Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Education:        

1984          Ph.D., Marine Ecology, Univ. Aarhus                                   

1996          Dr.Sc., Biogeochemistry, Odense Univ.                                       

Major employments:                           

1985‑1989  Assistant Professor, Institute of Biology, Odense Univ., DK

1989‑2009  Associate Professor, Institute of Biology, Univ. S. Denmark

2009-2017  Associate Professor MSK, Institute of Biology, Univ. S. Denmark

2017-date   Full Professor, Dept. of Biology, Univ. S. Denmark

Research:

1982‑1984  Ph.D. Thesis, "Life in burrows; physiological and ecological implications of Nereis spp. ventilation activity".

1984-1996  Dr.Sc. Thesis, “The impact of bioturbating benthic fauna on biogeochemical carbon and nitrogen transformations in marine sediments”.

1996‑date  Biogeochemical processes and ecosystem functioning in bioturbated and vegetated intertidal sediments.

Current external projects:

2013-2022 Gyldensteen I (Aage V. Jensen Foundation). Partner, 9.3 mill. Dkr.

2018-2022  Gyldensteen II (Aage V. Jensen Foundation). Coordinator, 1.5 mill. Dkr.

2020-2024  Sund Vejle Fjord (Velux Fondation). Partner, 5.7 mill.Dkr.

2022-2027 Gyldensteen III (Aage V. Jensen Foundation). Partner, 5.0 mill. Dkr.

Teaching:          

1985‑date  Lecturer in biology, Univ.  S. Denmark                            

1985-2022  Supervisor M.Sc. (1 present and 117 graduated students)

1985-2022  Supervisor Ph.D. (2 present and 15 graduated students)

2016            Awarded “Science Teacher of the Year”, Univ S. Denmark

Publications:

1980-2022 Research Gate H-index: 67, 14174 citations.

                       Peer reviewed international publications: 153

                       Book chapters: 13

                       Co-authored and co-edited books: 4

                       Publications in Danish journals: 17

 Editorial:          

2012-date   Contributing editor, “Marine Ecology Progress Series”

2010            Awarded L&O outstanding reviewer in ASLO Bulletin, Vol. 19

2012           Awarded outstanding reviewer by Coastal and Estuarine Research Foundation         

Forskningsområde

Mine forskningsinteresser er primært centreret om biogeokemi og økologi i kystnære sedimenter efter marin genopretning ved uddigning, sandcapping og ålegræsudplantning. Jeg har fokus på bundlevende invertebraters og rodfæstede makrofytters succession og økologiske betydning. I øjeblikket er jeg blandt andet engageret i den økologiske undersøgelser i den gendannede Gyldensteen Kystlagune og genetablering af god økologisk tilstand i Odense Fjord.

 

Forskningsområder

 • Biodiversitet
 • Biogeokemi
 • Bioturbation
 • Bunddyr
 • Børsteorm
 • Havbiologi
 • Iltsvind
 • Kvælstof
 • Mangrove
 • Marin økologi
 • Mikrobielle processer og stofkredsløb
 • Miljøbiologi
 • Næringssalte
 • Sediment-dyr-interaktioner
 • Stofomsætning
 • Tropiske økosystemer
 • Økologi

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller