Personlig profil

CV

MAI, Anne-Marie, professor, lic.phil.
mag.art. i litteraturhistorie, Aarhus Universitet, 1978; lic.phil. i nordisk litteratur, Aarhus Universitet, 1982; professor i dansk litteratur, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet, fra 1999; forskningsleder smst. fra 2006; gæsteprofessor, University College, London, 2001; gæsteprofessor, Universität Kiel, 2003, P1 for forskningsprojektet, Uses of Literature, 2017-2021, Chair of DIAS 2018, Member of the Management committee of DIAS since 2019. 

1978-1985 forelæser ved Folkeuniversitet i Århus og under Folkeuniversitets landssekretariat; 1987-1989 leder af Kalundborg Aftenskoleforening, 1982-1985 producer af litterære radioprogrammer for Danmarks Radio, 1986-1988 Anmelder ved Dagbladet BT, 1988-1994 anmelder ved Dagbladet Fyens Stiftstidende, 1995-1999 formand og stifter af Dansk Selskab for 1700-talsstudier; 1994-1998 medlem af Nordisk Råds priskomite for litteratur; 1994-1999 medlem af priskomiteen for den europæiske litteraturpris og oversætterspris (Aristeion-prisen); 1997-1999 skribent på Metzlers Autorinnen Lexikon (red. Ute Hechtfischer m.fl.) og på 20th Century Danish Literature (red. Marianne Stecher-Hansen, Bruccoli Clark Layman Inc., Columbia; 1998-2002 hovedredaktør af fjerde udgave af Danske digtere i det 20. århundrede, tildelt en forskningsbevilling fra VELUX FONDEN af 1981; 1998-2002 skribent på Encyclopedia of the Enlightenment, Oxford University Press; 2000-2003 formand for Kulturministeriets Litteraturråd og formand for bestyrelsen for den selvejende institution under Kulturministeriet, Dansk Litteraturcenter; 2002-2008 medlem af kulturministerens styregruppe for læselystkampagnen; 2002-2005 leder af forskningscentret Center for ny litteratur (formaliseret forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Statsbiblioteket i Århus og Arkiv for ny litteratur, Hald Hovedgaard); 2003 medlem af kulturministerens udvalg for udformning af en dansk sprogpolitik; 2004-2011 formand for den selvejende institution, Forfatterskolens bestyrelse; siden 2004 Medlem af bestyrelsen for Arkiv for ny litteratur, Hald Hovedgaard; 2005-2009 medredaktør af skriftserien Nye historier om dansk litteratur; 2006 medlem af opfølgningskomite for forskningsevaluering ved Norges Forskningsråd; 2007-2010 medlem af The Hans Christian Andersen Academy, Syddansk Universitet; 2007 Medlem af nationalt netværk til opfølgning af EU’s 7 rammeprogram for forskning under Ministeriet for videnskab, teknik og udvikling; 2007 Formand for panelet til evaluering af humanistisk forskning ved Uppsala Universitet; siden 2007 medlem af bestyrelsen for International Society for 18th Century Studies; 2007-2014 formand for udvalget for bibliometriske forskningsindikator området Nordisk litteratur og sprog, nordisk filologi, Ministeriet for videnskab, teknik og udvikling; siden 2009 formand for Kulturministeriets forskningsudvalg; 2009 Tildelt kernehumanistisk forskningsbevilling fra VELUX FONDEN til projektet, Velfærdsdfortællinger, 2010 deltager i forskningsprojektet Den humane Vending, ledet af professor Sverre Raffnsøe, CBS. 2010, deltager i Forskningsrådet for kultur- og kommunikations projekt, Velfærdsstatens sprog og begreber (ledet af professor Klaus Petersen),  2010-2014 formand for Syddansk Universitets H.C. Andersen Akademi, 2011-2014 medlem af Etisk Råd, 2011-2017 sekretær for den internationale forskersammenslutning for 1700-talsstudier, ISECS, 2018-2022 formand for Kulturministeriets Bogpanel, 2018-2022 Formand for bestyrelsen på Odense Katedralskole, Chair of D:IAS 2017, member of the executive committee of D:IAS since 2018, Medlem af VELUX FONDENs bestyrelse siden 2021. 

Tildelt: Odense Kommunes Jubilæumsfond hæderspris 1996; Dansklærerforeningen champagnepris for formidling 1999; Ragna Sidén Fondens Dansk Litteraturpris for kvinder 2002; tildelt Det kgl. Biblioteks forskningsformidlingspris 2003; Direktør N. Bang og hustru Camilla Bang, født Troensegaards Hæders legat 2008, Statens Kunstråds formidlingspris 2011, Syddansk Universitets
Forskningsformidlingspris 2011. Ridder af Dannebrog 2011, Søren Gyldendalprisen 2018. 

Videnskabelige fokusområder: dansk og nordisk litteraturhistorie, litteraturhistoriografi, tværfaglige 1700-talsstudier, steds- og litteraturteori, velfærdssamfundets litteratur, sprog og begreber, relationer mellem samfundsvidenskab og litteratur- og kulturvidenskab, den voksende interesse for humanistiske forskning i medicinsk, naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig forskning (den såkaldte humane vending), narrativ medicin, Bob Dylan-studier 

Vejleder for flg. ph.d.-studerende: Anne Borup (afsluttet 2000 med afhandlingen Opbruddet fra modernismen: En litteraturhistorisk og tekstanalytisk undersøgelse af opbrudstendenser i dansk lyrik fra 1965-1998); Jon Helt Haarder (afsluttet 2002 med afhandlingen Portrættets moment: Forfatterportrættet hos Charles-Augustin Sainte-Beuve, P.L. Møller, Georg Brandes og Herman Bang); Malene Rehr (afsluttet 2007 med afhandlingen Tolkninger af det intime: Udvalgte interiørbilleder i dansk litteratur og malerkunst fra årene 1885-1910 (medvejleder Jørn Guldberg); Gitte Tofterup Hansen (projektet International kontekstualisering af Heretica – traditionskritik og modernismepejling forventes afsluttet 2012); Bente Bramming (projektet Tid og rum i formidling af kulturarv - Værenstænkning og autenticitet indenfor kulturarvsturisme afsluttet 2010, medvejleder Tønnes Bekker-Nielsen; Post.doc.-vejledning i forbindelse med ledelse af forskningsprogrammet, Modernitet og fortælling, Syddansk Universitet, Johanne Gormsen-Schmidt, 2016-2020, 


Udvalgte publikationer
Danske kvindelige forfattere, bd. I-II (s.m. Stig Dalager), Gyldendal 1982.
Mai Strunge, Samtaler m.m. (s.m. Michael Strunge), Borgen 1985, 2. udg. 1992.
Thomasine Gyllembourg. Drøm og Virkelighed og To Tidsaldre, Borgen, 1986, (s.m. Annie Broue) tekstkritik, efterskrift og noter.
Digtning fra 80´erne til 90´erne (red. og bidrag v. Anne-Marie Mai ), Borgen 1993.
Nordisk kvindelitteraturhistorie, bd. I-V, (red. Elisabeth Møller Jensen, bidrag i alle bind, deltagelse i redaktionen), Munksgaard/ Bra Böcker 1993-1998
Prosa fra 80´erne til 90´erne (red. og bidrag v. Anne-Marie Mai ), Borgen 1994.
Moralske fortællinger 1761-1805 Borgen 1994, tekstkritik, efterskrift og noter.
Lys og blade. Sider af oplysningens litteratur (red. s.m. Johs. Nørregaard Frandsen m. fl.), Odense Universitetsforlag 1995.
Michael Strunge. Sidegader. Prosa 1978-1986 (red.), Borgen 1996.
Fornyelse af de kulturhistoriske fags formidlingsformer (red. og bidrag s. m. Povl Schmidt), Odense Universitetsforlag 1996.
At gå til grunde. Sider af romantikkens litteratur og tænkning (red. og bidrag s. m. Bo Kampmann Walther), Odense Universitetsforlag 1997.
Læsninger i dansk litteratur, bd. 1-5, (red. og bidrag s. m. Povl Schmidt m.fl.), Odense Universitetsforlag 1997-2001.
Imod en ny videnskabelig dannelse. Sider af universitetets undervisning og kultur (red. og bidrag s.m. Jørgen Gleerup, Peter Dahler-Larsen og Bent Ørsted), Odense Universitetsforlag 1997.
Historier om nyere nordisk litteratur og kunst (red. og bidrag s m. Anne Borup), Gads Forlag 1999.
Danske digtere i det 20. århundrede bd. I-III, (red. og bidrag Anne-Marie Mai),
Gads Forlag 2000-2002.
1000 danske digte (red. Anne-Marie Mai og Thomas Bredsdorff), Rosinante 2000.
Entlightened Networking. Import and Export of Enlightenment i 18th Century Denmark,
(red. og bidrag Anne-Marie Mai og Thomas Bredsdorff), Syddansk Universitetsforlag 2004.
“The Thrill of it All”, Modernismen til debat (red. Jon Helt Haarder, Anne Borup og Morten Lassen) Gyldendal og Syddansk Universitetsforlag 2005.
Peter Seeberg & Hald – at åbne arkivet (red. og bidrag Anne-Marie Mai, Jørgen Aabenhus og Maria Davidsen) Gyldendal og Syddansk Universitetsforlag 2005.
Virkeligt – om Erik Knudsens digtning , (red. og bidrag Anne-Marie Mai og Erik Knudsen), Gyldendal og Syddansk Universitetsforlag 2006.
Nordic Light (Anne-Marie Mai, Søren Peter Hansen og Thomas Bredsdorff), Syddansk Universitetsforlag, 2007.
”Litteraturhistoriske skæbner – om Jensen, Aakjær og Larsen i litteraturhistorieskrivningen”, Tre jyske tenorer (red. Johs. Nørregaard Frandsen og Anders Thyrring Andersen) Syddansk Universitetsforlag 2008.
Udvalgte digte af Erik Knudsen, Gyldendal 2008.
En bog om Michael Strunge (red. s. m. Jørgen Aabenhus), Borgens Forlag 2008.
”Der unermessliche Modernismus. Über den Modernismusbegriff in der dänischen Literatur”, Wiener Studien zur Skandinavistik, red. Sven Rossel m.fl., 2009.
Litteraturhistorier fra Ribe (red. og bidrag af Anne-Marie Mai, Syddansk Universitetsforlag 2009.
”Ei blot til Lyst – et historisk rids om forfatter og samfund”, artikel til antologien Velfærdsfortællinger, red.
Nils Gunder Hansen, Gyldendal, 2010.
”Hylet fra Amerika – om amerikaniseringen af dansk litteratur i midttressernes opbrud fra modernismen”, artikel til antologi af redigeret af lektor Niels Arne Sørensen, Kulturens amerikanisering 1945-1975, Aarhus Universitetsforlag 2010.
”Frihed”, artikel til 1700-tallet. Parykker, Profit og Pøbel. Golden Days. Redigeret af Ulrik Langen, Politikens forlag 2010.
Sted, teoretisk antologi, redigeret af Anne-Marie Mai og Dan Ringgaard, Aarhus Universitetsforlag, serien Moderne litteraturteori, 2010.
Hvor litteraturen finder sted. Bidrag til dansk litteraturhistorie, bd. I-III, Gyldendal, 2010-2011.
100 Danish Poems from the Medieval Period to the Present Day, selected and edited by Anne-Marie Mai and Thomas Bredsdorff, translated by John Irons. Introduction by Anne-Marie Mai, Museum Tusculanums Forlag og Washington University Press, November 2011. Bob Dylan, the Poet 2018.

 

 

 

Forskningsområde

Forskningsfelt:
Litteraturhistoriografiske studier med henblik på dansk litteraturhistorie, stedsfilosofi,  studier i ny dansk litteratur, det formelle gennembrud,  nordisk kvindelitteraturhistorie,  velfærdsstatens litteratur og forfatterroller, narrativ medicin, Bob Dylan-Studier 

Seneste udgivelse: Hvor litteraturen finder sted. Bidrag til dansk litteraturhistorie, bd. I-III,  Gyldendal, 2010-2011.

100 Danish Poems. Introduction by Anne-Marie Mai, Washington University Press/Museum Tusculanum, 2011 (Oversættelse af 100 danske digte ved John Irons).

Udgivelser undervejs: antologi om velfærdsstatens forfatterroller, antologi om Bob Dylans digtning, bidrag og redaktion af antologi om litterære karakterer.

Forskningsområder

  • Litteratur, kultur og medier

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Anne Marie Mai er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller