Steffen Arndal

dr.phil.

  • Campusvej 55

    5230 Odense M

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Biografi:
Jeg tog studentereksamen fra Roskilde Katedralskole i 1959 og studerede fra 1961 – 1970 tysk (hovedfag) og kristendomskundskab (bifag) ved Københavns Universitet. Derefter blev jeg ansat ved det daværende Institut for germansk filologi, siden Center for tyske studier ved Odense Universitet, først som amanuensis, siden adjunkt og 1974 som lektor. Her oppebar jeg fra 1977 – 80 et kandidatstipendium. Desuden fik jeg to stipendier til ophold af fire måneders varighed ved Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel i henholdsvis 1984 og 1986. Disse stipendier mundede ud i min disputats, ”Den store hvide Flok vi see…” H.A. Brorson og tysk pietistisk vækkelsessang, Odense 1989. I forbindelse med disputatsen opstod et samarbejde med Bibliothek der Franckeschen Stiftungen i Halle, der har affødt adskillige foredrag og artikler om hymnologiske, medicinhistoriske og fromhedshistoriske emner og har medført, at jeg som medarbejder ved Projekt Freylinghausen står som forfatter til en række artikler om forskellige emner i kommentarbindet til den videnskabelige nyudgivelse af Geist-reiches Gesang-Buch, Halle 1704 og 1714 (under publikation). Samtidig har jeg i stigende grad udvidet mine forskningsområder til også at omfatte moderne tysk litteratur, bl.a. Rainer Maria Rilke, og specielt har jeg fordybet mig i tematiseringen af rumperceptionen i malerkunst og litteratur omkr. 1900. På undervisningens område har jeg udbudt tilvalg om litteraturhistoriske emner fra barokken til moderne lyrik. Jeg har også haft glæde af humanistisk videnskabsteori og tekstlæsningens teori og praksis, hvor jeg bl.a. har betonet det videnskabshistoriske perspektiv og hermeneutikkens centrale betydning for tyskstudiet.

Forskningsområde

Forskningsfelt:
1. Barok og pietisme i Tyskland og Danmark, herunder især salmedigtning og åndelig visesang (H.A. Brorson o.a.).
2. Medicinhistorie og medicinsk antropologi, med særligt henblik på esoteriske traditioner i det 17 og 18 århundrede og på det 20 århundredes okkultisme indenfor litteraturen (bl.a. Rilke).
3. Rumperceptionens videnskabshistorie (v. Helmholtz, Panum, Hering, Gestaltpsykologien) og dens betydning indenfor malerkunst (Cézanne, Hammershøi) og litteratur (Rilke, Musil o.a.).
4. Tysk-danske litterære relationer (H.A. Brorson, Musil, I.P. Jacobsen, Rilke, Hammershøi, Bjørnvig).