Publikationer

Filtrer
Udgivelser på nettet - Net-publikation
2013

Tobaksprisen betyder noget for antallet af unge, der begynder at ryge

Flachs, E. M., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 28. aug. 2013

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Trivsel, fællesskab og faglighed skal reducere frafaldet på tekniske skoler

Ingholt, L., Rod, M. H., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 23. okt. 2013

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Tømmermænd forekommer oftere blandt unge

Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 18. dec. 2013

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Unge påvirkes af alkoholvanerne i deres omgivelser

Bendtsen, P., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 4. sep. 2013

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

2012

Alkohol og operation: Et højt alkoholforbrug øger risikoen for komplikationer efter operationer

Eliasen, M., Pedersen, M. G., Becker, U., Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 4. jul. 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Alle bliver tykkere også de højtuddannede

Koch, M. B., Juel, K., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), 21. jun. 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Andelen af danskere med problematisk alkoholforbrug er størst blandt de midaldrende

Tolstrup, J. S., Mikkelsen, S. S., Christensen, A. I., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Behandling af alkoholafhængighed varierer i kommunerne

Becker, U., Hansen, A. B. G., Kloster, S., Tolstrup, J. S., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

De fleste elever er let til moderat påvirkede til gymnasiefester

Eliasen, M., Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 21. mar. 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Fysisk aktivitet blandt spastikere: Forskellen mellem spastikere med let eller svært handicap stiger med alderen

Michelsen, S. I., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 30. maj 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Krop og humør påvirkes når tobakken kvittes

Skov-Ettrup, L., Nielsen, P. K., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 25. okt. 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Nybagte mødres psykiske tilstand: Sociale forskelle i forekomsten af psykiske vanskeligheder hos mor i barnets første leveår

Svendsen, M., Brixval, C. S., Holstein, B. E., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 20. aug. 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Overvægt og mangel på fysisk aktivitet påvirker børns motorik

Brixval, C. S., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), 9. jan. 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Relationer til voksne betyder noget for fællesskab og fastholdelse på tekniske skoler

Ingholt, L., Sørensen, B. B., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Rygestop er særligt vanskeligt for unge i stressede situationer

Skov-Ettrup, L., Dalum, P., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 23. maj 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Rygning øger risikoen for komplikationer efter operationer

Pedersen, M. G., Eliasen, M., Becker, U., Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 27. jun. 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Skridttæller kan øge aktiviteten blandt ældre

Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 18. apr. 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Socialt udsattes sundhed og trivsel: Knap hver femte socialt udsatte forventer ingen praktisk hjælp fra andre ved sygdom

Pedersen, P. V., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 12. dec. 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Sundhed og sygelighed, SUSY-2010: Andelen af voksne som går til forebyggende tjek hos lægen er steget markant

Christensen, A. I., Juel, K., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 9. mar. 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Udviklingen i social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel siden 1987

Koch, M. B., Juel, K., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 16. maj 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Ugens tal for folkesundhed: FOA-medlemmers sundhed: Store forskelle mellem SOSU-assistenter, pædagogmedhjælpere og andre erhvervsaktive

Holst, M., Juel, K., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 15. aug. 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Ugens tal for folkesundhed - Vold i nære relationer: Omfanget og karakteren af partnervold afdækkes i ny rapport

Helweg-Larsen, K., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 9. nov. 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

”Evidenssprog” kan skabe uheldige skillelinjer mellem forskere og praktikere

Rod, M. H., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), 8. feb. 2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

2011

Betydelig social ulighed i børn og unges sundhed

Holstein, B. E., Rasmussen, M., Due, P., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), 6. apr. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Børn overlever oftere druknehændelser end ældre

Møller, H., Laursen, B., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 29. jun. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Det går tilbage med børn og unges tandbørstning

Nielsen, L. S., Holstein, B. E., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), 13. apr. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

En femtedel af rygerne melder sig til rygestopundersøgelse

Dalum, P., Skov-Ettrup, L., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), 18. nov. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

FOA-medlemmers sundhed: Pædagogmedhjælpere og SOSU-assistenters helbred er påvirket af arbejdsmiljø og livsstil

Holst, M., Juel, K., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), feb. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Forældres symptomer påvirker børns brug af lægemidler mod hovedpine

Andersen, A., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Hver femte store skoleelev mangler fortrolige voksne eller venner

Due, P., Holstein, B. E., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), dec. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Hver sjette 15-årige drikker alkohol for at blive muntret op eller glemme problemer

Bendtsen, P., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), 27. sep. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Kondital, vægt og blodsukker: Højt kondital – lavt blodsukker

Eriksen, L., Augustsen, I. (red.) & Kamper-Jørgensen, F. (red.), feb. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Kontanthjælpsmodtagere har et større forbrug af rusmidler

Høgstedt Danquah, I., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 14. sep. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Mange unge har symptomer hver dag

Holstein, B. E., Rasmussen, M., Due, P., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 21. sep. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Mange unge sidder foran tv-skærmen mindst fire timer dagligt

Holstein, B. E., Rasmussen, M., Due, P., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), 3. mar. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Rygproblemer er skyld i betydeligt fravær fra arbejdsmarkedet

Koch, M. B., Juel, K., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 15. jun. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Stereotype forestillinger kan afholde mænd fra at søge krisehjælp

Plauborg, R., Helweg-Larsen, K., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), 7. dec. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Store forskel på psykisk mistrivsel mellem skolerne

Holstein, B. E., Damsgaard, M. T., Henriksen, P. E. W., Kjær, C., Meilstrup, C., Nelausen, M. K., Nielsen, L., Rayce, S. L. B., Due, P., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), 30. mar. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Stor forskel på nybagte mødres behov for hjælp

Brixval, C. S., Christensen, A. M., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 31. aug. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Stor stigning i nyfødte der må have ambulant behandling på sygehuse siden 2008

Brixval, C. S., Koushede, V., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 10. aug. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Større sociale forskelle i middellevetid

Brønnum-Hansen, H., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), 20. jan. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Størstedelen af unge er positive over for aldersgrænser for køb af alkohol

Eliasen, M., Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 26. jan. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Ugens tal for folkesundhed: Stillesiddende adfærd: Ny forskning tyder på, at helbredet er i fare, hvis vi sidder stille for længe ad gangen

Petersen, C. B., Dahl-Petersen, I., Norman, K., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), 8. jun. 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Ulykker er fortsat et alvorligt sundhedsproblem

Laursen, B., Møller, H., Lauritsen, J., Honoré, B., Larsen, L., Meisner, D., Lindblad, B. E., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 2011

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

2010

Det er populært at dyrke motion i grønne omgivelser: Ugens Tal for Folkesundhed

Toftager, M., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 13. jan. 2010

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Høj og ensartet kvalitet i behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom

Zwisler, A-D., von Kappelgaard, L. M., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), nov. 2010

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Kommuner og forskere skaber rum så børn og unge kan bevæge sig: Ugens Tal for Folkesundhed

Toftager, M., Klinker, C. D., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), apr. 2010

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Motion kan måske forebygge depression

Flensborg-Madsen, T., Mikkelsen, S. S., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 22. dec. 2010

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Socialt udsatte har et stort forbrug af sundhedsvæsenet

Juel, K., Pedersen, P. V., Grønbæk, M. (red.) & Augustsen, I. (red.), 28. apr. 2010

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

Øllet hitter blandt drengene mens pigerne er til alkopops

Vinther-Larsen, M., Bendtsen, P., Augustsen, I. (red.) & Grønbæk, M. (red.), 6. okt. 2010

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling