KI, OUH, UCAR - Enhed for klinisk alkoholforskning (Odense)

Oversigt

Om

Formålet med Enheden for Klinisk Alkoholforskning

Enheden for Klinisk Alkoholforskning (Unit for Clinical Alcohol Research, UCAR) beskæftiger sig med forskning, der er relevant for den kliniske hverdag i alkoholbehandlingen. Målet er at bidrage til at gøre behandlingen mere effektiv. Vi samarbejder med en vifte af alkoholbehandlingsinstitutioner, hospitaler og andre i kontakt med borgere, der drikker for meget. Det er et særkende for vores forskning, at den er så praksisnær som overhovedet muligt og inddrager personale, der skal efterfølgende skal implementere resultaterne i deres arbejdsdag. Forskningsenheden ledes til daglig af Anette Søgård Nielsen. Enheden blev grundlagt i 2013 med Alkoholforsknings program RESCueH, der omfatter 5 studier. Studierne er ved at være afviklet, men er blevet integreret i behandlingen af personer der drikker for meget. Samtidig er der startet nye spændende studier op, blandt andet ét som henvender sig til pårørende til personer, der drikker for meget.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor KI, OUH, UCAR - Enhed for klinisk alkoholforskning (Odense) er aktiv. Disse emnekoncepter kommer fra arbejde fra denne enheds forskere. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller