• Campusvej 55

    5230 Odense M

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

UDDANNELSE: cand.phil. (historie), Københavns Universitet 1989. Ph.d. sammesteds 1994 med afhandlingen Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen. Danske præsters deltagelse i den offentlige opinionsdannelse vedrørende samfundsordenen og statsmagten 1750-1848, belyst ved trykte prædikener. En politisk-idehistorisk undersøgelse.

ANSÆTTELSER: i studietiden ansat som studentermedhjælper ved Landsarkivet for Sjælland m.m. 1983-89 og 1986 tillige ved Rigsarkivet. Projektmedarbejder ved Holmens Kirke 1989, beskæftiget med at registrere begravelserne i kirkens underste kapel. Arkivarvikar ved Københavns Stadsarkiv 1989. 1990-91 introduktionsstipendiat og 1991-93 kandidatstipendiat ved Institut for Økonomisk Historie (fra 1992: Institut for Historie), Københavns Universitet. Undervisningsassistent  sammesteds1993-94. 1994-95 forskningsstipendiat, lønnet af Carlsbergfondet. 1995-98 adjunkt ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet (siden 1999: Syddansk Universitet). 1998 lektorvikar sammesteds, siden 1998 lektor sammesteds.

TILLIDSHVERV: 2006-2008 studieleder med ansvar for undervisningskoordinering. 2008-12 viceinstitutleder med ansvar for undervisningskoordination. 1999-2011 medlem af styrelsen (f2002-10 som sekretær, 2011-12 som kasserer) for Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie (Kildeskriftselskabet). 1998-2009 redaktør af Tidlig Moderne Tid ved tidsskriftet Nyt fra Historien.  2003-09 medredaktør af tidsskriftet Historie. Siden 2006 medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Fyn. 2000-2008 kasserer i Dansk Historisk Fællesråd. Siden 1998 formand for Historisk Filmklub, Historiestudiet, SDU, Odense. Siden 2013 medlem af redaktionen for historietidsskriftet TEMP.

STUDIEOPHOLD: Clare Hall, University of Cambridge, England 2001-2002, oktober-november 2005 og oktober-november 2009.

MEDLEMSKAB AF FAGLIGE SELSKABER: Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie (Kildeskriftselskabet) 1997, Jysk Selskab for Historie 2003-09. Nyt Selskab for Historie 2009, Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie. 2006, Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 2015.

 

 

Forskningsområde

Dansk og europæisk politisk, ide- og kirkehistorie 1500-1900.

Statsdannelse, territoriel integration, styre- og administrationsformer, monarkier, hofliv, enevælde og dronningeroller i tidlig moderne tid.

Den danske enevælde (1660-1848) i international komparation: ide, system, epoke - og arvegods.

Film og historie.

Forskningsinformation

SENESTE FORSKNINGSUDGIVELSER

 

BØGER OG REDIGEREDE UDGIVELSER:

Bregnsbo, Michael & Jensen, Kurt Villads: Det danske imperium. Storhed og fald, København 2004.

Bregnsbo, Michael: Caroline Mathilde. Magt og skæbne, København 2007.

Bregnsbo, Michael & Larsen, Margit & Weigel, Marianne (udg.): Fyn og fynboer for 100 år siden, Odense 2007.

 

ARTIKLER:

Bregnsbo, Michael: "Kirkegangen og kirkekampen: udfordringerne til kirke og gejstlighed i de sidste årtier af 1700-tallet og den danske præstestands håndtering af dem", in Sjuttonhundratal 2006/2007, Stockholm 2007.

Michael Bregnsbo: "Orlogsflåden under Christian V og Frederik IV. Fra storhed til forfald", in Knut Peter Lyche Arstad (red.): Sjømakt i Nord-Europa 1500-1800. Rapport fra Clio og Mars-seminaret på Forsvarsmuseet i Oslo 2.-3. november 2006, Oslo 2007.

Bregnsbo, Michael: "The Danish Way: Freedom and Absolutism. Political Theory and Identity in the Danish State ca. 1784-1800", in Knud Haakonssen & Henrik Horstbøll (eds); Northern Antiquities and National identities. Symposium held in Copenhagen August 2005, Historisk-filosofiske Meddelelser 101, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Copenhagen 2008.

Bregnsbo, Michael: "Copenhagen - The capital of an empire", in Søren Bitsch Christensen & Jørgen Mikkelsen (eds): Danish Towns during Absolutism. Urbanisation and Urban Life, 1660-1848, Danish Urban Studies, 4, Aarhus 2008.

Bregnsbo, Michael. "Historiography", in : "Denmark and its Colonies, in Prem Poddar, Rajeev S. Patke & Lars Jensen (eds): A Historical Companion to Colonial Literatures - Continental Europe and its Empires, Edinburgh 2008.

Bregnsbo, Michael: "Die Einverleibung Holsteins im Jahre 1806 und die dänische Reaktion auf die Auflösung des Alten Reiches", in Michael North & Robert Riemer (Hg.): Das Ende des Alten reiches im Ostseeraum. Wahrnehmungen und Transformationen, Köln-Weimar-Wien 2008.

 

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller