Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Jeg er ph.d. i historie og arbejder med velfærdshistorie og sundhedspolitisk historie efter 2. Verdenskrig.

I mit nuværende postdoc-projekt, "Use of age criteria in the health sector" forsker jeg i alderisme og aldersgrænser i det danske sygehusvæsen siden 1970. Projektet er tilknyttet Dansk Center for Aldringsstudier (DARCIII). Jeg undersøger hvornår, hvordan og hvorfor alderskriterier har været anvendt til at afgøre, hvilke patientgrupper, der kunne modtage hvilke behandlinger. Der er en kollektiv anekdotisk viden blandt danske læger om, at man "i gamle dage" havde faste aldersgrænser på mange behandlinger, og mit projekt har bl.a. til formål at indsamle og analysere dokumentation i form af fx instruksbøger, behandlingsvejledninger og visitationsvejledninger. En del af projektet har til formål at undersøge udviklingen i definitionen på "de gamle" og metoder til måling af skrøbelighed.

I mit ph.d.-projekt, "Børnesygdommenes politik" undersøgte jeg indførslen af MFR-vaccinen i Danmark, som skete i 1987. På baggrund af et stort og komplekst kildemateriale samt et bredt sammensat teoriapparat, viser jeg i afhandlingen, at MFR-vaccinen blev indført som kulminationen på en en flere årtier lang proces. Fire forhold kendtegner processen: 1) Konstruktionen af mæslinger, fåresyge og røde hunde som alvorlige sundhedstrusler. 2) Stiafhængighed og teknologien som aktør. 3) Den økonomiske politik. 4) Frivillighed, tilslutning og kontrovers.

Forskningsområder

  • Politisk historie
  • Adgang
  • Sundhedsreformer
  • Velfærdsstatens historie
  • Hospitaler
  • Vaccination
  • Økonomisk historie

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller