Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

UDDANNELSE: cand.phil. (historie), Københavns Universitet 1989. Ph.d. sammesteds 1994 med afhandlingen Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen. Danske præsters deltagelse i den offentlige opinionsdannelse vedrørende samfundsordenen og statsmagten 1750-1848, belyst ved trykte prædikener. En politisk-idehistorisk undersøgelse.

ANSÆTTELSER: i studietiden ansat som studentermedhjælper ved Landsarkivet for Sjælland m.m. 1983-89 og 1986 tillige ved Rigsarkivet. Projektmedarbejder ved Holmens Kirke 1989, beskæftiget med at registrere begravelserne i kirkens underste kapel. Arkivarvikar ved Københavns Stadsarkiv 1989. 1990-91 introduktionsstipendiat og 1991-93 kandidatstipendiat ved Institut for Økonomisk Historie (fra 1992: Institut for Historie), Københavns Universitet. Undervisningsassistent  sammesteds1993-94. 1994-95 forskningsstipendiat, lønnet af Carlsbergfondet. 1995-98 adjunkt ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet (siden 1999: Syddansk Universitet). 1998 lektorvikar sammesteds, siden 1998 lektor sammesteds.

TILLIDSHVERV: 2006-2008 studieleder med ansvar for undervisningskoordinering. 2008-12 viceinstitutleder med ansvar for undervisningskoordination. 1999-2011 medlem af styrelsen (f2002-10 som sekretær, 2011-12 som kasserer) for Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie (Kildeskriftselskabet). 1998-2009 redaktør af Tidlig Moderne Tid ved tidsskriftet Nyt fra Historien.  2003-09 medredaktør af tidsskriftet Historie. Siden 2006 medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Fyn. 2000-2008 kasserer i Dansk Historisk Fællesråd. Siden 1998 formand for Historisk Filmklub, Historiestudiet, SDU, Odense. Siden 2013 medlem af redaktionen for historietidsskriftet TEMP.

STUDIEOPHOLD: Clare Hall, University of Cambridge, England 2001-2002, oktober-november 2005, oktober-november 2009 og oktober 2019.

MEDLEMSKAB AF FAGLIGE SELSKABER: Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie (Kildeskriftselskabet) 1997, Jysk Selskab for Historie 2003-09. Nyt Selskab for Historie 2009, Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie. 2006, Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 2015. Dansk Vejhistorisk Selskab 2020 (repræsentant for universiteterne), medlem af dettes forsknings- og tidsskriftsudvalg.

 

 

Forskningsområde

Dansk og europæisk politisk, ide- og kirkehistorie 1500-1900.

Statsdannelse, territoriel integration, styre- og administrationsformer, monarkier, hofliv, enevælde og dronningeroller i tidlig moderne tid.

Den danske enevælde (1660-1848) i international komparation: ide, system, epoke - og arvegods.

Byhistorie.

Film og historie.

Forskningsinformation

SENESTE FORSKNINGSUDGIVELSER

 

BØGER OG BOGKAPITLER:

Bregnsbo, Michael & Jensen, Kurt Villads: The Rise and Fall of the Danish Empire (Switzerland, Palgrave Macmillan, 2022).

Bregnsbo, Michael: "Dansk-norsk udenrigspolitik under "den lange fred" 1720-1807: Hvor enestående fredsorienteret var den?", i: Thomas D. Slettebø, Ola Teige & Øystein Lydik Viken (red.): Fredsårene: Norge i fred 1720-1807 (Oslo: Dreyers Forlag, 2022), s. 75-103.

Bregnsbo, Michael: "Fra reformation til restauration", "Verdens største by" og "Hovedstad for et verdensimperium", i: Michael Bregnsbo, LArs Kjær & Jørgen Sevaldsen: London. Porten til verden (Kbh.; Gad, 2021).

Bregnsbo, Michael: "Public staging, visualization and performance of eighteenth-century absolutism: Queen Caroline Mathilde's journey across Funen as a ritual", in: Anna Kalinowska, Jonathan Spangler & R. Tyszka (eds.): Power and Ceremony in European History: Rituals, Practices and Representative Bodies since the Late Middle Age, (London: Bloomsbury Academic, 2021), s. 213-228.

Bregnsbo, Michael: "Indledning", "Kirkens menighed, dens ansatte og dens liv" og "Begravelser i kirke, kapel og krypt", i: Ulla Kjær m.fl.: Holmens Kirke (Kbh.: Gad, 2019).

Bregnsbo, Michael: "Kongeriget Danmark-Norge", "Kolonirigets etablering", "Kolonirige under afvikling", "Småstat med kolonier" & "Europa og verden", i: Mikkel Venborg Pedersen (red.): Danmark. En kolonimagt (Kbh., Gad, 2017).

 

ARTIKLER:

Michael Bregnsbo: "En dansk filmfiasko: Grundlovsfilmen "For frihed og ret" (1949) i tidens politiske strøm", i: Louise Nyholm Kallestrup, Jesper Majbom Madsen & Klaus Petersen (red.): Krig, Rom og Cola: Et festskrift til Nils Arne Sørensen, (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2021), s. 291-304.

Bregnsbo, Michael: "L'arrière-garde de l'absolutisme: la monarchie danoise face à ses détracteurs (1799-1848)", i: Histoire, Économie & Société, 4/2020, s. 45-60.

Bregnsbo, Michael: "National Regionalisms before Political Ideologies: Schleswig-Holstein in 1848", i: D.E.H.D. de Boer & L.A.D. Fonseca (eds.): Historiography and the Shaping of Regional Identity in Europe: Regions in Clio's Looking Glass (Turnhout, Brepols Publishers, 2020), s. 237-256.

Michael Bregnsbo: "Var Ísland dönsk nýlenda?", i: Saga. LVII, 1, s. 37-43, 2019.

Michael Bregnsbo: "Fra fæd,relandskærlighed og forsvarsvilje til lokal branding og underholdning: Karl Gustavkrigene erindret i danske købstæder siden 1800-tallet", i: Anne Dorthe Suderbo, Michael Dupont, Mikkel Thelle og Stella Borne Mikkelsen (red.): En byhistorisk mosaik. Festskrift til Jørgen Mikkelsen i anledning af hans 60-års fødselsdag 17. juni 2019 (Kbh.: Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, 2019), s. 11-32.

Bregnsbo, Michael: "Le Danemark après le congrès de Vienne: Un pays petit et pauvre", i: Austriaca, 84-85, s. 47-56, 2018.

Bregnsbo, Michael: "Frederik 4. som krigsleder i det danske imperium", i: Knut Arstad (red.): Perspektiver på Den store nordiske krig 1700-1721: 300 år etter Carl XIIs fall (Oslo: Forsvarsmuseet, 2018), s. 65-88.

Bregnsbo, Michael: "Oplyst enevælde - utopi eller realitet? Et historiografisk essay", i: Lars Bisgaard, Mogens Kragsig Jensen & Thomas Wegener Friis (red.): Utopi og realiteter: Festskrift til Erik Kulavig, (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2018), s. 219-232.

 

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller