Personlig profil

Forskningsområde

Jesper Bo Nielsen har en uddannelsesbaggrund som cand.scient i biologi og kemi, hvor hans speciale omhandlende miljøfaktorers påvirkning af leverens cytochrome P450 enzymer. Hans ph.d.-afhandling i 1992 omhandlede uorganiske og organiske kviksølvsforbindelsers toksikokinetik. De seneste år har Jesper Bo Nielsen fået tildelt adskilige større bevillinger og igangsat uafhængige forskningsprojekter indenfor immunotoksikologi, optagelse af fremmedstoffer over huden og forskning indenfor risikoanalyse og - kommunikation. 

Forskningsinformation

Jesper Bo Nielsen har siden 1985 udgivet 175 videnskabelige artikler, primært i internationale peer review tidsskrifter (n = 130), 30 artikler inden for de sidste 5 år. Jesper Bo Nielsen er hovedforfatter på 40% af artiklerne og sidste forfatter på ca. 30% af publikationerne. Han er første forfatter eller medforfatter på 27 bogkapitler og konferenceberetninger og har medvirket med mere end 100 foredrag, abstracts eller posters præsenteret ved internationale og nationale møder / symposier.

Inden for de seneste 5 år er Jesper Bo Nielsen blevet inviteret som taler ved 8 internationale møder, været planlægger af 3 internationale kongresser og workshops (Siena, Italien, Golden, Colerado, USA, København, Danmark). Han har været medarrangør af 2 internationale møder (OEESC, Stockholm 2005, ICOH værksted, Siena, Italien 2006). 

Projektbevillinger til forskning 

Siden 2003 har JBN modtaget 

  • 3.5 mio. kr fra Miljøstyrelsen til forskning i dermal penetration 
  • 1.4 mio. kr. fra Miljøstyrelse for intervention og risikokommunikation i relation til børns udsættelse for forurenet jord 
  • 390.000 kroner fra Sundhedsstyrelsen til forskning risiko kommunikation i forhold til de miljømæssige påvirkninger 
  • 700.000 kroner fra EU (samlet budget var 10 millioner kroner) til forskning i dermal penetration
  • 7,4 millioner kroner sammen med den danske Kræftens Bekæmpelse fra de danske forskningsråd at studere risikoopfattelse og kommunikation i relation til mobiltelefoner. 

Udover disse personlige tilskud, er JBN bevillingshaver af en bevilling på 17,1 mio kr. Kræftens Bekæmpelse til etablering og drift af et forskningscenter for kræftrehabilitering.

CV

Uddannelse
1992: PhD i Toksiikologi og miljømedicin
1984: Cand.Scient i biologi og kemi

Ansættelser
2011- : Professor (riskoanalyse og risikokommunikation), Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
2006- : Institutleder, Institut for Sunhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
1993-2006 : Lektor, Miljømedicin, IST, Syddansk Universitet
1990-1993: Adjunkt, Miljømedicin, IST, Syddansk Universitet
1988-1990: Ph.d.-studerende, Miljømedicin, Odense Universitet
1985-1988: Toksikolog, Arbejdsmedicinsk Klinik, Odense Universitets Hospital
1984-1985: Videnskabelig assistent, Miljømedicin, Odense Universitet

Udvalgsposter o.a.
Hovedarbejdsmiljøudvalget, Syddansk Universitet (medlem)
Arbejdsmiljøudvalget ved Institut for Sundhedstjenesteforskning (leder)
Region Syddanmarks udvalg for forskningsinfrastruktur (medlem)
Styregruppen for Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed (medlem)
Ttidsskriftet Basic & Clinical Pharmacology and Toxicology (FU-medlem)
Arbejdstilsynets videnskabelige kvalitetsudvalg for grænseværdier (medlem)
Det rådgivende koordinationsudvalg for Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter (medlem)

Se aktiviteter for yderligere

Forskningsområder

  • Sundhed og sygdom

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Jesper Bo Nielsen er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller