Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

UNDERVISNINGSPORTFOLIO

 

Formel pædagogisk uddannelse

2001: Kommunikationskursus (Lægekredsforeningen for Århus Amt)

2002: Kommunikationskursus, underviserens personlige stil (Syddansk Universitet)

2011: Vejlederkursus (Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark)

2012: Temadag om lægelig videreuddannelse (Sundhedsstyrelsen)

2013: Temadag om internetbaserede medier og den lægelige uddannelse (Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse)

2019: Temadag om Professionel patientkommunikation

 

 

Uddannelsesadministrative opgaver

2006 og fremdeles: delkursusleder i specialespecifikt kursus om genodermatoser og pædiatrisk dermatologi

2010-2015: uddannelsesansvarlig overlæge, Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital

2011-2015: medlem af uddannelsesudvalget i Dansk Dermatologisk  Selskab

2013 og fremdeles: medlem af efteruddannelsesudvalget i Dansk Dermatologisk Selskab

  

Erfaringer med undervisning, vejledning og eksamen

Undervisnings- og vejledningsopgaver

  • Klinisk lektor siden 2001 og professor siden 2015 med undervisningsopgaver på kandidatdelen af medicinstudiet.
  • Undervist på Modul K1, K8, K12 og K14
  • Vejleder på 37 kandidatspecialer og medvejleder på fire
  • Vejledt 3 prægraduate forskningsår og 3 afsluttede PhD projekter
  • Aktuelt vejleder 1 prægraduat forskningsår, 2 kandidatspecialer og 6 PhD projekter

Eksamens- og censoropgaver

Siden 2001 eksaminator på kandidatdelen af medicinstudiet. Initialt individuelle mundtlige eksaminer i dermatologi, nu skriftlige opgaver på Modul K1, K12 og K14, også som digital eksamen. Mundtlige eksaminationer i kandidatspecialer.

 

 

Metoder, materialer og redskaber

Forelæsninger, holdundervisning, case-undervisning, kliniske demonstrationer, individuel vejledning.

MCQ og OSCE opgaver (mundtlig og skriftlige).

Fremstilling undervisningsmateriale i powerpoint, herunder til E-learn.

Medforfatter til lærebogskapitel om dermatologisk terapi (Munksgaard: Basal og klinisk farmakologi, 5. udg.) og lærebog i Dermato-venerologi (Munksgaard).

 

 

Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser

2012: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Undervisningspris

2014 American Academy of Dermatology (Denver). Efteruddannelseskurser i kommunikation  og undervisning af lægestuderende og uddannelseslæger

 

 

 

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller