• Campusvej 55

    5230 Odense M

    Danmark

20032020
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Navn: Kasper Reitzel
Født: 16. februar 1974
Adresse: Svendsgade 8, 5000 Odense C
Tlf.: 46 93 55 21, mobil: 41 43 10 22


Erhvervserfaring:

2008 (mar)-2011 (mar) Post doc. finansieret af Center for sørestaurering (CLEAR), ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense. Arbejde med forskellige aspekter af kemisk sørestaurering.

2006 (feb)-2008 (feb) Post doc. projekt finansieret af Carlsbergfondet, ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense. Tværfagligt projekt mellem biologi og analytisk kemi i samarbejde med svenske, tyske og danske forskere. Arbejdet med: omsætning af organisk fosfor i fytoplankton og sediment, og dets betydning for fosfordynamikken i søer.
Implementering af NMR analyse på SDU, Odense.
Arbejdet med kemisk sørestautrering. Test af Phoslocks P adsorptionsegenskaber.
Effekt af iltning på organisk fosfor i sedimenter. Undersøgelse af organisk fosfor i 18 danske søer.
Deltagelse i internationalt Phoslockseminar i Bremen.
Deltagelse i Ferskvandssymposium 2008, i Aarhus.
Vejleder for Belgisk Erasmus student (Bachelor projekt)
Medvejleder for 1 specialestudent og 2 bachelorstudenter.

2005 (sep + okt.) Ansat ved Institute of Freshwater Ecology, (IGB), Berlin hos Dr. Michael Hupfer. Arbejdet med: nedbrydning af organisk fosfor og 31P NMR.

2005 (jun) Ansat ved Uppsala Universitet (Sverige) hos Dr. Emil Rydin. Arbejdet med: 31P NMR og ICP analyser på søsedimenter, samt artikelskrivning.

2001 (sep) -2007 (aug) Ansat ved Syddansk Universitet. Undervisning i: General økologi A (2001-2002), Vandløbs Økologi (2002), Strandengs økologi (2002-2003) Sø økologi (2003), Brobygning (introduktionsuge for gymnasieelever) (2003). Danske Naturtyper (2006), Sø og Vandløbs Økologi (2007).

2000 (maj) - 2001 (jul) Ansat ved Natur & Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt. Arbejdet med: Vegetationsundersøgelser i Arreskov Sø, indtastning af data fra faunaundersøgelser samt elfiskeri i udvalgte fynske vandløb.

2000 (jun + jul) Ansat ved Spildevandsafdelingen, Sønderjyllands Amt. Arbejdet med: målinger af effekten af kunstig iltning på fosfor, temperatur og ilt niveau i Vedsted Sø.

Ansat ved Natur & Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt. Arbejdet med: undersøgelser af småsøer i Svendborg kommune (prøveudtagning til vandkemi samt bestemmelse af flora og fauna).

Uddannelse:

2006 (jan) Ph.D. Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense.

2005 (jun – sep) 4 måneders orlov fra Ph.D. studiet for at arbejde hos hhv. Dr. Emil Rydin (Uppsala Universitet) og Dr. Michael Hupfer (Institute of Freshwater Ecology, (IGB), Berlin).

2004 (mar-sep) 6 måneders studieophold i Uppsala, Sverige, med samarbejde mellem Evolutionsbiologisk Centrum, Uppsala Universitet, og institut for analytisk kemi, Biomedicinsk Centrum. Studie af organisk fosfor i søsedimenter ved brug af 31P NMR. Praktiske erfaringer i optimering af analysemetoder.

2003 (sep) Cand. Scient. i biologi ved Syddansk Universitet, Odense (Kvalificerende midtvejseksamen).

2001 (okt) Projektdeltager i forbindelse med restaurering af Sønderby Sø (Fyn) med Aluminium klorid. Projektet blev udført i samarbejde med Fyns Amt og SDU. Praktiske erfaringer med planlægning og udførelse af sørestaureringen.

2001 (sep) Påbegyndt Ph.D. studie i økologi (4 + 4 ordning). Vejledere: Henning S. Jensen & Frede Ø. Andersen.
Titel: Fosfordiagenese i søsedimenter og implikationer for søernes fosfordynamik.

2001 (mar) Påbegyndt speciale i økologi. Vejledere: Henning S. Jensen & Frede Ø. Andersen.
Titel: Sørestaurering ved aluminium- og jerntilsætning.

2000 (mar) Individuel studieaktivitet ved biologisk institut, Odense Universitet.
Vejledere: Henning S. Jensen & Frede Ø. Andersen.
Titel: Effekter af aluminium, jern, nitrat og ilttilsætniger på sedimentets fosfor- og jerndynamik i Vedsted Sø. Praktiske erfaringer med bl.a. fosfor og jernmålinger, fosforfraktioneringer og opstilling af sediment udvekslingsforsøg.

1999 (okt) Bachelorprojekt i økologi ved Biologisk Institut, Odense Universitet. Vejleder: Henning S. Jensen.
Titel: Næringssaltbegrænsning af fytoplanktonvækst i marine økosystemer globalt set. Litteratur review.

1995 (sep) Immatrikuleret på naturvidenskabs basisuddannelse ved Odense Universitet.

Forskningsområde

Fosforkredsløb i søer, sedimenter, sørestaurering, NMR analyser

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.

  • 4 Lignende profiler
Lakes Teknik og materialevidenskab
phosphorus Geo- og miljøvidenskab
lake Geo- og miljøvidenskab
Phosphorus Teknik og materialevidenskab
Sediments Teknik og materialevidenskab
bentonite Geo- og miljøvidenskab
Bentonite Teknik og materialevidenskab
Lanthanum Teknik og materialevidenskab

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikationer 2003 2020

Phosphorus speciation and fertiliser performance characteristics: A comparison of waste recovered struvites from global sources

Hall, R. L., Boisen Staal, L., Macintosh, K. A., McGrath, J. W., Bailey, J., Black, L., Gro Nielsen, U., Reitzel, K. & Williams, P. N., 15. mar. 2020, I : Geoderma. 362, 114096.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

magnesium ammonium phosphate
struvite
fertilizer
fertilizers
phosphorus
27 Downloads (Pure)

Dissolved inorganic geogenic phosphorus load to a groundwater-fed lake: Implications of terrestrial phosphorus cycling by groundwater

Nisbeth, C. S., Kidmose, J., Weckström, K., Reitzel, K., Odgaard, B. V., Bennike, O., Thorling, L., McGowan, S., Schomacker, A., Juul Kristensen, D. L. & Jessen, S., 2019, I : Water (Switzerland). 11, 11, 23 s., 2213.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
phosphorus
groundwater
lake
orthophosphate
confined aquifer

Extraction and quantification of polyphosphates in activated sludge from waste water treatment plants by 31 P NMR spectroscopy

Staal, L. B., Petersen, A. B., Jørgensen, C. A., Nielsen, U. G., Nielsen, P. H. & Reitzel, K., 15. jun. 2019, I : Water Research. 157, s. 346-355

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Water treatment plants
Nuclear magnetic resonance spectroscopy
activated sludge
nuclear magnetic resonance
Wastewater

Fugle som ekstern næringsstofkilde

Jensen, T., Egemose, S., Andersen, F. Ø. & Reitzel, K., dec. 2019, (Accepteret/In press) I : Vand & Jord.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

New training to meet the global phosphorus challenge

Reitzel, K., Bennett, W., Berger, N., Brownlie, W. J., Bruun, S., Christensen, M. L., Cordell, D., van Dijk, K., Egemose, S., Eigner, H., Glud, R. N., Gronfors, O., Hermann, L., Houot, S., Hupfer, M., Jacobs, B., Korving, L., Kjærgaard, C., Liimatainen, H., Van Loosdrecht, M. C. M. & 22 flere, Macintosh, K. A., Magid, J., Maia, F., Martin-Ortega, J., McGrath, J., Meulepas, R., Murry, M., Neset, T-S., Neumann, G., Nielsen, U. G., Nielsen, P. H., O'Flaherty, V., Qu, H., Santner, J., Seufert, V., Spears, B., Stringer, L. C., Stutter, M., Verburg, P. H., Wilfert, P., Williams, P. N. & Metson, G. S., 8. jul. 2019, I : Environmental Science & Technology. 53, 15, s. 8479-8481 3 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Aktiviteter 2004 2009

  • 7 Foredrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed
  • 3 Peer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripter
  • 3 Gæsteophold ved andre institutioner

Restoration of freshwater ecosystems in Denmark: overview and examples

Kasper Reitzel (Foredragsholder)
20. okt. 2009

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Experiments with chemical lake restoration: Use of aluminum and Phoslock to bind phosphorus in the sediments

Kasper Reitzel (Foredragsholder)
16. okt. 2009

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Phoslock and Poly Aluminium Chloride: Respective Strengths and Weaknesses

Kasper Reitzel (Foredragsholder)
13. okt. 2009

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Identification of non reactive phosphorus in lake waters by 31P NMR spectroscopy

Kasper Reitzel (Foredragsholder)
29. jan. 2009

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Environmental Science &Technology (Tidsskrift)

Kasper Reitzel (Redaktør)
1. jan. 2009

Aktivitet: Redaktionelt arbejde og fagfællebedømmelsePeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

Projekter 2009 2020

Presse/medie

Arwos vil udvikle forretningen ved at støtte fosforforskning

Charlotte Adam Jørgensen & Kasper Reitzel

07/02/2017

1 element af Mediedækning

Presse/medie

Folk med genbrugstanker blev belønnet

Kasper Reitzel

28/11/2013

1 element af Mediedækning

Presse/medie

Folk med genbrugstanker blev belønnet

Kasper Reitzel

28/11/2013

1 element af Mediedækning

Presse/medie