Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

CV for Flemming Smedegaard
_____________________________________________________________________________

Persondata

Telefon: 65 50 33 55
E-mail: fsm@sdu.dk 
_____________________________________________________________________________

Uddannelser

2003 Ph.D.-grad fra Syddansk Universitet på afhandlingen ”Verden i sproget, TRANSITIVITET i dansk – en systemisk, funktionel beskrivelse”.

1990 Merkonom i personaleadministration fra Tietgenskolen i Odense.

1989 Merkonom i organisation og ledelse fra Tietgenskolen i Odense.

1987 Cand.mag. med hovedfag i dansk og bifag i historie fra Odense Universitet.

1978 Nysproglig studentereksamen fra Struer Statsgymnasium.

1975 Realeksamen fra Struer Borger- og Realskole.
_____________________________________________________________________________

Priser

2004 Forbundet Kommunikation og Sprogs forskningspris for erhvervssproglig forskning (sammen med Thomas Hestbæk Andersen).

2000 Det Humanistiske Fakultets undervisningspris ved Syddansk Universitet.
_____________________________________________________________________________

Ansættelser

2005 – Lektor i dansk virksomhedskommunikation ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet. Fra 2006 desuden studieleder og studienævnsformand for International Virksomhedskommunikation, som omfatter i alt 10 uddannelser inden for virksomhedskommunikation i Odense og Slagelse med til sammen 1300 studerende.

1997 – 2005 Lektorvikar i dansk sprog og virksomhedskommunikation ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.

1995 – 1997 Amanuensis i dansk sprog og virksomhedskommunikation ved Institut for Sprog og Kommunikation, Odense Universitet.

1993 – 2008 Selvstændig virksomhed Smedegaard Kommunikation, der tilbød undervisning og rådgivning inden for kommunikation, markedsføring, PR, organisationsudvikling og ledelse. Specialeområder: (1) Kurser og rådgivning i skriftlig kommunikation, herunder udarbejdelse af kommunikationspolitikker, (2) Rådgivning i ledelse, strategisk planlægning og organisationsudvikling.

1993 – 1995 Ekstern lektor i dansk virksomhedskommunikation ved Center for Erhvervssproglige Studier, Odense Universitet.

1991 – 1995 Konsulent i Samfunds-Kontakt A/S i Odense med særligt ansvar for etablering og ledelse af en kursusafdeling med udvikling og udbud af kurser inden for intern og ekstern virksomhedskommunikation, markedsføring, strategisk planlægning, ledelse og organisationsudvikling.

1989 – 1993 Undervisningsassistent i dansk og tværsproglig grammatik ved Handelshøjskole Syd i Kolding.

1989 – 1992 Undervisningsassistent i dansk ved Handelshøjskolen i København.

1989 – 1991 Underviser ved Folkeuniversitetet i Odense i kommunikationskurser.

1988 – 1993 Undervisningsassistent i dansk kommunikation ved Institut/Center for Erhvervssproglige Studier, Odense Universitet.

1987 – 1991 Tekstforfatter i Samfunds-Kontakt A/S, Odense.

1987 – 1988 Undervisningsassistent i dansk sprog og kommunikation ved Nordisk Institut, Odense Universitet.

1985 – 1986 Forretningsfører for Sammenslutningen af Kollegier på Fyn.

1982 – 1985 Ekspeditionsassistent i RIU-FYN, Odense.

1981 – 1982 Sekretariatsmedarbejder i Danske Studerendes Fællesråd, København.

1978 – 1979 Kontorbetjent ved Sjællandske Ingeniørregiment/Hærens Ingeniør- og ABC-Skole i Farum.
____________________________________________________________________________
Censor- og bedømmelseshverv

2009 – Ministerielt beskikket ekstern censor i informationsvidenskab ved universiteterne.

2005 – Medlem af en række ph.d.-, adjunkt- og lektorbedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet.

2003 – Ministerielt beskikket ekstern censor i kommunikation ved de erhvervssproglige uddannelser på universiteter og handelshøjskoler.

2002 – Ministerielt beskikket ekstern censor i dansk på universiteterne. Fra 2009 desuden næstformand for danskfagets censorkorps.

1991 – 2002 Ministerielt beskikket censor i dansk på lærerseminarierne.
_____________________________________________________________________________

Undervisnings- og vejledningserfaringer

På universitetet:

Jeg har gennemført ca. 9.000 undervisningstimer på videregående uddannelser og har undervist på alle niveauer (BA, kandidat og master) inden for især følgende discipliner/kurser: Forandringskommunikation, funktionel sprogbeskrivelse og tekstvurdering, human ressource management, innovation, integreret virksomhedskommunikation, interkulturel kommunikation, intern og ekstern virksomhedskommunikation, kommunikationsteori- og analyse, kommunikations- og kampagneplanlægning, ledelse, markedskommunikation, organisationsteori, organisationskultur, organisationsudvikling, projektledelse og teambuilding, public relations, sprog og kommunikation, sproglig metode og analyse, strategisk kommunikationsplanlægning og tekstforfatning.

