Personlig profil

CV

Født 1950

Uddannelse
Lægevidenskabelig embedseksamen Københavns Universitet, 1974
Disputats (dr.med.), Københavns Universitet, 1979

Ansættelser
Fulbright seniorstipendiat, Mount Sinai School of Medicine, New York, 1978-80
Afdelingsleder, Arbejdsmedicinsk Afdeling, Arbejdsmiljøinstituttet, 1980-82
Professor i miljømedicin, Syddansk Universitet fra 1982
Lægeligt sagkyndig i Sundhedsstyrelsen 1983-2017
Adjungeret professor i miljømedicin og neurologi, Boston University, 1994-2002
Adjungeret professor i miljømedicin, Harvard School of Public Health, 2003-2022
Adjungeret professor, Department of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, University of Rhode Island, 2020-2022, derefter forskningsprofessor, 2022-

Videnskabelige tidsskrifter, foreninger, priser
Europæisk redaktør, Archives of Environmental Health, 1986-1992
Chefredaktør, Environmental Health fra 2002
Medlem af redaktionskomiteen for fire andre tidsskrifter
Valgt som Fellow, Collegium Ramazzini, 1987; medlem af bestyrelsen, 2005-2013
Valgt som Fellow, American Association for the Advancement of Science, 1994
‘Mercury madness award’ for udmærkelse i videnskab i offentlighedens interesse, tildelt af otte amerikanske miljøorganisationer, 2004
Odd Fellow Ordenens forskningspris, 2010
Syddansk Universitets forskningsformidlingspris, 2012

Vigtige udvalg
Formand, International Union of Pure and Applied Chemistry, Commission on Toxicology, 1987-1991
Medlem af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, 1992-1998
Formand, Programkomiteen for ikke-ioniserende stråling, 2004-2009
Medlem, European Food Safety Authority, Panel on Contaminants, 2003-2009
Medlem af bedømmelsesudvalg, National Institutes of Health (USA) fra 2009
Medlem af forskningskomité under Norges Forskningsråd 2009-2015
Medlem af WHO's rådgivende forskningskomité 2011-2017
Medlem af den videnskabelige komité for European Environment Agency 2012-2020

Forskningsområde

Philippe Grandjean er professor i miljømedicin og forskningsleder på Syddansk Universitet. Siden 2003 har han også været adjungeret professor i miljømedicin på Harvard University. Desuden er han lægeligt sagkyndig i Sundhedsstyrelsen. Han er medlem af flere videnskabelige redaktioner og blev i 2002 redaktør at det internet-baserede tidsskrift “Environmental Health”. Grandjeans videnskabelige publikationer fokuserer overvejende på forureningers skadelige effekter på børn. Grandjean har bl.a. modtaget Syddansk Universitets forskningsformidlingspris.

Forskningsinformation

Miljøepidemiologisk forskning med fokus på forsinkede effekter af eksponeringer for miljøforureninger, specielt under udviklingen.
Hovedvægten lægges på prospektive undersøgelser af fødselskohorter udsat for forureninger, især på Færøerne, hvor forureninger findes i den traditionelle marine kost (grindehval). Der fokuseres på neurotoksicitet, immuntoksicitet, hormonforstyrrende effekter og negative effekter på vækst og udvikling i øvrigt. Forskningen har især drejet sig om kviksølv, men omfatter desuden også perfluorerede stoffer, PCB og hormonforstyrrende stoffer.
Desuden undersøges aldersbetinget funktionsnedsættelse og degenerative sygdomme i nervesystem og hjerte-karsystemet i relation til livsvarig udsættelse for methylkviksølv og svært nedbrydelige miljøforureninger. Undersøgelser i andre lande fokuserer ligeledes på neurologiske påvirkninger forårsaget af bl.a. arsen, fluorid og pesticider.
Forskningen på disse områder har betydning for mulig intervention og forebyggelse - med mulige økonomiske konsekvenser - hvorfor det såkaldte forsigtighedsprincip bør inddrages i fortolkningen af resultaterne.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Medicin, Læge, Københavns Universitetshospital

Dimissionsdato: 31. jan. 1974

Eksterne ansættelser

Adjungeret Professor, University of Rhode Island

2020 → …

Adjungeret professor, Harvard T.H. Chan School of Public Health

1. jan. 200331. dec. 2022

Forskningsområder

  • Forebyggelse og screening
  • Miljø og sundhed

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Philippe Grandjean er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller