Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Integrativ systemfysiologi.

Regulering af væskebalance og blodtryk.

Styring af nyrens funktion mht. renin sekretion og saltudskillelse.

Forskningsinformation

Forskningsområdet er de reguleringsmekanismer, som styrer organismens blodtryk og væskebalance under normale og patologiske forhold. Forskningsfokus er den hormonale styring af væskebalancen, specielt reguleringen af sekretionen af renin gennem fysiologiske interaktioner mellem hjerne-, hjerte- og nyre-fuktioner systemets funktion. Som modeller er anvendt vågne, fritgående rotter, trænede hunde og normale forsøgspersoner samt udvalgte patienter med ukompliceret blodtryksforhøjelse. Vi har vist, at den fysiologiske sekretion af renin styres uden medvirken af de klassiske regulatorer (nyrens arterielle tryk, den glomerulære filtrationshastighed og nerveimpulser til de renin-secernerende celler). Vi har også vist, at natruresen ved akut volumenekspansion hos hypertensive patienter ikke er forudgået af ændringer i regional, renal gennemblødning trods en mindre stigning i arterielt blodtryk. Den overordnede hypotese er derfor, at den fysiologiske styring af renin sekretion, saltudskillelse og blodtryk finder sted på basis af de ekstra-renale, nervøse og hormonale signaler til nyrens tubuli og/eller små ændringer i GFR. På basis heraf synes saltudskillelse som følge af stigning i nyrens arterielle blodtryk (”tryknatriurese”) at være en reservemekanisme, som alene aktiveres under patofysiologiske omstændigheder.

Nylige publikationer:

2021

Al-Mashhadi RH, Al-Mashhadi AL, Nasr ZP, Mortensen MB, Lewis EA, Camafeita E, Ravlo K, Al-Mashhadi Z, Kjær DW, Palmfeldt J, Bie P, Jensen JM, Nørgaard BL, Falk E, Vázquez J, Bentzon JF. Local Pressure Drives Low-Density Lipoprotein Accumulation and Coronary Atherosclerosis in Hypertensive Minipigs. J Am Coll Cardiol 2021 77: 575-589, 2021. doi: 10.1016/j.jacc.2020.11.059

Bie P: Strong ion difference: Inconsistencies lining up. Acta Physiol (Oxf): 232(2):e13616, 2021. (letter) doi: 10.1111/apha.13616.

Bie P: Strong ion difference: Questionable stewardship. Acta Physiol (Oxf) Apr 26;e13667, 2021. doi: 10.1111/apha.13667. Online ahead of print.

2019

Assersen KB, Høilund‐Carlsen PF, Olsen MH, Greve SV, Gam-Hadberg HC, Braad P-E, Damkjær M and Bie P. The exaggerated natriuresis of essential   hypertension occurs independently of changes in renal medullary blood flow. Acta Physiol. 226: e13266, 2019. DOI 10.1111/apha.13266

2018

Bie P: Natriuretic peptides and normal body fluid regulation. Compr Physiol 8: 1211-1249, 2018.

Bie P: Mechanism of Sodium Balance: Total body sodium, surrogate variables and renal sodium balance.  Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 315: R945-R962, 2018. doi 10.1152/ajpregu.00363.2017

 

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller