Anders Munck

cand.med.

  • J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal

    5000 Odense C

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsinformation

Audit Projekt Odense (APO) er et kvalitetsudviklingsprojekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet, som siden 1989 har gennemført et stort antal kvalitetsudviklingsprojekter i primærsektoren. Audit efter APO-metoden tager udgangspunkt i en simpel, prospektiv selvregistrering af hyppigt forekommende problemstillinger i den kliniske hverdag. Registreringen danner grundlag for identifikation af kvalitetsproblemer, som søges løst via målrettede opfølgningsaktiviteter. Et auditprojekt afsluttes med en kontrolregistrering med henblik på at evaluere, i hvor høj grad de opstillede mål for et givet projekt er nået. APO har hvert år gennemført 5-10 større kvalitetsudviklingsprojekter, dels lokale amtslige projekter, dels nationale projekter. De vigtigste projekter omfatter luftvejsinfektioner, allergi, muskelskeletsygdomme, psykiske problemer i almen praksis, hjertekarsygdomme i almen praksis, samt forebyggelse. Større projekter har vist sig egnede til forskningsmæssig bearbejdelse, og APO er et godt eksempel på, at efteruddannelse, kvalitetsudvikling og forskning kan gå hånd i hånd. Den forskningsmæssige aktivitet fremgår af vedlagte litteraturliste.

Har forestået etablering af dansk netværk for audit efter APO-metoden (repræsentanter i alle regioner), har desuden forestået etablering af nordiske projekter i Luleå, Karlshamm, Sverige, Trondheim, Norge, Reykjavik, Island. APO har de sidste år gennemført auditprojekter i Grønland, på Island og Færøerne, ligesom APO har gennemført en audit om luftvejsinfektioner i Spanien og Rusland. APO gennemfører i øjeblikket større projekter om hypertension og gynækologi i almen praksis. APO er hjemsted for det EU-financierede projekt ”Happy Audit”, der forløber fra 2007 til 2010. Projektet omhandler luftvejsinfektioner og har deltagelse af mere end 600 praktiserende læger fra Danmark, Sverige, Lithauen, Rusland, Spanien og Argentina. Har et budget på 1,5M Euro.

Forskningsområde

Head of Audit Project Odense (APO), which since 1989 has conducted quality development and associated research in primary health care based on a simple method for activity detection. Specific focus areas: respiratory infections, hypertension and allergies.

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller