Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Curriculum Vita for ph. d Anne Dichmann Sorknæs
UDDANNELSE

2016-2017    Universitetspædagogikum

2013            Uddannelse i Familiefokuseret Sygepleje, Linnéuniversitet, Kalmar, Sverige

2009-2013    Ph.d. studerende, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet

2003-2008    Cand. cur. Institut for Sygeplejevidenskab ved Århus Universitet.

2001-2002    Diplom i Sygeplejevidenskab, Deltidsstudie ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole, Københavnsafdelingen

1998-1999    Diplom i Sygeplejevidenskab, Deltidsstudie ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole, Københavnsafdelingen           

1976-1980    Sygeplejerske, Fyns Amts Sygeplejeskole i Svendborg

ANSÆTTELSE
2008- OUH,Svendborg Sygehus, Medicinsk afdeling, Forskningssygeplejerske
2002-2007 Sygehus Fyn Fåborg, medicinsk amb., Kl. Sygepl. Specialist i Lungesygdomme
2000-2001 Odense Universitetshospital, infektionsmedicinsk afd., (orlov fra Fåborg), projektsygeplejerske
1980-1999 Medicinsk afdeling, Fåborg Sygehus

MODTAGET PRISER

2018              ”Lungeforeningens Helt 2018” Patientforeningen Danmarks Lungeforening

1999              Danmarks Lungeforenings hæderspris, Patientforeningen Danmarks Lungeforening

1996              Boserup Mindes pris, Patientforening for lungepatienter

2017              2. Posterpris, Fagligt Selskab for Lunge- og allergisygeplejersker, Allergi Danmark

2015              1. posterpris, Neurologisk årsmøde

2015              2. Posterpris, Fagligt Selskab for Lunge- og allergisygeplejersker, Astma og Allergi Danmark

2014              1. Posterpris, Fagligt Selskab for Lunge- og allergisygeplejersker, Astma og Allergi Danmark

2013              2. Posterpris, Fagligt Selskab for Lunge- og allergisygeplejersker, Astma og Allergi Danmark

2011              Posterpris, Fagligt Selskab for Lunge- og allergisygeplejersker, AstraZenecas  

FORSKNINGSSAMARBEJDE

2019-2024    ADLIFE Europæisk projekt (leder af den kvalitative del på europæisk plan)

2014-2015    Europæisk samarbejde i regi af de Europæiske sygeplejeorganisationer (EU projekt ENS4Care vedrørende udarbejdelse af eHealth guidelines)

2012              Twente Universitet, Enschede, Holland (metode og telemedicin)

2009-2013    Europæisk samarbejde (EU projekt Renewing Health)

2007-2009    Europæisk samarbejde (EU projekt Better Breathing)

NETVÆRK

2019-           Netværk for sygeplejersker med ph.d. på OUH

2009-           Netværk for sygeplejersker med ph.d. uddannet fra Institut for Sygeplejevidenskab, SDU

2010            Oprettede i samarbejde med Danmarks Lungeforening netværk for fagpersonale der arbejder med telemedicin

Ca. 1992       Oprettede netværk for fynske lungesygeplejersker

BESTYRELSER OG ANDRE POSTER
2015-            Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Familiesygepleje www.familiesygepleje.dk

2012-2014    Bestyrelsesmedlem i Danmarks Lungeforening

Ca. 2004-      Medformand i Fælles databaserne DrKOL (tidligere NIP)

1992-2019    Bestyrelsemedlem (formand fra 2015) i Fagligt Selskab for Lunge – og Allergisygeplejersker

Ca. 2006- Repræsentant i Region Syddanmarks ”Sygeplejefagligt Råd”

UDPEGET TIL RÅD OG ARBEJDSGRUPPER

2018-2019     Forhandling vedr. Nationalt udbud til udbredelse af Telemedicin i Landsdel Nord, Midt og Syd

2017-2018     Udarbejdelse af Fælles nationalt Udbud af Telemedicin til patienter med KOL (første landsdækkende nationale udbud)

2017-             Landsdelsgruppen Syd for National udbredelse af Telemedicin til patienter med KOL

2016              Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL. Anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde. Sundhedsstyrelsen

2014-2015    Begrebsafklaring af ”Telemedicin”. National Sundheds IT

2014-2015    Evidence Based Guidelines for Nursing and Social Care on eHealth services. Clinical practice, ENS4Care, European Nursing organisations, EU guidelines

2006              KOL- Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Anbefalinger for tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering. Sundhedsstyrelsen

2005              Kronisk Sygdom. Patient, sundhedsvæsen og samfund. Forudsætninger for det gode forløb. Sundhedsstyrelsen

1998              Nordiska Riktlinjer för rehabilitering av människor med kronisk obstruktiv lungsjukdom Johansson, P; Hellesø, R.; Kolehmainen, T.; Ragnarsdóttir, K.; Sorknæs, A.D. Nordisk Hjerte-og Lungesykes Forbund, Garnisonstryckeriet AB Stockholm ogNordiske Retningslinjer for rehabilitering af personer med kroniske obstruktive lungesygdomme. Johansson, P; Hellesø, R.; Kolehmainen, T.; Ragnarsdóttir, K.; Sorknæs, A.D. (1. Oplag september 1998, 2. Oplag december 1998, s. 1-15). Lungeforeningen Boserupminde. Rosengrenen Aps

RELEVANTE KURSER

2016-2017       Kurser i forbindelse med Pædagogikum:
Vejledning - roller og relationer
Prezi 1 begynder
Prezi 2 – Avanceret,
ePortfolio som lærings- og evalueringsredskab
Feed back and feed forward
Video i undervisningen

2014                Kursus i “Supported Conversation for Adults with Aphasia” (SCA-metoden) på Aphasia Institute, Toronto, Canada

2009-2012       Ph.d.-kurser:
Spørgeskemaundersøgelser
Databasekursus
Medicinsk Etik & videnskabsteori
Research Traditions in Health Sciences
Kvalitative metoder i humanistisk sundhedsforskning
Statistik 1&2
Artikelskrivning
Visuel formidling og præsentationsteknik
NVivo kursus

2008              Reference manager kursus

2008              Education for health: ”Aspire to inspire”: Facilitation, Presentation and teaching Skills”. Trainer” pædagogisk/ formidlingssuddannelse i England,

2000              Access – grundkursus CUU

2000              GCP-regler (forskningskursus)
2008 Reference manager kursus
2008 ”Trainer” undervisningsuddannelse i England

PROJEKTER

2019-2024       ADLIFE. Leder af den kvalitative del afEU-samarbejdsprojekt mellem 11 lande og 6 sites. Medicinsk Afdeling M/FAM og CIMT, OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

2017-2019    OUH, Udgående funktioner. Deling af sygehusets viden og ekspertise med patienterne, almen praksis og hjemmesygeplejersker ved hjælp af virtuelle redskaber.

2017-2019    OUH, Udgående funktioner. Fremskudt funktion af iv-antibiotika m.m. givet i kommunal regi, samt lokal udlevering af dyr hospitalsmedicin

 

2016-2018       Beslutningsstøtte til sunde knogler. Nationalt og internationalt samarbejde. OUH, Svendborg Sygehus                    

2010-2013       Renewing Health EU-støttet telemedicinsk projekt som i 9 lande i storskala validerer en evalueringsmetode af telemedicinske projekter. OUH, Svendborg Sygehus

2009-2010       Sund Vækst Samarbejdsprojekt mellem OUH, Svendborg Sygehus og fynske kommuner vedr. Patienter med KOL. OUH, Svendborg Sygehus

2007-2009    Better Breathing. EU-støttet telemedicinsk projekt. OUH, Svendborg Sygehus

2006- 2009   Tele-KOL-Fyn. EU-støttet telemedicinsk projekt med henblik på at undersøge genindlæggelsesfrekvens og brugertilfredshed hos KOL-pt. efter telemedicinsk intervention. OUH, Svendborg Sygehus

2002-2007    Uplift. Mindsker Spiriva fald i lungefunktion hos KOL-patienter? Fåborg Sygehus

2004-2005       Den Blå Nål. Udvikling af – og afprøvning af effekt af pin til personer der ikke tåler andres tobaksrøg. Fåborg Sygehus

2000-2005       ProToCol. Mindsker forebyggende antibiotikakure fald i lungefunktion hos KOL-patienter. Odense Universitetshospital

2000-2002     HIV, Hepatitis og influenza projekter. Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital

1994-1996    Rygerlunger. Hvilken indflydelse har et dansk diagnosenavn ”Rygerlunger” på KOL-                         patienters rygevaner/rygestop. Fåborg Sygehus

1987-1992    Pastma. Betydning af undervisning til Lungepatienter. Fåborg Sygehus

 PEER REVIEW PUBLIKATIONER

Østergaard B, Clausen AM, Agerskov H, Brødsgaard A, Dieperink KB, Frydenrejn Funderskov KF, Nielsen D, Sorknæs AD, Voltelen B, Konradsen H. (2019) Danish nurses’ attitudes regarding the importance of families in nursing care – a cross-sectional survey. Accepted to Journal of Clinical Nursing,

Skovgård LP, Sorknæs AD. (2019). Patients’ experiences of being diagnosed with multiple sclerosis and their support and guidance needs in the first year of illness. Edorium Journal of Disability and Rehabilitation, Vol. 5; 2019. ISSN: 2456-8392. www.edoriumjournals.com/ej/dr

Sorknæs AD, Poulsen B, Mohrdieck M. (2019) Erfaring med implementering af familiesygepleje på en medicinsk afdeling. Klinisk Sygepleje. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2019-02-04

Konradsen H, Dieperink KB, Lauridsen J, Perboell P, Sorknæs AD, Østergaard B (2018) Validity and reliability of the Danish version of the Ice Expressive Family Functioning and Ice Family Perceived

Support questionnaires.  The Scandinavian Journal of Caring Sciences. doi: 10.1111/scs.12591

Lange P, Tøttenborg SS, Sorknæs AD, Andersen JS, Søgaard M, Nielsen KA. (2016). Danish Register of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Journal of Clinical Epidemiology, VOL 2016:8, P. 673-678 (HTTPS://DOL.ORG/10.2147/clep.s99489)

Broedsgaard A, Dieperink K. B.,. Konradsen H, Lund A, A. Sorknaes, Voltelen B., B. Østergaard, (2015) Report of the 12th International Family Nursing Conference: Improving Family Health Globally Through Research, Education, and Practice, Odense, Denmark. Journal of Family Nursing, 1–10. sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1074840716646311 jfn.sagepub.com

Sorknæs AD, Hounsgaard L, Olesen F, Jest P, Bech M, Østergaard B. (2015). Nurses’ and patients’ experiences of teleconsultations. Supplement to the International Journal of Integrated Care

 

Sorknæs AD, Bech M, Madsen H, Titlestad I, Hounsgaard L, Hansen-Nord M, Jest P, Olesen F, Lauridsen J, Østergaard B. (2013). The effects of real-time telemedicine consultations between hospital-based nurses and patients with severe COPD discharged after exacerbation admissions. Journal of Telemedicine and Telecare, Dec;19(8):466-74. Epub 2013 Nov 13

Oestergaard,B; Dieperink,K.B; Hansen,JP; Primdahl,J; Pedersen,KS; Rosted,E.; Sorknæs,AD. (2013). Dataoverførsel i klinisk forskning – et systematisk litteraturstudie. Nordisk Sygeplejeforskning (Universitetsforlaget, nr. 3, vol 3:147-162)

Sorknæs, A.D. (2013). The effect of real-time telemedicine video consultations between nurses and patients with severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). PhD Thesis. Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (Serietitel 2013, Rapport nr. 2, ISSN 2244-9302)

Sorknæs, A.D.; Madsen, H.; Hallas, J.; Hansen-Nord, M.; Jest, P. (2011): Nurse tele-consultations with discharged COPD patients reduce early readmissions: An interventional study. The Clinical Respiratory Journal (5(1): 26-34)

Brandt, C.J.; Ellegaard, H.; Joensen, M.; Kallan, F.V.; Sorknæs, A.D.; Tougaard, L. (1997): Effect of diagnosis of smoker´s lung. The Lancet ( vol. 349, January 25, s. 253)

Kallan, F.V.; Brandt, C.J.; Ellegaard, H.; Joensen, M.; Sorknæs, A.D.; Tougaard, L. (1997): Diagnosen ”rygerlunger” fremmer rygeophør. Ugeskrift for Læger (vol. 159, s. 6528-6530)

Tougaard, L.; Krone, T.; Sorknæs, A.; Ellegaard, H. and the PASTMA group ( 1992): Economic benefits of teaching patients with chronic Obstuctive pulmonary disease about their illness. The Lancet (vol. 339, June 20, s. 1517-1520)

BEDØMTE FAGARTIKLER

Sorknæs, A.D. (1998): Iltbehandling i hjemmet.  Sygeplejersken (nr.21, 22. maj, s. 32-45)

Sorknæs, A.D.(1998): Hjemmebesøg hjælper. Sygeplejersken (nr.22, 29. maj, s. 30-33)

Sorknæs, A.D. (1998): Kald en spade for en spade. Sygeplejersken (nr.22, s. 34-37)

Sorknæs, A.D.; Brandt, C.; Christoffersen, G. Kallan, F.; Tougaard, L. (1995): Rygerlunger Sygeplejersken (nr. 7, 17. februar, s. 4-9)

Sorknæs, A.D.; Ellegaard, H. (1992): Undervisning sparer sundhedsudgifter. Sygeplejersken (nr.39, 29. september, s. 4-8)

UNDERVISNINGS PORTFOLIO

1. FORMEL PÆDAGOGISK UDDANNELSE

 2016-2017    Universitetspædagogikum

2012              Visuel formidling og præsentationsteknik, Phd kursus, SDU

2008              Education for health:” Aspire to inspire”: Facilitation, Presentation and teaching Skills, England

 2.    UDDANNELSESADMINISTRATIVE OPGAVER

2019              Tilrettelægning og afholdelse af Nordisk Lungekongres i regi af Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker

2015              Tilrettelægning og afholdelse af Journal Club på SDU på cand.cur. Studiet (2 timer 2 gange månedligt)

2013-            Tilrettelægning og afholdelse af uddannelse i Familiefokuseret Sygepleje ved OUH, Svendborg Sygehus i samarbejde med SDU x 2 årligt

2014              UCL lektor bedømmelsesudvalg, velfærdsteknologi

2014-            Sygeplejefaglig posterudstilling en gang årligt fra medicinsk afdeling

2014-            Tilrettelægning og afholdelse af endagskurser i Familiefokuseret Sygepleje (5-)10 gange årligt

2014-            Tilrettelægning og afholdelse af endagskurser i ”Telekonsultationer”

2013- 2015   Tilrettelægning og afholdelse af Familiefokuseret Sygepleje Journal Club 1 time 2 gange pr. måned

2013-            Tilrettelægning og afholdelse af sygeplejefaglige temadage for ca. 100 deltagere (plejepersonale) fra medicinsk afdeling M x en årligt

2010-            Tilrettelægning og afholdelse af temadage/netværksmøder vedrørende telemedicin for fagpersonale 2 gange årligt i samarbejde med Danmarks Lungeforening

Ca. 2004-2019 Tilrettelægning og afholdelse af (lunge)specialespecifikke temadage for ca. 100 deltagere en gang årligt

Ca. 2000-2019 Tilrettelægning og afholdelse af Posterudstilling en gang årligt i forbindelse med (lunge)specialespecifik kursus

1994-2019    Tilrettelægning og afholdelse af tredages (lunge)specialespecifikke kurser for ca.130 deltagere en gang årligt

Ca. 2001       Tilrettelægning og afholdelse af Nordisk Lungekongres i regi af Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker

2019          ERFARINGER MED UNDERVISNING, VEJLEDNING OG EKSAMEN

Internationale konferencer

Inviteret foredragsholder  

2019              Nordisk lungekongres Tallinn

2016              Seminar, Kuopio, Finland

2016              The Nordic Working Life Conference in Tampere, Finland

2015              Telemedicine, Macedonian Association of Nurses and Midwives, Makedonien,         

2015              International council of nursing, Seoul, Syd Korea

2014              ENS4Care (Telemedicine), Dublin Irland

2013              Renewing Health scientific meeting (Telemedicine), Bruxelles, Belgien

2013              Renewing Health scientific meeting (Telemedicine), København, Danmark

2013              The European Wound Management Association (Telemedicine), København, Danmark

2013              eHealth week (Telemedicin), Dublin Irland

2011              Nordiska Folkehälsokonferencen (Telemedicine), Åbo Finland     

2010              HOPE conference (Telemedicine), København, Danmark

Abstract antaget til oral præsentation.

2019              Pedersen LS, Sorknæs AD. Patients experiences to get diagnosed with Multiple Sclerosis (MS) and their needs for support and guidance in their first year with the disease. 11th EANN Quadrennial Congress, BANN and SBNS, Manchester, England

2014             Dansk Sygeplejeråds sygeplejefestival (2orale indlæg vedrørende Telemedicin)                                                                                

2014             Dansk Sygeplejeråds sygeplejefestival (1 oralt indlæg vedrørende Familiefokuseret Sygepleje)                                            

2013              European Respiratory Society. Telemedicine. Barcelona Spanien

2013              The 46th Nordic Lung Congress. Telemedicin. Reykjavik Island

Posterpræsentation

2019              Pedersen BN, Nielsen KH, Bøgesvang G, Bødker HS, Svenningsen H, Aaes B, Sorknæs AD. Is it possible to find a predictor for detecting early signs of an COPD-exacerbation with LT-NIV patients?       

2018              Nielsen KH, Pedersen BN, Sorknæs AD. (2018). Patients’ initial experiences of sleep apnea CPAP treatment. European Respiratory Society congress, Paris

2017              Pedersen BN, Nielsen KH, Sorknæs AD. (2017). Patient preference and experience with control of sleep apnea treatment using written evaluation. European Respiratory Society congress

2017              Thygesen GB, Sorknæs AD, Nielsen LG.Effekt af Telemedicinske sygeplejerske videokonsultationer med udskrevne patienter med alkoholbetnget levercirrhose. The International Liver Congress, Amsterdam

2016              European Respiratory Society

 

2014             4th Nordic Conference in Familiy Focused Nursing (2 postere vedr. Familiefokuseret Sygepleje), Odense Danmark

2013              Annual International Congress on Telehealth and Telecare, London England

2013              European Respiratory Society, Barcelona Spanien

Undervisning Danmark 2012-2019

2019              Telemedicin Tysk delegation, Svendborg kommune

2019              Familiefokuseret Sygepleje på cand.cur. studiet, SDU

2013-            Undervisning af alt nyt personale på Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH, Svendborg Sygehus

2013-            Afholder kurser i Familiefokuseret Sygepleje. Endagskurser ca. x 10 årligt. Tredages kurser x 2 årligt. Genopfriskningskurser x 2 årligt, opfølgningskurser af to timer x 10 årligt.

2014              Lægekonference (Telemedicin), København

2014              Temadag for Sygeplejestuderende (Telemedicin), Holstebro  

2014              ½ temadag for Sygeplejestuderende (Telemedicin), Horsens

2014              ½ temadag for Sygepleje- og pædagogstuderende (Familiefokuseret Sygepleje), Odense

2014              Vejledning i udarbejdelse af abstrakt for sundhedsfagligt personale, Svendborg

2014              Vejledning i posterfremstilling for sundhedsfagligt personale, Svendborg

2014              Vejledning i oral præsentation for sundhedsfagligt personale, Svendborg

2014              Sygeplejersker (Karriereforløb), DSR, Fredericia

2013              Ph.d. studerende (Telemedicin), SDU, Odense

2013              Ph.d. studerende (Telemedicin), SDU, Odense 

2012              Ph.d. studerende (Postfænomenologi), SDU, Odense

2012              Forskningens dag, Ph.d. studerende (Telemedicin), Odense

Erfaring med vejledning

2019              Vejleder ved specialer udarbejdet ved Kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje ved Syddansk Universitet:
Malene Sandahl Sørensen:  Sygeplejerskers holdninger til at varetage det sammenhængende patientforløb for patienter med både somatiske og psykiske behandlingskrævende tilstand i akutmodtagelserne

Sara Toft Sørensen: Ældre borgeres oplevelse af at blive undersøgt/og eller behandlet
i eget hjem ved brug af GERI-kufferten

2018              Vejleder ved specialer udarbejdet ved Kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje ved Syddansk Universitet:
Lena Skovgaard Pedersen: Patienter med skleroses oplevelser og erfaringer med information og vejledning givet af sygeplejersker i ambulante forløb

Grith Nørregaard Andersen: Betydningen af den geografiske lokation for tilberedning af mad til plejehjemsbeboere

2016-            Individuel og gruppevejledning på cand.cur.-studiet, SDU til 1-2 grupper af K1, K3 og K4 studerende                 

2016-            Censor på opgaver på cand.cur.-studiet, SDU

2018-            Vejleder for Opgraderingskursus i Familiefokuseret Sygepleje på UCL, Odense

Reviewer og chairman

2019              Chairman: Nordisk lungekongres, Tallinn

2015              Reviewer: Tidsskrift Gerontologi

2014              Reviewer: The International Journal Arteficial Intelligence in Medicine

2014              Reviewer: Journal of Telemedicine and Telecare

4. METODER, MATERIALER OG REDSKABER

Publicerede lærebøger/bidrag til lærebøger/pædagogisk forskning

LÆREBØGER

Red. Grit Niklasson. (2019). Sundhed, menneske og samfund. Anne Dichmann Sorknæs. Telemedicin. Kap. 11. Endnu ikke udgivet. Forlag Samfundslitteratur

Red. Steen Hundborg. (2019) Sygepleje, klinisk beslutningstagen, klinisk lederskab og patientinvolvering. Anne D. Sorknæs & Ea D. S. Pedersen. Sygepleje til patienter med lungelidelser. Kap. 26. FADL Forlag

 Red. Ulla Skjødt og Inge Jekes. (2019). Sygepleje i det nære sundhedsvæsen. Anne Dichmann Sorknæs Telemedicin og kommunikationsteknologi.1. udgave. 1. oplag. ISBN: 978-87-12-05657-7. Gads forlag

Red. Fredskild, Trine Ungermann; Raymond Kolbæk, Sorknæs, Anne Dichmann, Ulla Gars. (2018) Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet. Sundhedsinformatikkens grundlag - forståelsesrammer og reaktioner Anne Dichmann Sorknæs, Raymond Kolbæk og Trine Fredskild. De politiske og administrative rammer for den sundhedsinformatiske udvikling. Kap.1.
Anne Dichmann Sorknæs. Telemedicin og kommunikationsteknologi. Kap. 9
1. udgave, 1. oplag. ISBN: 987-78-12-05457-3. Gads forlag

Sorknæs, A.D. (2013): Respirationen. I: Hundborg,S. & Lynggaard,B (red.). Sygeplejens fundament 2. (Bind 2, 2 udgave, kap. 37, s. 471-483). Udgivet af Dansk sygeplejeråd, København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Wulff, C.; Vedsted, P.; Sorknæs, A.D.; Dahl, B.H. (2011): Koordination og sikring af sammenhængende KOL-patientforløb. I: KOL – sygdom, behandling og organisation. (1. udg. Kap.25, s. 215-228). Munksgaard Danmark, København

Sorknæs, A.D.(2010): Sygepleje til patienter med respirationsinsufficiens. I: Knudsen, T.E. og Thomsen, T.B. (red.). Medicinske sygdomme - Sygdomslære og sygepleje. (13. udg. Kap. 6., s. 155-174). Udgivet i samarbejde med Dansk sygeplejeråd, København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Sorknæs, A. D. (2010): Rygeafvænning. I: Knudsen, T.E. og Thomsen, T.B. (red.). Medicinske sygdomme - Sygdomslære og sygepleje. (13. udgave, kapitel 20, s. 557-568). Udgivet i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd, København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Almås, H.; Bakkelund, J.; Thorsen, B.H.; Sorknæs, A.D. (2010). Sykepleie ved lungesykdommer. I: Almås, H.; Stubberud, D-G.; Grønseth, R. (red.). Klinisk sykepleie 1. (Bind 1, 4. utgave, 1. opplag, kap. 4, s.107-164) Oslo, Gyldendal Norsk Forlag

Pedersen, C.; Sorknæs, A.D. (2005). Lungesygdomme. I: Thomsen, T.B.; Hertz, J.; Scharff-Smith, B.; Bydam, J. (red.). Medicinske sygdomme - Sygdomslære og sygepleje. (12. udg. Kap. 6., s. 123-168). Lærebog for Sygeplejestuderende udgivet af Dansk sygeplejeråd, København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Sorknæs, A.D.(2001): Spesiell sykepleie til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom. I:  Almås, H (red.). Klinisk sykepleie 1. (Bind 1, 3. utgave, 1. opplag, kap. 15, s.338-365). Oslo, Gyldendal Norsk Forlag

Sorknæs, A.D. & Tougaard, L. (1997): Rygerlunger. Danmarks almindeligste skjulte sygdom.  (1. udgave, s. 1-40). København, Forlaget Fremad/Gyldendal

Sorknæs, A.D. (1996): Iltbehandling i hjemmet. Rapport. Fyns Amts Trykkeri

Guidelines

2016              National udrulning af Telemedicin til patienter med KOL, Sundhedsstyrelsen

2014-2015    Evidence Based Guidelines for Nursing and Social Care on eHealth services. Clinical practice, ENS4Care, European Nursing organisations, EU guidelines

2006              KOL- Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Anbefalinger for tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering. Sundhedsstyrelsen, sst@sst.dk

2005              Kronisk Sygdom. Patient, sundhedsvæsen og samfund. Forudsætninger for det gode forløb. Sundhedsstyrelsen, sst@sst.dk

1998              Nordiske Retningslinjer for rehabilitering af personer med kroniske obstruktive lungesygdomme. Johansson, P; Hellesø, R.; Kolehmainen, T.; Ragnarsdóttir, K.; Sorknæs, A.D. (1. Oplag september 1998, 2. Oplag december 1998, s. 1-15). Lungeforeningen Boserupminde. Rosengrenen Aps

1998              Nordiska Riktlinjer för rehabilitering av människor med kronisk obstruktiv lungsjukdom Johansson, P; Hellesø, R.; Kolehmainen, T.; Ragnarsdóttir, K.; Sorknæs, A.D. Nordisk Hjerte-og Lungesykes Forbund, Garnisonstryckeriet AB Stockholm

Patientmateriale

Lange, P.; Taudorf, E.; Sorknæs, A.D. (2009): KOL. Vejledning til et liv med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Roskilde. Astra Zeneca.

Sorknæs, A.D. (2007): Lungebogen. Vejledning, råd og vink til patient, pårørende og behandler. Boehringer Ingelheim og Pfizer

Sorknæs, A.D.; Ellegaard, H. (1994) Kronisk Bronchitis. Fåborg Sygehus. Fyns Amts Trykkeri

Sorknæs, A.D.; Ellegaard, H. (1994) Rygerlunger. Fåborg Sygehus. Fyns Amts Trykkeri

Tougaard,L; Sorknæs,A et al. (2004) Den Blå Nål. Fremstilling af pin til tobaksfølsomme patienter

Film

2016                Sundhedsteknologiske begreber til kandidatstuderende

2015                Telekonsultation med patienter med hjertesygdom

2015                Telekonsultation med patienter med levercirrhose og film med information om levercirrhose

2015                Telekonsultation med patienter med kronisk lungesygdom

2015                Interview med kronisk lungesyg patient som deltager i telekonsultationer.          

5. UDDANNELSESUDVIKLING OG PÆDAGODISK FØLGEFORSKNING

2015-            Tilrettelægning, koordinering og afholdelse af Journal Club på SDU på cand. Cur. Studiet (2 timer 2 gange månedligt)

2014-            Tilrettelægning, koordinering og afholdelse af Sygeplejefaglig posterudstilling en gang årligt fra medicinsk afdeling

2014-            Tilrettelægning, koordinering og afholdelse af endagskurser i ”Telekonsultationer” to gange årligt

2013-            Tilrettelægning, koordinering og afholdelse af tredages kursus i Familiefokuseret sygepleje i samarbejde med SDU

 

2013-            Tilrettelægning, koordinering og afholdelse af Familiefokuseret Sygepleje Journal Club 1 time 2 gange pr. måned

2013-            Tilrettelægning, koordinering og afholdelse af sygeplejefaglige temadage for ca. 100 deltagere (plejepersonale) fra medicinske afdeling x en årligt

2010-            Tilrettelægning, koordinering og afholdelse af telemedicinske temadage for fagpersonale 2 gange årligt i samarbejde med Danmarks Lungeforening

Ca. 2004-      Tilrettelægning, koordinering og afholdelse af (lunge)specialespecifikke temadage for ca. 100 deltagere en gang årligt

Ca. 2001       Tilrettelægning, koordinering og afholdelse af sundhedsfaglig konference: ”Nordisk lungekonference” med >300 deltagende sygeplejersker fra de Nordiske lande

Ca. 2000-      Tilrettelægning, koordinering og afholdelse af Posterudstilling en gang årligt i forbindelse med (lunge)specialespecifik kursus

1994-            Tilrettelægning, koordinering og afholdelse af årlige tredages Landskursus for Lunge-og allergisygeplejersker i regi af Fagligt Selskab for Lunge- og allergisygeplejersker (ca. 130 sygeplejersker og enkelte læger)

 

 

 

 

Forskningsområde

Telemedicin og Familiefokuseret sygepleje

Forskningsområder

  • Sundhed og sygdom
  • Telemedicin
  • Familiesygepleje

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller