Anne Scott Sørensen

cand. et lic. phil.

  • Campusvej 55

    5230 Odense M

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Cand. pil. i Nordisk Sprog og Litteratur fra AU 1978, lic. phil. fra Det Humanistiske Fakultet, SDU 1988.

Siden 1. april 2014 professor i Kulturstudier ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU, tilknyttet fagenheden for Kulturstudier. Tidligere henholdsvis lektor og lektor med særlige kvalifikationer sammesteds.

Medlem af betyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond siden 2016.

Forskningleder ved Institut for Kulturvidenskaber siden 2007 og aktuelt leder af programmet Kulturel Transformation og Kulturdesign. Diplom fra forskerlederuddannelsen ved CBS 2008.

Medlem af Universitetsrådet siden 2012 og formand 2013-2015. Medlem af Akademisk Råd, Det Humanistiske Fakultet siden 2009 og formand fra 2012-2015.

Vejleder ved Ph.d.skolen, Det Humanistiske Fakultet, programmet for Litteratur, Æstetik og Kultur (FLÆK). Tidligere ph.d.-vejleder ved en række nationale og nordiske forskerskoler.

Studieleder og studienævnsformand 1999-2001 og 2002-2006.

Medlem af styrelsen af den internationale faglige forening ACS (Association of Cultural Studies) i perioden 2006-2012.

Har været leder af en række kollektive forskningsprojekter, senest af det af Velux Fonden støttede forskningsprojekt KULT (2014-2018). 

Har været leder af det af DFF | FKK støttede nationale Netværk for Kulturforskning og kulturanalyse (2003-2005).

Har siddet i en række nationale såvel som internationale bedømmelsesudvalg og programkomitéer og er bl.a. reviewer for EU's COST ACTION.

Sidder i en række boards for nationale og internationale tidsskrifter, herunder YOUNG, NORA og CULTURE UNBOUND.

 

 

 

 

Forskningsområde

Forsker i kultur, medier og kommunikation med speciale inden for kultur- og medieanalysen og et fokus på tvær-mediale og tvær-æstetiske genrer og performative udtryksformer.

Forsker aktuelt i kulturpolitik, -institutioner og -formidling og kulturarvs-spørgsmål med fokus på det aktuelle paradigmeskifte mod brugerinddragelse og inklusion.

Forsker i deltagelseskultur som et fænomen, der gør sig gældende såvel historisk som aktuelt og såvel i som uden for institutionerne, i civilsamfundet og som 'oplevelseskultur', og som forbinder sig med grundlæggende måder at forstå og praktisere dannelse og demokrati på.

Har skrevet en lang række bøger og artikler om historiske og aktuelle 'deltagelses'kulturer, fx salonkulturen i det 18. - 19. århundrede, børns og unges sub- og mediekulturer i det 20. århundrede og  medialiserede socialitets- og kommunikationsformer i det 21. århundrede.

 

 

 

 

 

 

Forskningsinformation

Har bl.a. udgivet:

Kunst, kultur og deltagelse. Aarhus Universitetsforlag, 2019

Deltagelse som kunst- og kulturformidling. Samfundslitteratur, 2018

Tilblivelser. Aktuelle kulturanalyser. Syddansk Universitetsforlag, 2018

Nye kulturstudier. Teorier og temaer. Tiderne Skifter, 2. oplag 2014

Breve til Charlotte. Fra Sølyst til Weimar. Syddansk Universitetsforlag, 2011

Gender Communication. Theories and Analyses. From Silence to performance. Sage, 2006

Serien Kunstkritik og kulturkamp; Kultur på kryds og tværs; Kultur uden centre; Smagskulturer og formidlingsformer. Forlaget Klim, 2005-2006

 

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller