Billede af Birthe Marie Toft

Birthe Marie Toft

Ph.d.

  • Universitetsparken 1

    6000 Kolding

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Uddannelse og ansættelser

1998 -         Ansat ved Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab ved Syddansk Universitet (IFKI)
1988 - 98     Efter lektorbedømmelse ansat som lektor ved Handelshøjskole Syd (fra 1993 i Kolding)
1984 - 88     Ansat som adjunkt med forskningspligt ved Handelshøjskole Syd (Varde)
1983 - 84     Vikar i engelsk på Esbjerg Teknikums adgangskursus
1983 - 84     Undervisningsassistent i engelsk på HA-uddannelsen Esbjerg                                                                                           1983            Handelsfaglærereksamen i engelsk
1983            Cand. interpret. i engelsk fra Handelshøjskolen i Århus
1979 – 82    Ansat ved Varde Handelsskole
1979            ED i engelsk fra Odense Universitet
1972            Tresproglig korrespondenteksamen fra Handelshøjskoleafdelingen i Varde


Forskningsrelaterede aktiviteter

2010 - 12      Deltager i forskningsprojekt Brugervejledninger til ældre
2009 -          Medlem af FORVIR, forum for begrebsarbejde inden for det offentlige, samt af topontologigruppen i FORVIR                   2008            Terminologisk konsulent på begrebsprojekt, Servicestyrelsen                                                                                     2006 - 08      Deltager i Projekt Virtuelt museum
2005 - 09     Terminologisk konsulent og medlem af redaktionsgruppen for Projekt Sundterm
2003            Instituttets repræsentant vedr. afrapportering af Crisplant-projektet
2002            Formidler og vejleder i forbindelse med russisk ph.d.-studerendes studieophold
1996            Medarrangør af minisymposium ved Bergens Universitet for nordiske ph.d.-studerende
1993 – 95     Projektansvarlig for projektet Modulære, terminologibaserede informationssystemer 
                   til mellemstore virksomheder med firmaet Kompan som samarbejdspartner
1993 - 04     Sammen med Gert Engel leder af en række projekter i tilknytning til opbygning og videreudvikling af Termbank Syd
1991 – 94     Projektansvarlig for forskningsprogrammet Fagsproglig kommunikation i erhvervsvirksomheder, støttet af  SHF               
 

Internationalt samarbejde inden for forskning og uddannelse 

2008  -        Medlem af Advisory Board for tidsskriftet Terminology (Benjamins Publishing Company)
2005  - 12   Reviewer på konferencen Terminology and Knowledge Engineering
2004 -  12   Medlem af Termdist, nordisk netværk mhp. oprettelse af fællesnordisk masteruddannelse i  terminologi
2003           Gæsteforelæser på International School of Lexicography ved Ivanovo Universitet                                                            2001 - 12     Medredaktør af tidsskriftet Terminology Science and Research                                                                                   2001 -         Medlem af bestyrelsen for Internationales Institut für Terminologieforschung
2000           Medredaktør af Festskrift til Heribert Picht
1999           Medarrangør af Nordterm-symposiet i København i forbindelse med Nordterm ’99
1997           Medarrangør af Nordterm-symposiet i Kautokeino i forbindelse med Nordterm ’97
1997           Mobilitetsstipendium fra Nordisk Råd til 4 måneders forskningsophold ved Vasa Universi¬tet, Finland
1995           Arrangør af workshop med Christer Laurén, Vasa Universitet og Gerhard Budin, Wiens Universitet, SDU Kolding
1995– 01    Formand for Nordterms Arbejdsgruppe 1: Terminologiforskning og –uddannelse
1993          Arrangør af gæsteforelæsningsturné i Danmark for Robert de Beaugrande
1992          Arrangør af 2. nordisk symposium i Varde: Terminologi, EDB og vidensteknik
1989          Medarrangør af Nordterm-symposium i Varde: Terminologi, EDB og vidensteknik
1986          Studieophold ved Norsk Termbank, Universitetet i Bergen

Administrative poster og medlemskab af kollegiale organer

2006 -        Medlem af Institutudvalget samt Forsknings- og Initiativudvalget
2004 - 05   Suppleant i Studienævnet for Sproglig informatik og Informationsvidenskab
2002          August – december studieleder for de erhvervssproglige studier under Åben Uddannelse
2001 - 05   Medlem af Studienævnet for de erhvervssproglige studier under Åben Uddannelse
1994 –96   Institutleder ved Institut for Erhvervssprog og sproglig informatik, Kolding
1991 – 92  Medlem af det Erhvervssproglige Fakultetsråd
1987 - 96   Medlem af det Erhvervssproglige Fakultets forskningsudvalg 
1984 - 88   Studiekoordinator for HA-sprog-uddannelsen i Esbjerg/Varde

Forskningsområde

Terminologi og sprogteknologi

Videnmodellering og -formidling

Forskningsinformation

Terminology, knowledge modelling, and knowledge mediation

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.