Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Uddannelse: Cand. scient. i biologi med bifag i kemi 1989, og Ph.D. 1993, begge fra Århus Universitet.

Ansættelser:

 • 1989-93: Forskningsstipendiat, Institut for Genetik og Økologi, Århus Universitet
 • 1993-98: Videnskabelig medarbejder, Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie, Bremen
 • 1998-2003: Forskningslektor, Center for Jordens Klima og Biogeokemiske Kredsløb, SDU
 • 2003-08: Lektor, Biologisk Institut, SDU
 • 2008-13: Professor m.s.o., Biologisk Institut, SDU
 • 2013-: Professor i geomikrobiologi, Biologisk Institut, SDU

Faglige poster:

 • Faglig redaktør for tidsskriftet Limnology and Oceanography
 • Medlem af Dansk Nationalråd for Oceanologi
 • Bestyrelsesmedlem for Dansk Center for Havforskning
 • Medlem af American Society of Microbiology
 • Medlem af  American Society for Limnology and Oceanography

Priser:

 • Fyens Stiftstidenes Forskningspris 2006
 • Forskningsministeriets EliteForskpris 2007

Forskningsområde

Mikrobiel økologi, biogeokemi, livets tidlige udvikling

Forskningsinformation

Bakterier indtager flere nøglepositioner i naturens husholdning. De bidrager væsentligt til både fotosyntese og nedbrydning af organisk materiale og er ene om at udføre en lang række processer, som er essentielle for opretholdelsen af gunstige livsbetingelser for planter og dyr på Jorden. Bakterier har været den dominerende livsform gennem størstedelen af Jordens historie, og deres aktivitet gennem milliarder af år har haft afgørende betydning for dannelsen af en iltholdig atmosfære. Jeg undersøger bakteriernes rolle i naturen, især i akvatiske miljøer og med særligt fokus på iltfrie områder som f.eks. havbund og iltsvindszoner.

I Dansk Grundforskningsfonds Nordisk Center for Jordens Udvikling (NordCEE) undersøger vi samspillet mellem jordoverfladens fysiske og kemiske udvikling og den biologiske evolution, især udviklingen af bakterielle stofskiftetyper. Vi bruger moderne bakteriesamfund som modeller for tidlige økosystemer, og søger samtidig at afkode den information om fortidige forhold der er gemt i de geologiske aflejringer.

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller