Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

CURRICULUM VITAE

Navn
: Jens Nørgård Oddershede
Studentereksamen: Juni 1964 fra Thisted Gymnasium
Embedseksamen: Aarhus Universitet, 1. juni 1970
(cand.scient.) Bifag: Fysik
Hovedfag: Kemi
Speciale: Teoretisk Kemi

Doktordisputats: Konfereret af Det naturvidenskabelige Fakultetsråd ved Aarhus 
Universitet den 19. juni 1978 - Dr.scient.

Ansættelser:
1) 1.9.67 30.5.70, studenterinstruktor ved Kemisk Institut, Aarhus Universitet.
2) 1.6.70 30.11.70, amanuensisvikar ved Kemisk Institut, Aarhus Universitet.
3) 1.12.70 30.11.72, stipendiat ved Kemisk Institut, Aarhus Universitet.
4) 1.12.72 30.11.75, seniorstipendiat ved Kemisk Institut, Aarhus Universitet.
5) 1.12.75 1.6.77, forskningsrådsstipendiat betalt af Statens naturvidenskabelige Forskningsråd.
6) 1.6.77 1.12.77, lektorvikar ved Kemisk Institut, Aarhus Universitet.
7) 1.12.77 1.12.88, lektor ved Kemisk Institut, Odense Universitet.
8) 1.12.88 , professor ved Institut for Fysik og Kemi, Odense Universitet (fra 1. august 1998: Syddansk Universitet).

Gæsteansættelser: 
1) 15.9.71 1.7.73, "Postdoctoral fellow" ved Department of Physics, University of Utah, Salt Lake City, Utah 84112, USA. 
2) 1.10.81 1.4.82, 1.10.90 1.4.91, gæsteprofessor ved Quantum Theory Project, University of Florida, USA. 
3)  I perioden 1980 1990 "Visiting foreign scientist" ved Max ¬Planck-Institut for Astrofysik, München, Vesttyskland, i perioder af 2 4 uger hvert år. 
4)  Marts 1984 , Adjunct Professor of Chemistry at Department of Chemistry, University of Florida, Gainesville, Florida, USA. 
5)  1.4.91 15.5.92, gæsteprofessor ved Department of Chemistry, University of Utah, USA.

Administration og ledelse relateret til universitetssektoren:
1) Medlem af Det naturvidenskabelige Fakultetsråd ved Odense Universitet, 1982 1988.
2) Medlem af Studienævn I, Odense Universitet, 1986 87.
3) Medlem af Fakultetsrådets Stipendieudvalg, 1985 88.
4) Medlem af Fakultetsrådets Forsknings og Forskeruddannelsesudvalg, 1991.
5) Dekan for Det naturvidenskabelige Fakultet (fra 1. januar 1998 Det naturvidenskabelige og tekniske Fakultet) ved Syddansk/Odense Universitet, 1992 2001.
6) Medlem af Konsistorium 1992 2003.
7) Formand for Odense Universitets VUE-udvalg 1992-2000.
8) Medlem af Forskningsrådenes Bonusenhedsudvalg (der fordeler regnetid på danske supercomputere) 1993-97.
9) Medlem af EU's kemipanel for Training and Mobility of Researchers (TMR) programmet 1995 1998.
10) Medlem af Danmarks Forskningsråd 1996-2001.
11) Formand for bestyrelsen for Center for Proteomanalyse i Natur- og Sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet 1996-2001.
12) Formand for bestyrelsen for Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi 1997- 2002.
13) Medlem af bestyrelsen for IT-Vest 1999-2001.
14) Medlem af bestyrelsen for Center for Industriel Produktion 1999-2001.
15) Næstformand i Rektorkollegiet 2002- 2005, formand fra 2005
16) Formand for Koordinationsudvalget for Forskning 2004- 2006.
17) Rektor for Syddansk Universitet 2001-.

Bestyrelsesposter og lign. i videnskabelige selskaber:
1) Bestyrelsesmedlem i Biofysisk Selskab ved Odense Universitet, 1979 82.
2) Bestyrelsesmedlem i atom , molekyl og plasmafysik sektionen af Dansk fysisk Selskab, 1980 1989. Formand 1987 89.
3) Formand for Sektionen for Teoretisk Kemi af Kemisk Forening, 1981 1985.
4) Bestyrelsesmedlem i Danmarks naturvidenskabelige Akademi, 1982 1984. Medlem siden 1982.
5) Bestyrelsesmedlem i Kemisk Forening, 1989 92.

Bestyrelsesposter uden for universitetssektoren:
1) Medlem af driftsselskabet for "Fjord og Bæltcentret", Kerteminde, 1995 2001.
2) Medlem af bestyrelsen for NOVI A/S, Aalborg, 1995-2002.
3) Medlem af bestyrelsen for AMROSE A/S, Odense, 1995-2001.
4) Medlem af bestyrelserne for Roulunds Fabriker A/S og Fomar SA (Polen), 1998-2004.
5) Medlem af bestyrelsen for Syddansk Invest A/S, 1998-2001.
5) Medlem af bestyrelsen for Teknologisk Institut 2001-
6) Medlem af ATV’s Tænketank 2002-2004
7) Formand for bestyrelsen for PRIDE ApS, 1999-2001.
8) Medlem af bestyrelsen for Fonden Syddanske Forskerparker 2001-.
9) Medlem af Odense Erhvervsråd 2001 - 2005
10) Medlem af bestyrelsen for Ejendomsselskabet for den fynske forskerpark 2001-
11) Medlem af bestyrelsen for Christmas Møller Kollegiet 2001 -
12) Formand for bestyrelsen for Dansk Naturvidenskabsformidling 2001-2012
13) Medlem af bestyrelsen for Syddansk Venture/InVenture 2003-
14) Medlem af bestyrelsen for Hviidsmindefonden 2004-2005.
15) Medlem af UdviklingsRåd Sønderjylland 2003-2005.
16) Medlem af Vejle Amts Udviklingsråd 2004-2005.
17) Medlem af Vækstforum for Syddanmark 2005 –
18) Medlem af bestyrelsen for Energi Fyns Udviklingsfond 2006 –
19) Medlem af Præsidiet for Det Nordatlantiske Hus i Odense 2008-
20) Medlem af bestyrelsen for Fonden for Entreprenørskab 2009 –
21) Medlem af bestyrelsen for Grethe Lundbeck’s European Brain Research Prize Foundation 2010 –
22) Medlem af bestyrelsen for Lindø Offshore Renewable Center 2009 –
23) Medlem af bestyrelsen for Kollegiefonden Bikuben 2010 –
24) Medlem af Forretningsudvalget for Danmark-Amerika Fondet 2010 –
25) Medlem af Høgskoleverkets Insynsråd (Stockholm) 2010 –
26) Medlem af European University Associations committee for university rankings 2010 –
27) Medlem af bestyrelsen for Danfoss Universe 2011 -
28) Medlem af The International Council of Freie Universitet Berlin 2012-

Hædersbevisninger:
1) Modtager af Fyens Stiftstidendes forskerpris, januar 1981.
2) Medlem af "Phi Beta Delta, Honor Society for International Scholars", fra maj 1987.
3) Udnævnt til Fellow of the American Physical Society, fra november 1993.
4) Årets Fynbo 1996. 
5) Medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber fra maj 1999.

Bedømmelsesudvalg for disputatser:
1) Fakultetsopponent ved en disputats ved Uppsala Universitet.
Emne: Electronic Spectra and Lifetimes with Polarization Propagators and Geminal Product Wavefunctions.
Forfatter: E. Sangfelt (december 1983).
2) Opponent ved en disputats ved Oslo Universitet.
Emne: Development of Quantum Chemical Methods for Analytical Calculation of Molecular Properties.
Forfatter: T. Helgaker (juni 1986).
3) 'External examiner' ved Jadavpur University, Calcutta, Indien.
Emne: Some Applications of Many Body Techniques in Quantum Chemistry.
Forfatter: Saroj Kumar Mukhopadhyay (april 1990).
4) Opponent ved en disputats ved Aarhus Universitet.
Emne: Complete and Restricted Active Space Calculations of Atomic and Molecular Properties.
Forfatter: J. Olsen (december 1991).
5) Opponent ved en disputats ved Vrije Universiteit, Amsterdam.
Emne: The Coupled Cluster Green's Function.
Forfatter: Marcel Nooijen (december 1992).

Mødearrangør:
1) Arrangør af De nordiske Molekylfysikdage i Svendborg, 28. 30. maj 1984.
2) Arrangør af The 8th European Seminar on Computational Methods in Quantum Chemistry på Fyn (Gl. Avernæs) 3. 5. september 1990.
3) Lokal arrangør af Kemisk Forenings årsmøde i Odense, Kemidagen, i perioden 1989 92.
4) Vice-Chairman for ESF Conference on Relativistic Effects on Structure, Dynamics and Spectroscopy i Granada, Spanien, 8.-13. marts 1997.

Eksterne fondsbevillinger (excl. rejsebevillinger o.lign.):
1) Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: 1975 76 kr. 211.000, (egen løn i 18 mdr.); 1977 kr. 340.000, (køb af edb tid); 1979 kr. 150.000, (køb af edb tid); 1980 kr. 88.000, (køb af edb tid); 1984 kr. 47.000, (aflønning af gæsteforsker); 1988 kr. 100.000, (køb af edb tid); 1989 kr. 250.000, (indkøb af regnemaskine); 1988 1993 kr. 200.000, /år (rammebevilling); 1992-1993 kr. 539.600,- (aflønning af udenlandsk postdoc.); 1994 1996 kr. 300.000, /år (rammebevilling); 1996 kr. 268.000,- (indkøb af arbejdsstationer); 1997 og 1999 kr. 400.000, /år, 1998 kr. 320.000,-/år (rammebevilling); 2000-2002 kr. 350.000, / år (rammebevilling).
2) Carlsbergfondet: 1986 kr. 70.000, (scholarstipendium); 1992 kr. 85.000, (aflønning af gæsteforsker); 1993 kr. 150.000, (indkøb af arbejdsstationer).
3) NORDITA: 1981 kr. 60.000, (aflønning af gæsteforsker).
4) Ing. Knudsens Fond: 1981 kr. 25.000, (aflønning af gæsteforsker).
5) Direktør Ib Henriksens Fond: 1985 kr. 25.000, (aflønning af gæsteforsker); 1989 kr. 250.000, (indkøb af regnemaskine); 1992 kr. 25.000,- (aflønning af gæsteforsker).
6) Nordiske Forskerkurser: 1984 kr. 40.000, (afholdelse af De nordiske Molekylfysikdage).
7) Forskerakademiet: 1989 og 1991 kr. 112.000, (aflønning af ph.d. studerende); 1990 kr. 92.000, (aflønning af gæsteprofessor); 1994 kr. 111.000, (aflønning af gæsteprofessor);
1995 kr. 72.800,- (aflønning af gæstestipendiat).
8) NorFA: 1995 kr. 31.000,- (afholdelse af forskerkursus).
9) European Science Foundation: 1995 kr. 22.000,- (afholdelse af forskerkursus).
10) EU's TMR-program: 1996 132.144,- ECU (aflønning af postdoc).

Redaktionskomiteer:
1) Medlem af "Advisory editorial board" for Adv. Quantum Chem. fra 1. juni 1987.
2) Medlem af "Advisory editorial board" for Intern. J. Quantum Chem., 1. januar 1989-31. december 1993.
3) Medlem af "Advisory board" for Theor. Chim. Acta, 1. januar 1995-31. januar 1997.
4) Advisory editor for Theoretical Chemistry Accounts 1. februar 1997- 1. september 2005. 
5) Medlem af Editorial Board of the University Ranking project of the European University Association

Faglige foredrag, kollokvier og lign.:
Jeg har givet ca. 100 faglige foredrag ved institutioner og kongresser/symposier. Siden 1994 har jeg bidraget til følgende arrangementer: 
1) "Polarization Propagator Methods Applied to Relativistic Calculations". Foredrag ved European Science Foundation Workshop on "Parity non-Conserving Effects in Atoms and Molecules", Oxford (7.-9. april 1994).
2) "Relativistic Polarization Propagator Calculations of Second-order Molecular Magnetic Properties". Foredrag ved European Science Foundation Workshop on "Four-Component Methods", Oxford (10.-12. april 1994).
3) "On the Effect of Rovibrational Averaging of the NMR Spin-spin Coupling Constants of CH4". Foredrag ved "Symposium on Molecular Properties", Sostrup Slot (7. maj 1994).
4) "Comparison of Second Order Response Calculations". Inviteret foredrag ved "8th International Congress of Quantum Chemistry", Prag (19.-23. juni 1994).
5) "Effect of Rovibrational Averaging on the Spin Spin Couplings of CH4". Kollokvium ved Quantum Theory Project, University of Florida (22. marts 1995).
6) "Response Calculations of Dipole Oscillator Strength Sum Rules and Related Quantities". Inviteret foredrag ved "12th Canadian Symposium on Theoretical Chemistry", Fredericton, Canada (6.-11. august 1995).
7) "Polarization Propagator Calculations of Molecular Response Properties". Poster ved "Molecular Quantum Mechanics: Methods and Applications", Cambridge UK (3.-7. september 1995).
8) "Basic Theories of Magnetic Properties". 6 forelæsninger ved Winter School in Theoretical Chemistry on "Calculation of NMR Parameters", Helsinki (11.-14. december 1995).
9) "Polarization Propagator Calculations of the Excitation Energies of Benzene and Naphthalene". Foredrag ved "Recent Advances in Computational Quantum Chemistry", München (29.-30. marts 1996).
10) "Vibrational and Temperature Dependence of the NMR Shielding and Coupling Constants in Molecules". Plenarforedrag ved "Second International Congress on Theoretical Chemical Physics", New Orleans (9.-13. april 1996).
11) "The Calculation of NMR Parameters from first Principles". Foredrag ved INTAS Workshop ved Moskvas Universitet (12.-14. september 1996).
12) "Relativistic RPA Calculations of Electric and Magnetic Proerties of Molecules". Inviteret foredrag ved "Swedish-American Symposium on the Foundation of Quantum Theory", Sanibel Island, Florida (26. 29. oktober 1996).
13) "Ab initio Calculations of NMR Parameters". Foredrag ved NMR Workshop ved Sheffield University i England (24. juli 1997).
14) "Relativistic Calculations of Electric and Magnetic Properties of Molecules". Inviteret foredrag ved The Fifth Chemical Congress of North America, Cancun, Mexico (11.-15. november 1997).
15) "Relativistic Calculations of NMR Parameters of Molecules". Foredrag ved Symposium til ære for Frank E. Harris, Park City, Utah, USA (20.-24. februar 1998).
16) "Fully Relativistic Calculations of Molecular Properties". Plenarforedrag ved Det Argentinske Fysiske Selskabs 83. årsmøde i La Plata, Argentina (21.-25. september 1998).
17) "Relativistic Calculations of NMR Shieldings and Coupling Constants". Foredrag ved Sektionen for Teoretisk Kemis 30 års jubilæum i Odense (19. oktober 1999).
18) "Relativistic Calculations of NMR Shieldings and Spin-spin Couplings". Poster ved det 40. Sanibelmøde i Kvanteteori i St. Augustine, Florida, USA (26. februar - 4. marts 2000).
19) “Poul Jørgensen and his science”. Foredrag ved 2nd propagator and response workshop på Sandbjerg (4.-8. maj 2004).

Deltagelse i kurser og kongresser (uden afh. af foredrag):
(i) 'International summer institute in quantum chemistry, solid state physics and quantum biology', Uppsala, Sverige og Beitostølen, Norge (august 1968).
(ii) 'International symposium on atomic, molecular, solid state theory and quantum biology', Sanibel Island, Florida, USA (januar 1972).
(iii) 'Summer research ("Gordon") conference on theoretical chemistry', Boulder, Colorado, USA (juni 1972).
(iv) 'Spektroskopikermødet 1978', Odense (juni 1978).
(v) 'Dansk fysisk Selskabs forårsmøde, Risø, Roskilde (21. 22. maj 1981).
(vi) 'Spektroskopikermødet 1982', Odense (juni 1982).
(vii) 'Dansk fysisk Selskabs forårsmøde', Nyborg Strand (10. 11. maj 1983).
(viii) 'Electron correlation effects and negative ions', Sandbjerg, Sønderborg (25. 28. september 1984).
(ix) 'Evaluating supercomputers', London (1. 3. juni 1988).
(x) 'Nordic Conference on Supercomputing', Oslo (27. 29. marts 1990).
(xi) 'Workshop on Electronic Energy Loss of Ions in Matter', Gmunden, Østrig (12.-16. juli 1993).
(xii) 'American Conference on Theoretical Chemistry', Park City, Utah, USA (21.-25. juli 1996).
(xiii) ‘Symposium in honor of M. C. Zerner’, Gainesville, Florida, USA (16.-18. november 2000).

Undervisningsaktiviteter:
Jeg har bl.a. afholdt undervisning i følgende kurser:
1) Kemi 6 ved Kemisk Institut, Aarhus Universitet (kvantekemi for tredje års kemistuderende), både som "instruktor" fra 1.9.67 1.7.70 og som forelæser i det akademiske år 1970/71.
2) Physics 173 ved Department of Physics, University of Utah (mekanik og ellære for 1. og 2. års studerende) som "instruktor" og "tutor".
3) Kemi 1 ved Kemisk Institut, Odense Universitet. Jeg har afholdt eksaminatorier i organisk kemi (4 gange) og almen og uorganisk kemi (1 gang) samt flere gange undervist i laboratorieøvelse i Kemi 1.
4) Kemi og Symmetri ved Kemisk Institut, Odense Universitet, 30 timers tilvalgskursus for stud.scient.'er på andet studieår (2 gange).
5) Kvantekemi 2 ved Kemisk Institut, Odense Universitet, 90 timers kursus for studerende med en baggrundsviden i fysik (forelæsninger + opgaveregning, flere gange).
6) Kvantekemi 1 ved Kemisk Institut, Odense Universitet, 60 timers forelæsninger i kvantekemi for studerende med baggrundsviden i biologi og cellebiologi (afholdt flere gange).
7) Kemi 2 ved Kemisk Institut, Odense Universitet. Kursus i molekylspektroskopi for 2. års studerende. Jeg har afholdt opgaveregning 2 gange.

Jeg har udarbejdet følgende undervisningsmateriale:
1) "Nogle praktiske oplysninger om Dirac notationen".
2) "Kvantemekanikkens postulater".
3) "Molekylsymmetri".
4) "Infinitisimale rotatorer og angulært moment".
5) "Problems in Quantum Chemistry", Addision Wesley 1983 (sammen med P. Jørgensen).

Specialestuderende:
Jan Geertsen (marts 1984), Flemming Dahl (august 1984), Peter W. Sengeløv (august 1987), Steffen Eriksen (juni 1988), Erik Holm Mortensen (marts 1990), Jan Vistisen (juni 1993), Torben Rasmussen (november 1997), Lene Jakobsen (maj 1998).

Ph.D.-grader:
Jan Geertsen (august 1987), Stephan P. A. Sauer (juni 1993), Erik K. Dalskov (november 1996), Sheela Kirpekar (januar 1997).

Postdocs:
W. A. Parkinson (1989-90), G. A. Aucar (1992-94), M. J. Packer (1993-94), L. Visscher (1996-98).

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller