Oversigt

Om

Vision:

Med forankring i praksis vil THRIVE gennem højkvalitetsforskning skabe ny viden på national og international plan om forskellige typer af negativ interpersonel adfærd herunder vold, seksuelle overgreb, mobning og chikane i et bredt perspektiv.

Strategi

Negativ interpersonel adfærd i et bredt perspektiv

  • THRIVEs forskning omhandler forskellige aspekter ved negativ interpersonel adfærd i forskellige livsfaser: dens årsager, følgevirkninger herunder traumatiske reaktioner, risikofaktorer og beskyttende faktorer samt forebyggelse, udredning og intervention.
  • THRIVEs forskning er optaget af negativ interpersonel adfærd set fra forskellige perspektiver og niveauer herunder ramte, udøvere, vidner, fagprofessionelle, pårørende, arbejdspladser og det øvrige omgivende system.

Udspring i praksis

  • THRIVE sikrer praksisforankring i sin forskning ved, at forskningsprojekter og -spørgsmål typisk udspringer af og formuleres i nært samarbejde med relevante praksisaktører indenfor området.
  •  Det tætte samarbejde mellem THRIVE og praksisaktørerne skaber synergi mellem forskning og praksis, som optimerer muligheden for, at forskningsresultaterne implementeres i praksis.

Høj kvalitetsforskning

  • Kvaliteten i forskning sikres ved, at THRIVEs medlemmer har en høj ekspertise og erfaring med en bred vifte af både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.
  • THRIVEs medlemmer stræber mod kontinuerligt at tilegne sig nye metoder og være opdateret indenfor anvendte forskningsmetoder.
  • En central strategi er at udvikle og nuancere metoder og redskaber for forebyggelse og udredning samt kvalificere og forbedre intervention og behandling.
  • Kvaliteten i forskningen sikres desuden ved nært samarbejde med relevante nationale og internationale eksperter, medlemskab af nationale og internationale styregrupper, forskningsnetværk samt redaktionel og reviewer arbejde på førende tidsskrifter.

 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor ThRIVE er aktiv. Disse emnekoncepter kommer fra arbejde fra denne enheds forskere. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller