Personlig profil

CV

UDDANNELSE: cand.phil. (historie), Københavns Universitet 1989. Ph.d. sammesteds 1994 med afhandlingen Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen. Danske præsters deltagelse i den offentlige opinionsdannelse vedrørende samfundsordenen og statsmagten 1750-1848, belyst ved trykte prædikener. En politisk-idehistorisk undersøgelse.

ANSÆTTELSER: i studietiden ansat som studentermedhjælper ved Landsarkivet for Sjælland m.m. 1983-89 og 1986 tillige ved Rigsarkivet. Projektmedarbejder ved Holmens Kirke 1989, beskæftiget med at registrere begravelserne i kirkens underste kapel. Arkivarvikar ved Københavns Stadsarkiv 1989. 1990-91 introduktionsstipendiat og 1991-93 kandidatstipendiat ved Institut for Økonomisk Historie (fra 1992: Institut for Historie), Københavns Universitet. Undervisningsassistent  sammesteds1993-94. 1994-95 forskningsstipendiat, lønnet af Carlsbergfondet. 1995-98 adjunkt ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet (siden 1999: Syddansk Universitet). 1998 lektorvikar sammesteds, siden 1998 lektor sammesteds.

TILLIDSHVERV: 2006-2008 studieleder med ansvar for undervisningskoordinering. 2008-12 viceinstitutleder med ansvar for undervisningskoordination. 1999-2011 medlem af styrelsen (f2002-10 som sekretær, 2011-12 som kasserer) for Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie (Kildeskriftselskabet). 1998-2009 redaktør af Tidlig Moderne Tid ved tidsskriftet Nyt fra Historien.  2003-09 medredaktør af tidsskriftet Historie. Siden 2006 medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Fyn. 2000-2008 kasserer i Dansk Historisk Fællesråd. Siden 1998 formand for Historisk Filmklub, Historiestudiet, SDU, Odense. Siden 2013 medlem af redaktionen for historietidsskriftet TEMP.

STUDIEOPHOLD: Clare Hall, University of Cambridge, England 2001-2002, oktober-november 2005, oktober-november 2009 og oktober 2019.

MEDLEMSKAB AF FAGLIGE SELSKABER: Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie (Kildeskriftselskabet) 1997, Jysk Selskab for Historie 2003-09. Nyt Selskab for Historie 2009, Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie. 2006, Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 2015. Dansk Vejhistorisk Selskab 2020 (repræsentant for universiteterne), medlem af dettes forsknings- og tidsskriftsudvalg.

ANDET: var 2013-2017 leder af forskningsprojektet "Impacts of the Danish Defeat of 1814. Political and Cultural Spaces of Communication in the Eras of Reaction and Scandinavism", finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Til projektet var ligeledes tilknyttet følgende forskere: lektor, ph.d. Rasmus Glenthøj, SDU, ph.d. Morten Nordhagen Ottosen (idag lektor ved Krigsskolen, Oslo) og ph.d. Lone Kølle Martinsen (idag forskningschef ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød).

Mit eget del-projekt inden for rammerne af nævnte forskningsprojekt hed: The Rear-Guard Action of Absolutism. Argumentation of the Danish Regime for its own Raison d'être 1814-1848.

 

 

Forskningsområde

Dansk og europæisk politisk, ide- og kirkehistorie 1500-1900.

Statsdannelse, territoriel integration, styre- og administrationsformer, monarkier, hofliv, enevælde og dronningeroller i tidlig moderne tid.

Den danske enevælde (1660-1848) i international komparation: ide, system, epoke - og arvegods.

Byhistorie.

Film og historie.

Forskningsinformation

SENESTE FORSKNINGSUDGIVELSER

 

BØGER OG BOGKAPITLER:

Bregnsbo, Michael & Jensen, Kurt Villads: The Rise and Fall of the Danish Empire (Switzerland, Palgrave Macmillan, 2022).

Bregnsbo, Michael: "Dansk-norsk udenrigspolitik under "den lange fred" 1720-1807: Hvor enestående fredsorienteret var den?", i: Thomas D. Slettebø, Ola Teige & Øystein Lydik Viken (red.): Fredsårene: Norge i fred 1720-1807 (Oslo: Dreyers Forlag, 2022), s. 75-103.

Bregnsbo, Michael: "Fra reformation til restauration", "Verdens største by" og "Hovedstad for et verdensimperium", i: Michael Bregnsbo, LArs Kjær & Jørgen Sevaldsen: London. Porten til verden (Kbh.; Gad, 2021).

Bregnsbo, Michael: "Public staging, visualization and performance of eighteenth-century absolutism: Queen Caroline Mathilde's journey across Funen as a ritual", in: Anna Kalinowska, Jonathan Spangler & R. Tyszka (eds.): Power and Ceremony in European History: Rituals, Practices and Representative Bodies since the Late Middle Age, (London: Bloomsbury Academic, 2021), s. 213-228.

Bregnsbo, Michael: "Indledning", "Kirkens menighed, dens ansatte og dens liv" og "Begravelser i kirke, kapel og krypt", i: Ulla Kjær m.fl.: Holmens Kirke (Kbh.: Gad, 2019).

Bregnsbo, Michael: "Kongeriget Danmark-Norge", "Kolonirigets etablering", "Kolonirige under afvikling", "Småstat med kolonier" & "Europa og verden", i: Mikkel Venborg Pedersen (red.): Danmark. En kolonimagt (Kbh., Gad, 2017).

 

ARTIKLER:

Michael Bregnsbo: "En dansk filmfiasko: Grundlovsfilmen "For frihed og ret" (1949) i tidens politiske strøm", i: Louise Nyholm Kallestrup, Jesper Majbom Madsen & Klaus Petersen (red.): Krig, Rom og Cola: Et festskrift til Nils Arne Sørensen, (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2021), s. 291-304.

Bregnsbo, Michael: "L'arrière-garde de l'absolutisme: la monarchie danoise face à ses détracteurs (1799-1848)", i: Histoire, Économie & Société, 4/2020, s. 45-60.

Bregnsbo, Michael: "National Regionalisms before Political Ideologies: Schleswig-Holstein in 1848", i: D.E.H.D. de Boer & L.A.D. Fonseca (eds.): Historiography and the Shaping of Regional Identity in Europe: Regions in Clio's Looking Glass (Turnhout, Brepols Publishers, 2020), s. 237-256.

Michael Bregnsbo: "Var Ísland dönsk nýlenda?", i: Saga. LVII, 1, s. 37-43, 2019.

Michael Bregnsbo: "Fra fæd,relandskærlighed og forsvarsvilje til lokal branding og underholdning: Karl Gustavkrigene erindret i danske købstæder siden 1800-tallet", i: Anne Dorthe Suderbo, Michael Dupont, Mikkel Thelle og Stella Borne Mikkelsen (red.): En byhistorisk mosaik. Festskrift til Jørgen Mikkelsen i anledning af hans 60-års fødselsdag 17. juni 2019 (Kbh.: Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, 2019), s. 11-32.

Bregnsbo, Michael: "Le Danemark après le congrès de Vienne: Un pays petit et pauvre", i: Austriaca, 84-85, s. 47-56, 2018.

Bregnsbo, Michael: "Frederik 4. som krigsleder i det danske imperium", i: Knut Arstad (red.): Perspektiver på Den store nordiske krig 1700-1721: 300 år etter Carl XIIs fall (Oslo: Forsvarsmuseet, 2018), s. 65-88.

Bregnsbo, Michael: "Oplyst enevælde - utopi eller realitet? Et historiografisk essay", i: Lars Bisgaard, Mogens Kragsig Jensen & Thomas Wegener Friis (red.): Utopi og realiteter: Festskrift til Erik Kulavig, (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2018), s. 219-232.

 

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Michael Bregnsbo er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller