Personlig profil

CV

Professor emerita, cand. et lic. phil, ved Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, SDU 

Bestyrelsesmedlem i Danmarks Grundforskningsfond (2016-2023)

Medlem af styregruppen for det nordiske netværk CULTURE SUSTAIN (2022-2025)

Tidligere professor, forskningsleder, ph.d. vejleder mv. ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Tidl. studieleder, studienævnsformand, medlem af og forperson for henholdsvis Akademisk Råd og Universitetsrådet, SDU

Tidl. leder af en række kollektive forskningsprojekter og -netværk, nationalt og internationalt 

Har siddet i en række nationale og internationale bedømmelsesudvalg og programkomitéer og er bl.a. reviewer for EU's COST ACTION

Sidder i en række boards for nationale og internationale tidsskrifter, herunder YOUNG, NORA og CULTURE UNBOUND

 

 

 

 

 

 

Forskningsområde

Forsker i kultur, medier og kommunikation med speciale inden for kultur- og medieanalysen og et fokus på tvær-mediale og tvær-æstetiske genrer og performative udtryksformer.

Forsker aktuelt i kulturpolitik, -institutioner og -formidling og kulturarvs-spørgsmål med fokus på det aktuelle paradigmeskifte mod brugerinddragelse og inklusion.

Forsker i deltagelseskultur som et fænomen, der gør sig gældende såvel historisk som aktuelt og såvel i som uden for institutionerne, i civilsamfundet og som 'oplevelseskultur', og som forbinder sig med grundlæggende måder at forstå og praktisere dannelse og demokrati på.

Har skrevet en lang række bøger og artikler om historiske og aktuelle 'deltagelses'kulturer, fx salonkulturen i det 18. - 19. århundrede, børns og unges sub- og mediekulturer i det 20. århundrede og  medialiserede socialitets- og kommunikationsformer i det 21. århundrede.

 

 

 

 

 

 

Forskningsinformation

Har bl.a. udgivet:

Kunst i almene boligområder: mellem udsathed, inddragelse og forandring. Aalborg Universitetsforlagt, 2022

Bakkehuset. Ikon, erindringssted og museum, Aarhus Universitetsforlag, 2021

Kunst, kultur og deltagelse. Aarhus Universitetsforlag, 2019

Deltagelse som kunst- og kulturformidling. Samfundslitteratur, 2018

Tilblivelser. Aktuelle kulturanalyser. Syddansk Universitetsforlag, 2018

Nye kulturstudier. Teorier og temaer. Tiderne Skifter, 2. oplag 2014

Breve til Charlotte. Fra Sølyst til Weimar. Syddansk Universitetsforlag, 2011

Gender Communication. Theories and Analyses. From Silence to performance. Sage, 2006

Serien Kunstkritik og kulturkamp; Kultur på kryds og tværs; Kultur uden centre; Smagskulturer og formidlingsformer. Forlaget Klim, 2005-2006

 

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Anne Scott Sørensen er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller