Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Degrees:
Ph.D., Marine Ecology, University of Aarhus, DK,1984
Dr.Sc., Biogeochemistry, Odense University, DK,1996

Employment:
Assistant Lecturer, Institute of Ecology and Genetics, University of Aarhus, DK,1984
Assistant Professor, Institute of Biology, Odense University, DK,1985-1989
Associate Professor, Institute of Biology, University of Southern Denmark, DK,1989-present

Administration:
Institute Chairman, Institute of Biology, Odense University, DK, 1991. Member of the board of directors, Institute of Biology, Odense University, DK, 1993-1999. Member of the Science study board, University of Southern Denmark, DK, 2000-2010. Member of the board of directors, Wadden Sea Centre, Ribe, Denmark, 2000-present. Member of the board of directors, Institute of Biology, University of Southern Denmark, DK, 2006-2010. Member of CEMIT (Centre for Energy and Environmentally Efficient Technologies), University of Southern Denmark, DK, 2008-present

Major research projects:
SWAP – Sylter Wattenmeer Austausch Prozesse (BMFT-financed) (2.7 mill. kr.). Partner-coordinator and steering committee member, 1990-1995. SMP – Strategic environmental research (Ministry of Environment financed) (1.9 mill. kr.). Partner-coordinator and steering committee member, 1993-1996. SCP – Scientific Cooperation Program (DANIDA-financed) (2.0 mill. kr.). Partner-coordinator, 1995-2000. ISLED - Influence of rising Sea Level on Ecosystem Dynamics of salt marshes (EU-financed) (2.1 mill. kr.). Partner coordinator and steering committee member, 1998-2000. PUMPSEA - Peri-Urban Mangrove forests as filters and potential Phytoremediators of domestic Sewage in East Africa (EU-financed) (1.7 mill. kr.). Partner-coordinator and steering committee member, 2005-2008. Frame Fundings from the Danish Science Research Council (4 x 3 years) (ca. 1 mill. kr. per 3 years). Coordinator from 2002 to 2008, 1996-2008. REELGRASS - Key parameters and processes affecting the re-establishment of eelgrass in estuaries and coastal waters (financed by Danish Agency for Science) (10.5 mill. kr.). Work package leader and steering Committee member, 2008-2011. MARINVA - Marine invasive species (financed by the Danish Council for Independent Research) (0.1 mill. kr.). Partner, 2009-2011. Large Project - Stress thresholds for deterioration and recovery of shallow freshwater and marine macrophyte communities; the role of sediment processes (financed by the Danish council for Independent Research) (5.5 mill. kr.). Coordinator, 2010-2012.

Expeditions/visits:
Phuket Marine Biological Center, Phuket, Thailand (12 visits of about 1.5 months duration each), 1981-2010. Marine Sciences Research Center, State University of New York, New York, USA (6 months), 1988. National Institute of Oceanography, Karachi, Pakistan (1 month), 1990. School of Oceanography, University of Washington, Seattle, USA (12 months), 1993-1994. Australian Institute of Marine Science, Townsville, Australia (10 months), 2002-2003. University of Dar es Salaam, Tanzania (5 visits of about 1 month), 2005-2008

Teaching:
Teaching assistant in elementary genetics, University of Aarhus, DK,1979-1980. Teaching assistant on graduate summer courses in marine biology, University of Aarhus, DK, 1980. Teacher on graduate courses in population ecology, University of Aarhus, DK, 1983. Organizer of and teacher on graduate and postgraduate summer courses in marine biology, University of Aarhus, DK, 1983-1984. Lecturer in biology, University of Southern Denmark, DK, 1985-present. Supervisor M.Sc. (5 present and 65 graduated students), 1985-present. Supervisor Ph.D. (2 present and 10 graduated students), 1985 present

Editorial:
Review editor for the journal ”Aquatic Microbial Ecology”, 1995-2006. Editor of the AGU book “Interactions between macro- and microorganisms in marine sediments”, 2003-2005. Review editor for the journal “Marine Ecology Progress Series”, 2007-present. Member of Editorial Board of "Wetlands Ecology and Management", 2008-present. Member of Editorial Board of "International Journal of Oceanography", 2010-present.

Society Memberships:
American Society of Limnology and Oceanography; International Polychaete Association; The Association of Danish Marine Biologists; The Geochemical Society; International Association for Sediment Water Science, IASWS; Nereis-Park

Forskningsområde

Mine forskningsinteresser er primært centreret om biogeokemi og mikrobiel økologi i kystnære sedimenter påvirket af gravende invertebrater og rodfæstede makrofytter. I øjeblikket er jeg blandt andre engageret i følgende projekter:

Infaunaens stimulering af organisk stofs nedbrydning i marine sedimenter. Det er velkendt, at bundfaunaen er i stand til at stimulere den mikrobielle nedbrydning af organisk stof i sedimenter. De underliggende mekanismer for denne stimulering er imidlertid endnu ikke fuldt belyst. De spørgsmål jeg forsøger at besvare i denne henseende er: 1. Kan infaunaen stimulere den mikrobielle aktivitet direkte ved græsning eller konkurrence? 2. Kan infaunaen øge hastigheden af mikrobielle processer dybt i sedimenter ved at tilføre villige elektronacceptorer, så som ilt, via irrigation af gangsystemer? 3. Kan infaunaen stimulere den mikrobielle aktivitet indirekte ved at ændre diffisionsgeometrien i anoxisk sediment når de skaber mosaikker af sediment-vand kontaktzoner? Arter af den almindelige børsteormeslægt Nereis (frynseorme) er velegnede modelorganismer til dette formål. I takt med at den invasive børsteorm Marenzelleria viridis i de senere år massivt har koloniseret vore kystnære sedimenter, er en række nye og vigtige spørgsmål fremkommet: 1. Er denne nye art i stand til at udkonkurrere oprindelige arter som Nereis diversicolor? 2. Hvorledes påvirker den nye art sedimenternes biogeokemi? Jeg vil forsøge at besvare disse spørgsmål i løbet af de næste år.

Anaerob mineralisering af kulstof og kvælstof i marine sedimenter. I anaerobe sedimenter er nedbrydningen af organisk stof styret af bakterie-konsortier. Hydrolyserende bakterier spalter store makromolekyler til mindre organiske enheder, som bliver videre nedbrudt til organiske monomerer (f.eks. aminosyrer) og kortkædede organiske syrer (f.eks. acetat) af forgærende bakterier. Slutteligt mineraliserer respirerende anaerobe bakterier disse forbindelser til kuldioxid. Mine spørgsmål er her: 1. Hvilke organismer og processer er ansvarlige for frigivelsen af kuldioxid og ammonium under nedbrydningen af organisk stof i iltfrie sedimenter? 2. Hvor hurtigt kan mikrobielle samfund tilpasse sig ændringer i sammensætningen og kvaliteten af de organiske tilførsler? Jeg forsøger at besvare disse spørgsmål ved brug af anaerobe sedimentinkubationer.

Fordeling og betydning af forskellige mikrobiel respirationsprocesser i bioturberede og rodfyldte tidevandssedimenter. Den terminale mikrobielle respiration i sedimenter kan foregå med ilt, mangan, jern, nitrat og sulfat som elektronacceptor. Der har været udført en del forskning for at kvantificere hver af disse respirationsprocesser og at bestemme fordelingen mellem dem i oceaniske sedimenter. Vores viden om disse processer i forstyrrede tidevandssedimenter, så som saltmarske og mangroveskove, er imidlertid begrænset. Mit formål med dette arbejde er at bestemme betydningen af nedgravede dyr (især krabber) og rodfæstede planter (ålegræs, vadegræs og mangrovetræer) for hastigheden og fordelingen af processerne i forsøg på at besvare følgende spørgsmål: 1. Hvorledes kontrollerer dyr og rødder den vertikale fordeling af respiration med forskellige elektronacceptorer? 2. Hvad er den tidsmæssige variation i fordelingen af respirationsprocesser og hvorledes er dette relateret til dyrs og rødders aktivitet.

I projektet, REELGRASS, er vort mål er at forklare hvorfor ålegræsset ikke vender tilbage til den udbredelse det havde tidligere. Forholdene med hensyn til vandkvalitet er ikke længere en hindring for  rekolonisering. Mit bidrag til projektet er, at undersøge om bentiske dyr hæmmer rekoloniseringen ved at græsse på rødder og frø, eller om disse dyr faktisk fremmer rekruteringen af ålegræs ved at ilte sedimenterne.

Forskningsområder

 • Biodiversitet
 • Biogeokemi
 • Bioturbation
 • Bunddyr
 • Børsteorm
 • Havbiologi
 • Iltsvind
 • Kvælstof
 • Mangrove
 • Marin økologi
 • Mikrobielle processer og stofkredsløb
 • Miljøbiologi
 • Næringssalte
 • Sediment-dyr-interaktioner
 • Stofomsætning
 • Tropiske økosystemer
 • Økologi

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller