• Campusvej 55

    5230 Odense M

Fingeraftryk Fingeraftrykket er baseret på teksten fra de videnskabelige dokumenter, der er relateret til de tilknyttede personer. Baseret på dette oprettes et indeks af vægtede ord, der definerer de vigtigste emner i forskningsenheden

Proteins Medicin og biovidenskab
Blastocyst Inner Cell Mass Medicin og biovidenskab
Vitamin D-Binding Protein Medicin og biovidenskab
Micromanipulation Medicin og biovidenskab
Zona Pellucida Medicin og biovidenskab
Regenerative Medicine Medicin og biovidenskab
Heat-Shock Proteins Medicin og biovidenskab
Tandem Mass Spectrometry Medicin og biovidenskab