REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Publikationer 1986 2020

Filtrer
Rapport
2019
16 Downloads (Pure)
Åben adgang
Fil
Åben adgang
14 Downloads (Pure)

Rehabilitering ved demens: Forståelser og evidens for rehabilitering og komponenter i rehabilitering

Thuesen, J. & Bay Ravn, M., mar. 2019, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 28 s. (REHPA Notat; Nr. 13).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Åben adgang
Fil
15 Downloads (Pure)

Satspuljen "En værdig død - modelkommuneprojekt": En tværgående slutevaluering

Raunkiær, M. & Mikkelsen, T. B., feb. 2019, Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 81 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

Åben adgang
Fil
44 Downloads (Pure)

Årsrapport 2018

Haastrup, A. F., Toft-Petersen, C. & Zwisler, A. D. O., 2019, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 43 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Åben adgang
Fil
2018
62 Downloads (Pure)
Åben adgang
Fil

Fra plan til praksis: En undersøgelse af kompetenceudvikling som led i implementering af behovsvurdering

Rossau, H. K., Mikkelsen, T. B., Hansen, B. C., Vinther, K., Thisted, L. B., Lund, W. & Thuesen, J., 29. aug. 2018, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 58 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Åben adgang

Kvalitetsudvikling af rehabilitering og palliation i dansk sundhedsvæsen

Vittrup, R., Toft-Petersen, C. & Hørder, M. (red.), 1. nov. 2018, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 14 s. (Temanotat, Bind 5).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Åben adgang

National Audit of Cardiac Rehabilitation (NACR): Annual Statistical Report 2017

Doherty, P., Petre, C., Onion, N., Harrison, A., Hemingway, J., Cardy, K. & Tang, L. H., 2018, British Heart Foundation. 72 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

84 Downloads (Pure)
Åben adgang
Fil
284 Downloads (Pure)

Rehabilitering ved demens i let til moderat grad: National kortlægning af forståelser, indsatser og organisering i regioner og kommuner

Thuesen, J., Kristensen, F., Egelund Frausing, S., Rørbæk Kruse, E-M., Johansen, H. & Mikkelsen, T. B., 2018, Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 88 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

Åben adgang
Fil

The national audit of cardiac rehabilitation: Quality and outcomes report 2018

Doherty, P., Petre, C., Onion, N., Harrison, A., Hemingway, J., Cardy, K. & Tang, L. H., 1. dec. 2018, British Heart Foundation. 85 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Åben adgang

Årsrapport 2017

Haastrup, A. F. (red.), Toft-Petersen, C. (red.) & Zwisler, A. D. O. (red.), 2018, Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 55 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

2017
257 Downloads (Pure)
Åben adgang
Fil
252 Downloads (Pure)

Screening for angst og depression blandt hjertepatienter: hvorfor og hvordan?

Rossau, H. K. & Munkehøj, P., 2017, København: Hjerteforeningen. 24 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Fil
331 Downloads (Pure)
Fil
2016
282 Downloads (Pure)
Fil
68 Downloads (Pure)

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase: Strukturelle forhold i 2015 samt opgørelse af patientgrundlag for – og kodeaktivitet i relation til rehabiliteringsydelser opgjort fra Landspatientregistret i 2014

Zwisler, A. D. O., May, O., Prescott, E., Eichhorst, R., Foghmar, S., Kvist, B., Christensen, B., Gustafsson, I., Andersen, U. O., Korsgaard Thomsen, K., Viggers, L., Lytken Larsen, M., Hansen, L. B., Bojesen, S. E., Graversen, H. P., Cerqueira, C., Nakano, A. & Rossau, H. K., 13. jun. 2016, Kommenteret version 3.1 udg. Aarhus : Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program. 49 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Fil
1274 Downloads (Pure)

Koordinering af rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom

Thuesen, J., Mikkelsen, T. B. & Timm, H. U., 2016, Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 50 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

Fil
276 Downloads (Pure)

Lukashuset: en 1 års evaluering

Raunkiær, M., 2016, Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 84 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

Fil
55 Downloads (Pure)

Socialdifferentieret hjerterehabilitering i praksis: Sundhedsprofessionelles og patienters perspektiver

Ingholt, L., Rod, M. H., Holmberg, T., Srivarathan, A., Rossau, H. K. & Tjørnhøj-Thomsen, T., 2016, København: Syddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed. 77 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Åben adgang
Fil
312 Downloads (Pure)

Årsrapport 2015

Haastrup, A. F. (red.), Toft-Petersen, C. (red.) & Timm, H. U. (red.), 2016, Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 105 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Fil
2015
245 Downloads (Pure)

Afrapportering og evaluering af projekt: Når ægtefællen dør: sorgstøtte til ældre efterladte

Tellervo, J. (red.), 2015, PAVI - Videnscenter for Rehabilitering og Pallation. 64 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

Fil
75 Downloads (Pure)

Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011

Jarlbæk, L., 2015, København : Palliativt Videncenter.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Fil
25 Downloads (Pure)
Åben adgang
Fil
114 Downloads (Pure)

Palliativ indsats til familier med børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende tilstande: et litteraturstudie

Raunkiær, M., 2015, København : Palliativt Videncenter. 55 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

Fil
920 Downloads (Pure)
Fil
238 Downloads (Pure)

Videndeling med borgere og patientforeninger om palliation: et udviklingsprojekt

Nielsen, A. F., Andersen, V., Haastrup, A. F. & Timm, H. U., 2015, København : Palliativt Videncenter. 76 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Fil
239 Downloads (Pure)
Fil
2014
70 Downloads (Pure)
Fil
58 Downloads (Pure)
Fil
Åben adgang
31 Downloads (Pure)

Kortlægning af den specialiserede palliative indsats i Danmark: opfølgning november-december 2013

Tellervo, J. & Jessen, M. K., 2014, København: Palliativt Videncenter. 22 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Fil
30 Downloads (Pure)

Kortlægning af kommunale institutioner med særlige palliative tilbud: opfølgning 2013

Tellervo, J. & Jessen, M. K., 2014, København: Palliativt Videncenter. 18 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Fil
205 Downloads (Pure)

Årsrapport 2013

Hastrup, A. F. (red.), Schwarz-Nielsen, K. H. (red.), Nielsen, M. E. (red.) & Timm, H. U. (red.), 2014, København: Palliativt Videncenter. 60 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Fil
2013
265 Downloads (Pure)
Fil
37 Downloads (Pure)

Danskerne om livet med sygdom og død: Danskernes viden om og ønsker til den sidste del af livet

Timm, H. U. (red.) & Rådgivende Sociologer & Palliativt Videncenter - PAVI, 2013, Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 49 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Åben adgang
Fil
105 Downloads (Pure)
Fil
60 Downloads (Pure)

Hospitalsmodelprojekt: udvikling af den palliative indsats på danske hospitaler via lokale udviklingsprojekter: evalueringsrapport

Dalgaard, K. M., 2013, København: Palliativt Videncenter. 86 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Fil
62 Downloads (Pure)

Kortlægning af forsknings- og udviklingsprojekter fra de specialiserede palliative enheder i Danmark

Tellervo, J., Nielsen, M. E. & Timm, H. U., 2013, Kbh.: Palliativt Videncenter. 41 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Fil

Når to bliver til én: omsorg for ældre efterladte: undervisningsmateriale og inspiration til at udarbejde en handleplan for ældre i sorg

Tellervo, J. (red.), 2013, 2 udg. Kbh.: Palliativt Videncenter. 124 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

160 Downloads (Pure)

Palliativ indsats til KOL-patienter: en deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov for palliativ indsats

Kriegbaum, M. & Husted, M. G., 2013, København: Danmarks lungeforening. 78 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

Fil