Antal eksaminatoropgaver pr. 1.1.2013: 6.883
Antal censoropgaver pr. 1.1.2013: 5.878
Antal afsluttede BA-projekter pr. 1.1.2013: 676
Antal afsluttede specialer pr. 1.1.2013: 745
Antal ph.d.-vejledninger pr. 1.1.2013: 5
Antal adjunktvejledninger pr. 1.1.2013: 5

I erhvervslivet

Jeg har gennemført ca. 3.000 undervisningstimer på kurser i erhvervslivet inden for følgende emneområder: Skriftlig kommunikation, pressekontakt, markedsføring, human ressource management, ledelse, facilitering, strategisk planlægning, samarbejde og intern kommunikation, mødeledelse, organisationskultur, organisationsudvikling, den lærende organisation, projektledelse, værdiledelse, mangfoldighedsledelse, dialogisk ledelse, personaleudvikling, personlig udvikling og teambuilding.
_____________________________________________________________________________

Uddannelsesudvikling

Jeg har været initiativtager til etablering af virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet og har siden 1994 bl.a. taget initiativ til og stået for udviklingen af følgende uddannelser:
• Kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation
• Masteruddannelse i international virksomhedskommunikation
• BA-tilvalg i organisatorisk kommunikation
• BA-sidefag i dansk virksomhedskommunikation
• BA-uddannelse i IVK med et et fremmedsprog og kommunikation
• BA-uddannelse i IVK med arabisk og kommunikation
• Åben uddannelse i dansk virksomhedskommunikation
_____________________________________________________________________________

Forskning og publikationer

Thomas Hestbæk Andersen og Flemming Smedegaard (2012): Diamanten - en model til kommunikationsplanlægning. København: Samfundslitteratur.

Flemming Smedegaard (2012): 85 cases til Organisation og Kulturanalyse). Odense: Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation. Er gennem årene udkommet i 10 udgaver

Flemming Smedegaard (2011): Intern storytelling – et potent ledelsesredskab. In: Marianne Wolff Lundholt: Fortælling i virksomhedens tjeneste. Medusa.

Thomas Hestbæk Andersen og Flemming Smedegaard (2009): Kommunikationsplanlægning. København: Samfundslitteratur.

Kristian Josefsen og Flemming Smedegaard (2006): Personalebladet i fokus. En forskningsrapport. Odense: Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation.

Flemming Smedegaard (2006): SFL and Organizational Analysis. In: Papers from ISFC 33 in Sao Paulo, Brazil, july 2006.

Flemming Smedegaard (2006): Forandringskommunikation. In: XCOM – magasinet for kommunikation og sprog. København: Forbundet Kommunikation og Sprog.

Thomas Hestbæk Andersen og Flemming Smedegaard (2005): Hvad er meningen? Lærebog i systemisk funktionel lingvistik. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Flemming Smedegaard (2005): Socialsemiotik og virksomhedskommunikation. Artikel i forbindelse med foredragsrækken ”Semiotik og betydning” på Center for Litteraturvidenskab og semiotik, Syddansk Universitet.

Flemming Smedegaard (2005): SFL and Business Communication. In: Semiotics From the North, festskrift til M.A.K. Halliday. Oslo.

Thomas Hestbæk Andersen og Flemming Smedegaard (2005): Interpersonel farvning i dansk. In: Tidsskrift for Sprogforskning 3. årgang, nr. 1. Århus: Statsbiblioteket i Århus.

Flemming Smedegaard (2005): Sprogvidenskab og virksomhedskommunikation. In: Hermes nr. 34. Århus: Handelshøjskolen i Århus.

Flemming Smedegaard (2005): ”Vi skal holde sammen i Danmark og i verden” – en systemisk funktionel kommunikations-analyse. I NyS 33. København: Københavns Universitet.

Flemming Smedegaard (2005): Dynamik i planlægningen. Artikel i festskrift til Jesper Højbjerg. København: Advice.

Thomas Hestbæk Andersen og Flemming Smedegaard (2005): Organisationer som sprog. In: Odense Working Papers nr. 26. Odense: Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation.

Flemming Smedegaard (2005): Hvad gør Thema? In: Arbejdspapir fra MUDS 10. Århus: Århus Universitet, Nordisk Institut.

Flemming Smedegaard (2004): Det funktionelle komma. In: På godt dansk, Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 4. februar 2004. København: Wessel & Huitfeldt.

Flemming Smedegaard (2004): Dynamisk kommunikationsplanlægning). In: XCOM – magasinet for kommunikation og sprog. København: Forbundet Kommunikation og Sprog.

Flemming Smedegaard (2004): Kan tekstforfatning videnskabeliggøres? In: Odense Working Papers nr. 25. Odense: Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation.

Flemming Smedegaard (2003): Dynamisk kommunikationsplanlægning). In: Merino 30. Odense: Syddansk Universitet, Center for Erhvervssproglige Studier.

Flemming Smedegaard (2002): Verden i sproget. In: Arbejdspapir fra MUDS 9. Århus: Århus Universitet, Nordisk Institut.

Flemming Smedegaard (2002): Verden i sproget, TRANSITIVITET – en systemisk, funktionel beskrivelse. Ph.D.-afhandling. Odense: Syddansk Unversitet, Institut for Sprog og Kommunikation.

Thomas Hestbæk Andersen, Uwe Helm Petersen og Flemming Smedegaard (2002): Metafunctional Profile: Danish. Odense: Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation.

Thomas Hestbæk Andersen, Uwe Helm Petersen og Flemming Smedegaard (2001): Sproget som ressource. Lærebog i systemisk funktionel lingvistik. Odense: Odense Universitetsforlag.

Flemming Smedegaard (1999): Introduktion til Funktionel Kommunikationsanalyse. Odense: Syddansk Universitet/ Odense Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation.

Flemming Smedegaard (1999): Den lærende organisations teori og praksis. Odense: Syddansk Universitet/Odense Universitet, Center for Erhvervssproglige Studier.

Thomas Andersen og Flemming Smedegaard (1998): Vejledning i Funktionel Kommunikationsanalyse. Odense: Odense Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation.

Thomas Andersen og Flemming Smedegaard (1998): At forstå teksters kvalitet. In: Synsvinkler 21. Odense: Odense Universitet: Center for Nordiske Studier.

Thomas Andersen, Jewsper Zimmer Hansen og Flemming Smedegaard (1997): Autopoietisk Kommunikationsteori. Odense: Odense Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation.

Flemming Smedegaard (1994): Intern markedsføring – en forudsætning for ekstern succes. Odense: Odense Universitet: Center for Erhvervssproglige Studier.

Flemming Smedegaard (1991) (red.): Miljøbevidst ledelse. En håndbog i industriel miljøbevidsthed med 28 praktiske cheklister til internt miljøarbejde. København: AOF Erhverv.

Desuden en lang række undervisningsmaterialer/ kompendier.
____________________________________________________________________________

Medlemskab af forskningsfællesskaber

Jeg har været med til at stifte to forskningsfællesskaber i regi af Institut for Sprog og Kommunikation og er også fortsat medlem af disse:
• Forskningsgruppen Mulitimodaly, Choice & Text (tidligere forskningsgruppen Systemisk Funktionel lingvistik)
• Center for Human Interactivy (tidligere forskningsgruppen Holisme – Dialog – Organisation)

Jeg var medlem af organisationskomiteen for 34th. International Systemic Functional Congress (ISFC) på Syddansk Universitet i 2007
_____________________________________________________________________________

Tillidsposter

På universitetet har jeg pt. følgende tillidsposter:
• Studieleder og studienævnsformand for International Virksomhedskommunikation siden 2006.
• Medlem af studienævnet for International Virksomhedskommunikation (tidligere Center for Erhvervssproglige Studier) siden 1995.
• Medlem af institutbestyrelsen, senere institutforum og institutråd ved Institut for Sprog og Kommunikation siden 1.1.2003.
• Koordinator for faggruppen Dansk Virksomhedskommunikation under Institut for Sprog og Kommunikation siden 2004.
• Projektleder for projektgruppen Mødesteder og rum i forbindelse med De studerende i centrum.

Uden for universitetet har jeg pt. følgende tillidsposter:
• Næstformand for danskfagets censorkorps.
• Formand for Foreningen af Andelsselskaber på Bjørnemosevej, som jeg var initiativtager til at stifte i 1985.

Tidligere har jeg som ansat bl.a. haft følgende tillidsposter: på universitetet:
• Medlem af konsistorium
• Medlem af styregruppen for Viden til vækst

Som studerende havde jeg bl.a. følgende tillidsposter:
Medlem af studienævn, institutråd, fakultetsråd og konsistorium, formand for studenterrådet ved Odense Universitet, præsidiemedlem i Danske Studerendes Fællesråd, næstformand for Rådet for Uddannelsesstøtte, formand for Ungdomsboligrådet, formand for Sammenslutningen af Kollegier på Fyn, formand for SKF-BYG, formand for RIU FYN, næstformand for CIU København, medlem af Studenterrådgivningens bestyrelse, bestyrelsesmedlem i De Uddannelsessøgendes Almennyttige Boligselskab samt formand for 6 kollegiebestyrelser.


Odense, 21. januar 2013
Flemming Smedegaard

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller