Personlig profil

Forskningsområde

JCB har været tilknyttet dansk/nordisk-studiet siden universitetets start i 1966, først som student, siden som undervisningsassistent og fra 1974 som adjunkt og lektor ved Nordisk Institut / Institut for Sprog og Kommunikation.
JCB har gennem årene undervist og forsket inden for både de traditionelle sprogvidenskabelige emner (såsom sproghistorie, runer, grammatik og semantik),  og de forskellige nydannelser (såsom Sprog og køn, Sprog og samfund og Sprog og bevidsthed). Siden 1990 har han været medlem af den internationale videnskabelige styregruppe for Ecology and Language og har ved Institut for Sprog og Kommunikation deltaget i Research Group: Ecology, Language and Ideology. Han har været deltager i og medarrangør af internationale konferencer i Danmark, Europa, USA og Asien, og har desuden holdt foredrag i Uganda og Grønland.
JCB har publiceret både på dansk og engelsk om sproghistorie, runer, morfologi, syntax, semantik, pragmatik og dialektisk sprog- og kommunikationsteori.

CV

1966: Student ved Odense Universitet , 1974 adjunkt i dansk sprog og kommunikation, 1978 lektor.
1967-73: Formand for Studenterrådet, medlem af Konsistorium og Det humanistiske fakultetsråd, OU, samt Centerrådet for Odense Universitetscenter. Medlem af disse organers Budget- og forretningsudvalg, Planlægnings- og Byggeudvalget for Odense Universitetscenter.
1970-71 Prodekan for Det humanistiske fakultetsråd
1971-75: Ansat af Det humanistiske fakultetsråd, OU, som medplanlægger af og konsulent ved Eksperiment i Humanistisk Basisuddannelse.
1978-80 Formand for Nordisk Studienævn
1979-82 Medlem af Det humanistiske fakultetsråd og dettes budget- og forretningsudvalg.
1984-90 AC-fællestillidsrepræsentant, medlem af hovedsamarbejdsudvalget, OU, medlem af DMs repræsentantskab og universitetslærerafdelingens bestyrelse
1991-92 Institutbestyrer for Nordisk Institut.
1993-95 Studieleder ved Center for Nordiske Studier.
1996- Fællestillidsrepræsentant for humanioras VIP, medlem af Hovedsamarbejdsudvalget og næstformand i Humanioras samarbejdsudvalg.
1970- Deltaget i udarbejdelsen af statutter og vedtægter i forbindelse med alle styrelses- og universitetslovsrevisioner

Forskningsområder

  • Sprog og kommunikation

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Jørgen Chr. Bang er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller