt for det efterfølgende nationale netværk i grammatik 1998- (med ekstra bevilling fra SHF 1998-2001).
 • Medlem af bestyrelsen for Odense / Syddansk Universitets Forskningsfond 1994-2015
 • Medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd 2000-2004, og dets forretnings-udvalg 2001-2004.
 • Medlem af Dansk Sprognævns forskningsudvalg 2001-2004.
 • Næstformand for Danmarks Humanistiske Forskningscenter 2003-2004.
 • Medlem af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd 2004-2009.
 • Medlem af Videnskabernes Selskab 2005-
 • Medlem af det forskningspolitiske udvalg i Videnskabernes Selskab 2006-2012
 • Medlem af bestyrelsen for Lægen, professor ved Københavns Universitet, dr. med. & chir. Knud Sands legat 2009-
 • Formand for det forskningspolitiske udvalg i Videnskabernes Selskab 2010-2
 • Medlem af Carlsbergfondets bestyrelse 2014-
 • Medlem af Glyptotekets bestyrelse 2014-
 • Medlem af Tilsynsrådet for Nationalmuseets projekt 'Danmarks Kirker' 2014-
 • Medlem af Carlsberg A/S' bestyrelse 2014-

 

Publikationer:

1976 (with F. Andersen) August Schleicher: Towards a Better Under¬standing of his Concept of Language Change. Antropological Linguistics 18, 428-437.

1978 The Order of Premodifying Adjectives in Present-Day English. Odense: Odense University Press.

1980 (with L. Kvistgaard Jakobsen) On the Distinction between Restrictive and Nonrestrictive Relative Clauses in Modern English. Lingua 52, 313-337.

1982a Aspect and Aktionsart: Towards a Semantic Distinction. Journal of Linguistics 18, 57-72.

1982b (with M. Davenport) The Small Green Frog Dissected or: A Structural Analysis of Adjectivally Modified Nominal Constructions. PEO Special Issue, The English Depart¬ment, Odense University, 16-47.

1985a Verbal Aspect: A General Theory and its Application to Present-Day English. Odense: Odense University Press.

1985b The Semantics of Grammatical Categories: A Dialectical Approach. Journal of Linguistics 21, 51-77.

1985c (with M. Davenport & J. Dienhart) An Introduction to PROSE for Users of Sperry (Univac), Bits & Bytes 5. The English Department, Odense University.

1986a Review of B. Comrie, Tense (Cambridge University Press, 1985). Journal of Literary Semantics 15, 66-70.

1986b Tense and Aspect in Fiction. Journal of Literary Semantics 15, 82-97.

1987 Aspect in English: An Introduction. CEBAL 9, 1-26.

1991 (with M. Davenport, J. Dienhart & F. Larsen) An Introduction to English Sentence Analysis. Copenhagen: Munksgaard, cf. Bache et al. 1993a, 1999a.

1992a Verbal Categories, Form-Meaning Relationships and the Perfect. Pre-publications of the English Department of Odense University 64; cf. 1994b.

1992b Nogle metodologiske overvejelser om begrebet 'grammatisk kategori'. Odense Working Papers in Language and Communication 2, 3-27.

1993a (with M. Davenport, J. Dienhart & F. Larsen) An Introduction to English Sentence Analysis. 2nd edition, revised, Copenhagen: Munksgaard, cf. 1999a.

1993b (red.) Ny Forskning i Grammatik – Igangsat af Statens Humanistiske Forskningsråd. Odense: Odense Universitetsforlag.

1994a Grammar in a Pedagogical Context. Traditions and Innovations: Papers Presented to Andreas Haarder, PEO Special Issue, The English Department, Odense University, 21-41.

1994b Verbal Categories, Form-Meaning Relationships and the Perfect. In C. Bache, H. Basbøll & C.-E. Lindberg (eds.) 1994d, 43-60.

1994c Introduction: an Overview. In C. Bache, H. Basbøll & C.-E. Lindberg (eds.) 1994d, 1-22.

1994d (with H. Basbøll & C.-E. Lindberg, eds.) Tense - Aspect - Action: Empirical and Theoretical Contri¬butions to Language Typology. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.

1995a The Study of Aspect, Tense and Action: Towards a Theory of the Semantics of Grammatical Categories. Berlin, New York, Paris, etc.: Peter Lang, 350 pp., cf. Bache 1997d.

1995b Om prædikaters berettigelse i sætningsanalysen. P. Durst Andersen & J. Nørgård-Sørensen (red.), Ny Forskning i Grammatik – Igangsat af Statens Humanistiske Forskningsråd, Fælles¬publikation 2, Odense: Odense Universitets¬forlag, 7-25.

1995c Another look at the distinction between aspect and action. P. M. Bertinetto, V. Bianchi, Ö. Dahl & M. Squartini (eds.), Temporal Reference, Aspect and Actionality, Vol. 2: Typological Perspectives, Torino: Rosenberg & Sellier, 65-78.

1996a Presentation of a pedagogical sentence analysis system. Hermes 17, 11-35.

1996b (with N. Davidsen-Nielsen) Discontinuity in English. Hermes 17, 37-62.

1997a Adjektivers funktionelt betingede rækkefølge i engelsk. L. Falster Jakobsen & G. Skytte (red.) Ny Forskning i Grammatik – Igangsat af Statens Humanistiske Forskningsråd, Fælles¬publikation 4, Odense: Odense Universitetsforlag, 7-25.

1997b (med N. Davidsen-Nielsen) Tempus og aspekt i engelsk. L. Falster Jakobsen & G. Skytte (red.) Ny Forskning i Grammatik – Igangsat af Statens Humanistiske Forskningsråd, Fælles¬publikation 4, Odense: Odense Universitetsforlag, 26-48.

1997c (with N. Davidsen-Nielsen) Mastering English: An Advanced Grammar for Non-native and Native Speakers. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 538pp.

1997d The Study of Aspect, Tense and Action: Towards a Theory of the Semantics of Gram¬matical Categories. Second Revised Edition. Berlin, New York, Paris, etc.: Peter Lang, 348 pp., cf. Bache 1995a.

1997e (with A. Klinge, eds.) Sounds, Structures and Senses – Essays Presented to Niels Davidsen-Nielsen on the Occasion of his Sixtieth Birthday. Odense: Odense Univer¬sity Press.

1997f Another Look at the Order of Premodifying Adjectives in English. In Bache 1997e, 9-28.

1998 Engelsk grammatik – en ulv i fåreklæder. Humaniora 3 (SHF), 21-24.

1999a (with M. Davenport, J. Dienhart & F. Larsen) An Introduction to English Sentence Analysis. Third Edition, Copenhagen: Gyldendal, cf. Bache et al. 1991, 1993a.

1999b (med L. Heltoft & M. Herslund, red.) Ny Forskning i Grammatik 6. Odense: Odense Universitetsforlag.

2000a Essentials of Mastering English: A Concise Grammar. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 328pp.

2000b Kategorier på tværs. J Nørgård-Sørensen, P. Durst-Andersen, L. Jansen, B. Lihn Jensen & J. Pedersen (red.) Ny Forskning i Grammatik 7. Odense: Odense Universitetsforlag, 7-25.

2001 (med S. Becerra Bascunan, M.-B. Mosegaard Hansen, L. Heltoft & H. Jansen, red.) Ny Forskning i Grammatik 8. Odense: Odense Universitetsforlag.

2002a On Categories in Linguistics. Acta Linguistica Hafniensia 34, 71-105.

2002b Levels of blending, disintegration and language evolution. A. Hougaard & S. N. Lund (eds.) The Way We Think. Odense Working Papers in Language and Communication 23, 3-23.

2003 (med M. Birkelund & N. Nørgaard, red.) Ny Forskning i Grammatik 10. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

2004 Tempus i Systemisk Funktionel Lingvistik: En kritisk gennemgang. Ny Forskning i Grammatik 11. B. Lihn Jensen, I. Korzen & H. Høeg Müller (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, 7-27.

2005a Hallidays Tempuskategori: Funktion og Empiri. Department of English NOTES (Copenhagen Business School), Vol. 2, 7-21.

2005b Constraining Conceptual Integration Theory: Levels of Blending and Disintegration. Journal of Pragmatics 37, 1615-1635.

2005c En Empirisk Undersøgelse af Hallidays tempuskategori. K. Boye, L. Heltoft, A. Jensen, E. Skafte Jensen og R. Therkelsen Ny Forskning i Grammatik 12. Odense: Syddansk Universitets¬forlag, 7-26.

2007a Would as a tense marker in English. In M. H. Andersen, J. N. Jensen, M. Rathje and J. Schack (eds) Ved Lejlighed: Festskrift til Niels Davidsen-Nielsen i anledning af 70-års-dagen. Dansk Sprognævns Skrifter 39. 15--29. Copenhagen: Dansk Sprognævn.

2007b Futurum i det engelske tempussystem: WILL vs. BE going to. Ny Forskning i Grammatik 14, 29-50.

2007c( med N. Kærgaard, M. Flensted-Jensen, P. Harder, S.-P. Olesen & U. Weber) Forsknings- og ytringsfriheden på universiteterne. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 36pp.

2008a (med N. Kærgaard, P. Harder, M. Flensted-Jensen, L. Koch, S.-P. Olesen, K. Sand-Jensen) Forskeren i samfundet: Publicering, evaluering og formidling. Det Kongelige Danske videnskabernes Selskab, 42 s.

2008b English Tense and Aspect in Halliday's Systemic Functional Grammar: A Critical Appraisal and an Alternative. London & Oakville: Equinox. 229 pp.

2008c (med A. Holsting, H. Høeg Müller & N. Nørgaard (red.)) Ny forskning i grammatik 15, 191 s.

2009a (med P. Harder, M. Flensted-Jensen, L. Koch, S.-P. Olesen & K. Sand-Jensen) Kvalitet og styring i fremtidens universiteter : Ejerskab, ledelseskultur og de faktiske følger af universitetsloven. København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2009. 78 s.

2009b (med P. Harder, M. Flensted-Jensen, L. Koch, S.-P. Olesen, K. Sand-Jensen) Forskning skal ikke gøre ledelsen glad. Universitetsavisen 12. februar 2009. s. 22-23.

2009c (med P. Harder, M. Flensted-Jensen, L. Koch, S.-P. Olesen, K. Sand-Jensen) Bureaukrati, bogholderi, bullshit. Weekendavisen 23. januar 2009. s. 12.

2009d Stratifikation i Systemisk Funktionel Lingvistik: En arv fra Hjelmslev? I: K. Farø, A. Holsting, N.-E. Larsen, J. E. Mogensen, T. Vinther (red.) Sprogvidenskab i Glimt : 70 tekster om sprog i teori og praksis. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 459-465.

2009e En systemisk-funktionel tempusbeskrivelse. I: K. Farø, A. Holsting, N.-E. Larsen, J. E. Mogensen, T. Vinther (red.) Sprogvidenskab i Glimt : 70 tekster om sprog i teori og praksis. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 139-144.

2009f Hjelmslev i Systemisk Funktionel Lingvistik: Inspirationskilde eller fejllæsning. Ny forskning i grammatik 16, 5-26.

2009g Fri forskning nytter også (Jane Benarroch interview med Carl Bache). Humaniora 2, 18-21.

2010a (med P. Harder, M. Flensted-Jensen, M. Rørdam, N. Smith) Samfundets bevågenhed - Universiteternes ansvarlighed. Hvad kan forskerne, universiteterne og forsknings¬rådene selv gøre? København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 47 s.

2010b Presset på den frie forskning. Samfundets bevågenhed - Universiteternes ansvarlighed. Hvad kan forskerne, universiteterne og forskningsrådene selv gøre? København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 23-29.

2010c Forskningsfrihed og fyringer. Information 30. september.

2010d Hjelmslev's Glossematics: A source of inspiration to Systemic Functional Linguistics? Journal of Pragmatics 42 (9), 2562-2578.

2010e Review of Robin P. Fawcett 2008. Invitation to Systemic Functional Linguistics throught the Cardiff Grammar. An extension and simplification of Halliday's Systemic Functional Grammar (Third Edition. London & Oakville: Equinox). Functions of Language 17:2, 243-254.

2011 (med F. B. Christiansen, P. Harder, M. Rørdam, N. Smith, K. Sneppen) Kvalitet i universitetsuddannelserne - forskningsbaseret undervisning. København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 24 s.

2011b (with N. Smith) En ny globaliseringsstrategi! Kronik, Politiken, 15 juni.

2012a (with F. B. Christiansen, A. Løkke, N. Smith & K. Sneppen) Danske Universiteter 2020. Research policy whitepaper, Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters. 50 pp.

2012b Leksikogrammatiske valg i en socialsemiotisk sprogteori. In: T. H. Andersen & M. Boeriis (eds) Nordisk Socialsemiotik. University Press of Southern Denmark, 21 pp.

2013: Grammatical choice and communicative motivation: A radical systemic approach. In L.Fontaine, T. Bartlett & G. O'Grady Systemic Functional Linguistics: Exploring Choice. Cambridge: Cambridge University Press 2013. 72-94.

2014: English Sentence Analysis: An Introduction with Exercises. Odense: University Press of Southern Denmark, 2014. 180 pp.

2015: The narrative 'when' enigma. In Claus Schatz-Jakobsen, Peter Simonsen & Tom Pettitt (eds.), The book out of bounds, 9-22. Odense: Department for the Study of Culture, University of Southern Denmark.

2016: Narrative when in English. English Language and Linguistics 20(2). 273-294.

2018: Narrative before in English. Journal of English Linguistics 46(1). 23-51.

2019: Narrative until in English. Acta Linguistica Hafniensia 51(1). 1-30.

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler