Personlig profil

CV

Uddannelse
1999 Ph.D (Miljømedicin) ved Syddansk Universitet
1993 Cand. scient i kemi ved Syddansk Universitet
1990 Kemiingeniør ved Odense Teknikum
1987 Laborant fra Frederikshavns Tekniske Skole 

Ansættelser

2001-          Seniorforsker/laboratorieleder, Institut for Sundhedstjenesteforskning (Miljømedicin/Klinisk Farmakologi), Syddansk Universitet
2000-2001 Adjunkt, Institut for Sundhedstjenesteforskning (Miljømedicin/Klinisk Farmakologi), Syddansk Universitet
1999-1999 Forskningsadjunkt, Institut for Sundhedstjenesteforskning (Miljømedicin), Syddansk Universitet
1993-1999 Forskningsassistent, Institut for Sundhedstjenesteforskning (Miljømedicin), Syddansk Universitet
1986-1987 Laborant på Astra, Mölndal, Sverige

Forskningsinformation

FORSKNINGSOMRÅDER, OVERORDNEDE 

Analysekemi med fokus på måling af miljøforureningsstoffer i humane prøver ved brug af moderne analysetekniske metoder.
Undersøgelser af miljøforureningsstoffers skadelige effekter på mennesker, især med henblik på neurotoksisitet, immuntoksisitet og hormonforstyrrende effekter.

Analysekemiske fokusområder:

Kromatografi (HPLC, LC-MS/MS, GC, GC-MS)
Moderne prøvepræparation (LLE, SPE, SPME, SPSE)
Måling af polyklorerede bifenyler (PCBér) og organokloriner i serumprøver fra færøske og danske fødselskohorter.
Måling af perfluorerede organiske stoffer (PFC´er) i serumprøver ved hjælp af LC-MS/MS.
Måling af pesticider (azol forbindelser) i humane prøver.
Måling af kviksølv i blod og hårprøver.
Biomarkørmetoder til måling af hormonforstyrrende stoffer.
Antioxidanter og oxidativt stress.
Måling af kemiske stoffers optagelse over huden.

Forskningsområde

Analysekemiker, Laboratorieleder. Arbejdsleder for arbejdsmiljøgruppen for Miljømedicin og Klinisk Farmakologi og Farmaci.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Flemming Nielsen er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller