Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

UDDANNELSE: cand.phil. (historie), Københavns Universitet 1989. Ph.d. sammesteds 1994 med afhandlingen Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen. Danske præsters deltagelse i den offentlige opinionsdannelse vedrørende samfundsordenen og statsmagten 1750-1848, belyst ved trykte prædikener. En politisk-idehistorisk undersøgelse.

ANSÆTTELSER: i studietiden ansat som studentermedhjælper ved Landsarkivet for Sjælland m.m. 1983-89 og 1986 tillige ved Rigsarkivet. Projektmedarbejder ved Holmens Kirke 1989, beskæftiget med at registrere begravelserne i kirkens underste kapel. Arkivarvikar ved Københavns Stadsarkiv 1989. 1990-91 introduktionsstipendiat og 1991-93 kandidatstipendiat ved Institut for Økonomisk Historie (fra 1992: Institut for Historie), Københavns Universitet. Undervisningsassistent  sammesteds1993-94. 1994-95 forskningsstipendiat, lønnet af Carlsbergfondet. 1995-98 adjunkt ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet (siden 1999: Syddansk Universitet). 1998 lektorvikar sammesteds, siden 1998 lektor sammesteds.

TILLIDSHVERV: 2006-2008 studieleder med ansvar for undervisningskoordinering. 2008-12 viceinstitutleder med ansvar for undervisningskoordination. 1999-2011 medlem af styrelsen (f2002-10 som sekretær, 2011-12 som kasserer) for Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie (Kildeskriftselskabet). 1998-2009 redaktør af Tidlig Moderne Tid ved tidsskriftet Nyt fra Historien.  2003-09 medredaktør af tidsskriftet Historie. Siden 2006 medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Fyn. 2000-2008 kasserer i Dansk Historisk Fællesråd. Siden 1998 formand for Historisk Filmklub, Historiestudiet, SDU, Odense. Siden 2013 medlem af redaktionen for historietidsskriftet TEMP.

STUDIEOPHOLD: Clare Hall, University of Cambridge, England 2001-2002, oktober-november 2005 og oktober-november 2009.

MEDLEMSKAB AF FAGLIGE SELSKABER: Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie (Kildeskriftselskabet) 1997, Jysk Selskab for Historie 2003-09. Nyt Selskab for Historie 2009, Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie. 2006, Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 2015.

 

 

Forskningsområde

Dansk og europæisk politisk, ide- og kirkehistorie 1500-1900.

Statsdannelse, territoriel integration, styre- og administrationsformer, monarkier, hofliv, enevælde og dronningeroller i tidlig moderne tid.

Den danske enevælde (1660-1848) i international komparation: ide, system, epoke - og arvegods.

Film og historie.

Forskningsinformation

SENESTE FORSKNINGSUDGIVELSER

 

BØGER OG REDIGEREDE UDGIVELSER:

Bregnsbo, Michael & Jensen, Kurt Villads: Det danske imperium. Storhed og fald, København 2004.

Bregnsbo, Michael: Caroline Mathilde. Magt og skæbne, København 2007.

Bregnsbo, Michael & Larsen, Margit & Weigel, Marianne (udg.): Fyn og fynboer for 100 år siden, Odense 2007.

 

ARTIKLER:

Bregnsbo, Michael: "Kirkegangen og kirkekampen: udfordringerne til kirke og gejstlighed i de sidste årtier af 1700-tallet og den danske præstestands håndtering af dem", in Sjuttonhundratal 2006/2007, Stockholm 2007.

Michael Bregnsbo: "Orlogsflåden under Christian V og Frederik IV. Fra storhed til forfald", in Knut Peter Lyche Arstad (red.): Sjømakt i Nord-Europa 1500-1800. Rapport fra Clio og Mars-seminaret på Forsvarsmuseet i Oslo 2.-3. november 2006, Oslo 2007.

Bregnsbo, Michael: "The Danish Way: Freedom and Absolutism. Political Theory and Identity in the Danish State ca. 1784-1800", in Knud Haakonssen & Henrik Horstbøll (eds); Northern Antiquities and National identities. Symposium held in Copenhagen August 2005, Historisk-filosofiske Meddelelser 101, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Copenhagen 2008.

Bregnsbo, Michael: "Copenhagen - The capital of an empire", in Søren Bitsch Christensen & Jørgen Mikkelsen (eds): Danish Towns during Absolutism. Urbanisation and Urban Life, 1660-1848, Danish Urban Studies, 4, Aarhus 2008.

Bregnsbo, Michael. "Historiography", in : "Denmark and its Colonies, in Prem Poddar, Rajeev S. Patke & Lars Jensen (eds): A Historical Companion to Colonial Literatures - Continental Europe and its Empires, Edinburgh 2008.

Bregnsbo, Michael: "Die Einverleibung Holsteins im Jahre 1806 und die dänische Reaktion auf die Auflösung des Alten Reiches", in Michael North & Robert Riemer (Hg.): Das Ende des Alten reiches im Ostseeraum. Wahrnehmungen und Transformationen, Köln-Weimar-Wien 2008.

 

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller