Personlig profil

CV

UNDERVISNINGSPORTFOLIO

 

Formel pædagogisk uddannelse

2001: Kommunikationskursus (Lægekredsforeningen for Århus Amt)

2002: Kommunikationskursus, underviserens personlige stil (Syddansk Universitet)

2011: Vejlederkursus (Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark)

2012: Temadag om lægelig videreuddannelse (Sundhedsstyrelsen)

2013: Temadag om internetbaserede medier og den lægelige uddannelse (Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse)

2019: Temadag om Professionel patientkommunikation

 

 

Uddannelsesadministrative opgaver

2006 og fremdeles: delkursusleder i specialespecifikt kursus om genodermatoser og pædiatrisk dermatologi

2010-2015: uddannelsesansvarlig overlæge, Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital

2011-2015: medlem af uddannelsesudvalget i Dansk Dermatologisk  Selskab

2013 og fremdeles: medlem af efteruddannelsesudvalget i Dansk Dermatologisk Selskab

  

Erfaringer med undervisning, vejledning og eksamen

Undervisnings- og vejledningsopgaver

  • Klinisk lektor siden 2001 og professor siden 2015 med undervisningsopgaver på kandidatdelen af medicinstudiet.
  • Undervist på Modul K1, K8, K12 og K14
  • Vejleder på 37 kandidatspecialer og medvejleder på fire
  • Vejledt 3 prægraduate forskningsår og 3 afsluttede PhD projekter
  • Aktuelt vejleder 1 prægraduat forskningsår, 2 kandidatspecialer og 6 PhD projekter

Eksamens- og censoropgaver

Siden 2001 eksaminator på kandidatdelen af medicinstudiet. Initialt individuelle mundtlige eksaminer i dermatologi, nu skriftlige opgaver på Modul K1, K12 og K14, også som digital eksamen. Mundtlige eksaminationer i kandidatspecialer.

 

 

Metoder, materialer og redskaber

Forelæsninger, holdundervisning, case-undervisning, kliniske demonstrationer, individuel vejledning.

MCQ og OSCE opgaver (mundtlig og skriftlige).

Fremstilling undervisningsmateriale i powerpoint, herunder til E-learn.

Medforfatter til lærebogskapitel om dermatologisk terapi (Munksgaard: Basal og klinisk farmakologi, 5. udg.) og lærebog i Dermato-venerologi (Munksgaard).

 

 

Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser

2012: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Undervisningspris

2014 American Academy of Dermatology (Denver). Efteruddannelseskurser i kommunikation  og undervisning af lægestuderende og uddannelseslæger

 

 

 

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Anette Bygum er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller