Billede af Carl Bache

Carl Bache

dr.phil.

 • Campusvej 55

  5230 Odense M

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

CURRICULUM VITAE

Uddannelser og akademiske grader:

 • A-levels i dansk og tysk, University of London, 1971.
 • International Baccalaureate i engelsk sprog, litteratur og samfundsforhold, Atlantic College, Wales, 1971.
 • Cand.phil. i engelsk, Odense Universitet, 1977.
 • Lic.phil. (PhD.) i engelsk sprog, Odense Universitet, 1980.
 • Dr.phil. i engelsk, Odense Universitet, 1985.

 

Forskningsophold:

 • Visiting Research Fellow ved Department of Linguistics, University of Sussex, England, 1983-84
 • Visiting professor ved School of English and Linguistics, Macquarie University, Sydney, december 1990 – april 1991
 • Visiting professor ved University of New South Wales og Macquarie University, Sydney, december 1993 – april 1994
 • Visiting Research Fellow ved Department of Linguistics, Sydney University, oktober 1997 – april 1998
 • Visiting Professor ved The School of Modern Language Studies, University of New South Wales, Sydney, januar 2006 - april 2006.

 

Ansættelser:

 • Instruktor, undervisningsassistent, adjunktvikar, kandidatstipendiat, seniorstipendiat med undervisning og forskning i sproglige discipliner ved Engelsk Institut, Odense Universitet , 1975-83
 • Professor i engelsk sprog, Odense Universitet / Syddansk Universitet, 1984-

 

Undervisning og forskning inden for:

Engelsk sprog, generel sprogvidenskab, semantik, syntaks, funktionel og kognitiv lingvistik, sprogs oprindelse og udvikling.


Nøglekompetencer ud over mit arbejde med engelsk sprog:

 • Evne til at arbejde med komplekse problemstillinger på et højt intellektuelt niveau (efter mange år inden for forskning, administration og problemløsning mere generelt).
 • Stærk interpersonel forståelse (efter mange års undervisning, vejledning og universitetsadministration).
 • Mangeårig ledelseserfaring inden for vidensbaserede institutioner.
 • Interkulturel forståelse (fra min internationale uddannelse og arbejdserfaring).
 • Betydeligt engagement i analytisk og strategisk arbejde (især fra min ledelseserfaring i overlevelses- og udviklingssammenhænge inden for administration og forskningspolitik).
 • Samarbejdsevner (fra mangfoldigt udvalgsarbejde, fælles forskningsprojekter og projektkoordinering).

 

Administration på Odense Universitet / Syddansk Universitet:

 • Medlem af Det humanistisk-samfundsvidenskabelige fakultetsråd1985-1991.
 • Formand for fakultetets rejsestipendieudvalg 1985-1988.
 • Prodekan 1986-1988.
 • Formand for fakultetets forsknings- og undervisningsudvalg 1986-1988.
 • Dekan 1988-1990.
 • Forestod som dekan en omfattende strukturændring af det humanistiske fakultet i 1990 og tog i den forbindelse initiativ til at oprette Danmarks største tværgående institut for sprogvidenskab: Institut for Sprog og Kommunikation.
 • Medlem af Konsistorium og dets budget- og forretningsudvalg 1988-1990.
 • Institutbestyrer for Institut for Sprog og Kommunikation 1991-1993.
 • Medlem af Odense Universitets publikationsudvalg 1995-1996.
 • Medlem af Odense Universitets IT-udvalg og DOU's bestyrelse 1995-1997.
 • Medlem af fakultetets IT-udvalg 1998.
 • Studieleder ved Center for Engelsk 1999-2001.
 • Medlem af Engelsk Studienævn 2003-2004. 2013-2014
 • Leder af ph.d.-skolen ved det Humanistiske Fakultet 2011-

 

Andet:

 • Medlem af Odense / Syddansk Universitetsforlags bestyrelse 1987-
 • Ridder af Dannebrog 1991.
 • Fagkonsulent i engelsk sprog (sammen med Niels Davidsen-Nielsen) for Den Store Danske Encyklopædi 1992-2001.
 • Leder af projektet 'Grammatik over det Engelske Sprog' under programmet 'Lingvistik og Fremmedsprog', igangsat af Statens Humanistiske Forskningsråd, 1993-1998.
 • Koordinator (med særskilt bevilling) for seks forskergrupper under Statens Humanistiske Forsk¬ningsråd inden for programmet 'Lingvistik og Fremmedsprog' 1993-1998, samt for det efterfølgende nationale netværk i grammatik 1998- (med ekstra bevilling fra SHF 1998-2001).
 • Medlem af bestyrelsen for Odense / Syddansk Universitets Forskningsfond 1994-2015
 • Medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd 2000-2004, og dets forretnings-udvalg 2001-2004.
 • Medlem af Dansk Sprognævns forskningsudvalg 2001-2004.
 • Næstformand for Danmarks Humanistiske Forskningscenter 2003-2004.
 • Medlem af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd 2004-2009.
 • Medlem af Videnskabernes Selskab 2005-
 • Medlem af det forskningspolitiske udvalg i Videnskabernes Selskab 2006-2012
 • Medlem af bestyrelsen for Lægen, professor ved Københavns Universitet, dr. med. & chir. Knud Sands legat 2009-
 • Formand for det forskningspolitiske udvalg i Videnskabernes Selskab 2010-2
 • Medlem af Carlsbergfondets bestyrelse 2014-
 • Medlem af Glyptotekets bestyrelse 2014-
 • Medlem af Tilsynsrådet for Nationalmuseets projekt 'Danmarks Kirker' 2014-
 • Medlem af Carlsberg A/S' bestyrelse 2014-

 

Publikationer:

1976 (with F. Andersen) August Schleicher: Towards a Better Under¬standing of his Concept of Language Change. Antropological Linguistics 18, 428-437.

1978 The Order of Premodifying Adjectives in Present-Day English. Odense: Odense University Press.

1980 (with L. Kvistgaard Jakobsen) On the Distinction between Restrictive and Nonrestrictive Relative Clauses in Modern English. Lingua 52, 313-337.

1982a Aspect and Aktionsart: Towards a Semantic Distinction. Journal of Linguistics 18, 57-72.

1982b (with M. Davenport) The Small Green Frog Dissected or: A Structural Analysis of Adjectivally Modified Nominal Constructions. PEO Special Issue, The English Depart¬ment, Odense University, 16-47.

1985a Verbal Aspect: A General Theory and its Application to Present-Day English. Odense: Odense University Press.

1985b The Semantics of Grammatical Categories: A Dialectical Approach. Journal of Linguistics 21, 51-77.

1985c (with M. Davenport & J. Dienhart) An Introduction to PROSE for Users of Sperry (Univac), Bits & Bytes 5. The English Department, Odense University.

1986a Review of B. Comrie, Tense (Cambridge University Press, 1985). Journal of Literary Semantics 15, 66-70.

1986b Tense and Aspect in Fiction. Journal of Literary Semantics 15, 82-97.

1987 Aspect in English: An Introduction. CEBAL 9, 1-26.

1991 (with M. Davenport, J. Dienhart & F. Larsen) An Introduction to English Sentence Analysis. Copenhagen: Munksgaard, cf. Bache et al. 1993a, 1999a.

1992a Verbal Categories, Form-Meaning Relationships and the Perfect. Pre-publications of the English Department of Odense University 64; cf. 1994b.

1992b Nogle metodologiske overvejelser om begrebet 'grammatisk kategori'. Odense Working Papers in Language and Communication 2, 3-27.

1993a (with M. Davenport, J. Dienhart & F. Larsen) An Introduction to English Sentence Analysis. 2nd edition, revised, Copenhagen: Munksgaard, cf. 1999a.

1993b (red.) Ny Forskning i Grammatik – Igangsat af Statens Humanistiske Forskningsråd. Odense: Odense Universitetsforlag.

1994a Grammar in a Pedagogical Context. Traditions and Innovations: Papers Presented to Andreas Haarder, PEO Special Issue, The English Department, Odense University, 21-41.

1994b Verbal Categories, Form-Meaning Relationships and the Perfect. In C. Bache, H. Basbøll & C.-E. Lindberg (eds.) 1994d, 43-60.

1994c Introduction: an Overview. In C. Bache, H. Basbøll & C.-E. Lindberg (eds.) 1994d, 1-22.

1994d (with H. Basbøll & C.-E. Lindberg, eds.) Tense - Aspect - Action: Empirical and Theoretical Contri¬butions to Language Typology. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.

1995a The Study of Aspect, Tense and Action: Towards a Theory of the Semantics of Grammatical Categories. Berlin, New York, Paris, etc.: Peter Lang, 350 pp., cf. Bache 1997d.

1995b Om prædikaters berettigelse i sætningsanalysen. P. Durst Andersen & J. Nørgård-Sørensen (red.), Ny Forskning i Grammatik – Igangsat af Statens Humanistiske Forskningsråd, Fælles¬publikation 2, Odense: Odense Universitets¬forlag, 7-25.

1995c Another look at the distinction between aspect and action. P. M. Bertinetto, V. Bianchi, Ö. Dahl & M. Squartini (eds.), Temporal Reference, Aspect and Actionality, Vol. 2: Typological Perspectives, Torino: Rosenberg & Sellier, 65-78.

1996a Presentation of a pedagogical sentence analysis system. Hermes 17, 11-35.

1996b (with N. Davidsen-Nielsen) Discontinuity in English. Hermes 17, 37-62.

1997a Adjektivers funktionelt betingede rækkefølge i engelsk. L. Falster Jakobsen & G. Skytte (red.) Ny Forskning i Grammatik – Igangsat af Statens Humanistiske Forskningsråd, Fælles¬publikation 4, Odense: Odense Universitetsforlag, 7-25.

1997b (med N. Davidsen-Nielsen) Tempus og aspekt i engelsk. L. Falster Jakobsen & G. Skytte (red.) Ny Forskning i Grammatik – Igangsat af Statens Humanistiske Forskningsråd, Fælles¬publikation 4, Odense: Odense Universitetsforlag, 26-48.

1997c (with N. Davidsen-Nielsen) Mastering English: An Advanced Grammar for Non-native and Native Speakers. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 538pp.

1997d The Study of Aspect, Tense and Action: Towards a Theory of the Semantics of Gram¬matical Categories. Second Revised Edition. Berlin, New York, Paris, etc.: Peter Lang, 348 pp., cf. Bache 1995a.

1997e (with A. Klinge, eds.) Sounds, Structures and Senses – Essays Presented to Niels Davidsen-Nielsen on the Occasion of his Sixtieth Birthday. Odense: Odense Univer¬sity Press.

1997f Another Look at the Order of Premodifying Adjectives in English. In Bache 1997e, 9-28.

1998 Engelsk grammatik – en ulv i fåreklæder. Humaniora 3 (SHF), 21-24.

1999a (with M. Davenport, J. Dienhart & F. Larsen) An Introduction to English Sentence Analysis. Third Edition, Copenhagen: Gyldendal, cf. Bache et al. 1991, 1993a.

1999b (med L. Heltoft & M. Herslund, red.) Ny Forskning i Grammatik 6. Odense: Odense Universitetsforlag.

2000a Essentials of Mastering English: A Concise Grammar. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 328pp.

2000b Kategorier på tværs. J Nørgård-Sørensen, P. Durst-Andersen, L. Jansen, B. Lihn Jensen & J. Pedersen (red.) Ny Forskning i Grammatik 7. Odense: Odense Universitetsforlag, 7-25.

2001 (med S. Becerra Bascunan, M.-B. Mosegaard Hansen, L. Heltoft & H. Jansen, red.) Ny Forskning i Grammatik 8. Odense: Odense Universitetsforlag.

2002a On Categories in Linguistics. Acta Linguistica Hafniensia 34, 71-105.

2002b Levels of blending, disintegration and language evolution. A. Hougaard & S. N. Lund (eds.) The Way We Think. Odense Working Papers in Language and Communication 23, 3-23.

2003 (med M. Birkelund & N. Nørgaard, red.) Ny Forskning i Grammatik 10. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

2004 Tempus i Systemisk Funktionel Lingvistik: En kritisk gennemgang. Ny Forskning i Grammatik 11. B. Lihn Jensen, I. Korzen & H. Høeg Müller (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, 7-27.

2005a Hallidays Tempuskategori: Funktion og Empiri. Department of English NOTES (Copenhagen Business School), Vol. 2, 7-21.

2005b Constraining Conceptual Integration Theory: Levels of Blending and Disintegration. Journal of Pragmatics 37, 1615-1635.

2005c En Empirisk Undersøgelse af Hallidays tempuskategori. K. Boye, L. Heltoft, A. Jensen, E. Skafte Jensen og R. Therkelsen Ny Forskning i Grammatik 12. Odense: Syddansk Universitets¬forlag, 7-26.

2007a Would as a tense marker in English. In M. H. Andersen, J. N. Jensen, M. Rathje and J. Schack (eds) Ved Lejlighed: Festskrift til Niels Davidsen-Nielsen i anledning af 70-års-dagen. Dansk Sprognævns Skrifter 39. 15--29. Copenhagen: Dansk Sprognævn.

2007b Futurum i det engelske tempussystem: WILL vs. BE going to. Ny Forskning i Grammatik 14, 29-50.

2007c( med N. Kærgaard, M. Flensted-Jensen, P. Harder, S.-P. Olesen & U. Weber) Forsknings- og ytringsfriheden på universiteterne. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 36pp.

2008a (med N. Kærgaard, P. Harder, M. Flensted-Jensen, L. Koch, S.-P. Olesen, K. Sand-Jensen) Forskeren i samfundet: Publicering, evaluering og formidling. Det Kongelige Danske videnskabernes Selskab, 42 s.

2008b English Tense and Aspect in Halliday's Systemic Functional Grammar: A Critical Appraisal and an Alternative. London & Oakville: Equinox. 229 pp.

2008c (med A. Holsting, H. Høeg Müller & N. Nørgaard (red.)) Ny forskning i grammatik 15, 191 s.

2009a (med P. Harder, M. Flensted-Jensen, L. Koch, S.-P. Olesen & K. Sand-Jensen) Kvalitet og styring i fremtidens universiteter : Ejerskab, ledelseskultur og de faktiske følger af universitetsloven. København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2009. 78 s.

2009b (med P. Harder, M. Flensted-Jensen, L. Koch, S.-P. Olesen, K. Sand-Jensen) Forskning skal ikke gøre ledelsen glad. Universitetsavisen 12. februar 2009. s. 22-23.

2009c (med P. Harder, M. Flensted-Jensen, L. Koch, S.-P. Olesen, K. Sand-Jensen) Bureaukrati, bogholderi, bullshit. Weekendavisen 23. januar 2009. s. 12.

2009d Stratifikation i Systemisk Funktionel Lingvistik: En arv fra Hjelmslev? I: K. Farø, A. Holsting, N.-E. Larsen, J. E. Mogensen, T. Vinther (red.) Sprogvidenskab i Glimt : 70 tekster om sprog i teori og praksis. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 459-465.

2009e En systemisk-funktionel tempusbeskrivelse. I: K. Farø, A. Holsting, N.-E. Larsen, J. E. Mogensen, T. Vinther (red.) Sprogvidenskab i Glimt : 70 tekster om sprog i teori og praksis. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 139-144.

2009f Hjelmslev i Systemisk Funktionel Lingvistik: Inspirationskilde eller fejllæsning. Ny forskning i grammatik 16, 5-26.

2009g Fri forskning nytter også (Jane Benarroch interview med Carl Bache). Humaniora 2, 18-21.

2010a (med P. Harder, M. Flensted-Jensen, M. Rørdam, N. Smith) Samfundets bevågenhed - Universiteternes ansvarlighed. Hvad kan forskerne, universiteterne og forsknings¬rådene selv gøre? København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 47 s.

2010b Presset på den frie forskning. Samfundets bevågenhed - Universiteternes ansvarlighed. Hvad kan forskerne, universiteterne og forskningsrådene selv gøre? København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 23-29.

2010c Forskningsfrihed og fyringer. Information 30. september.

2010d Hjelmslev's Glossematics: A source of inspiration to Systemic Functional Linguistics? Journal of Pragmatics 42 (9), 2562-2578.

2010e Review of Robin P. Fawcett 2008. Invitation to Systemic Functional Linguistics throught the Cardiff Grammar. An extension and simplification of Halliday's Systemic Functional Grammar (Third Edition. London & Oakville: Equinox). Functions of Language 17:2, 243-254.

2011 (med F. B. Christiansen, P. Harder, M. Rørdam, N. Smith, K. Sneppen) Kvalitet i universitetsuddannelserne - forskningsbaseret undervisning. København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 24 s.

2011b (with N. Smith) En ny globaliseringsstrategi! Kronik, Politiken, 15 juni.

2012a (with F. B. Christiansen, A. Løkke, N. Smith & K. Sneppen) Danske Universiteter 2020. Research policy whitepaper, Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters. 50 pp.

2012b Leksikogrammatiske valg i en socialsemiotisk sprogteori. In: T. H. Andersen & M. Boeriis (eds) Nordisk Socialsemiotik. University Press of Southern Denmark, 21 pp.

2013: Grammatical choice and communicative motivation: A radical systemic approach. In L.Fontaine, T. Bartlett & G. O'Grady Systemic Functional Linguistics: Exploring Choice. Cambridge: Cambridge University Press 2013. 72-94.

2014: English Sentence Analysis: An Introduction with Exercises. Odense: University Press of Southern Denmark, 2014. 180 pp.

2015: The narrative 'when' enigma. In Claus Schatz-Jakobsen, Peter Simonsen & Tom Pettitt (eds.), The book out of bounds, 9-22. Odense: Department for the Study of Culture, University of Southern Denmark.

2016: Narrative when in English. English Language and Linguistics 20(2). 273-294.

2018: Narrative before in English. Journal of English Linguistics 46(1). 23-51.

2019: Narrative until in English. Acta Linguistica Hafniensia 51(1). 1-30.

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.