Publikationer 1988 2020

Bidrag til bog/antologi

Formål af almen interesse som element i EU-retten

Olesen, K. N., 2011, Den nordiska välfärden och marknaden: Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt interesse i en EU-rättslig kontext. Madell, T. (red.). Uppsala: Iustus förlag, s. 247-258 12 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Forord

Motzfeldt, H. M., Schaumburg-Müller, S., Gottrup, R. & Østergaard, K., 2016, Mod og mening: Hyldestskrift til Frederik Harhoff. Mottzfeldt, H. M., Schaumburg-Müller, S., Gottrup, R. & Østergaard, K. (red.). 1. udg. udg. København : Djøf Forlag, s. 5-6

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

Forord

Mortensen, B. O. G., Lyngsie, J. & Østergaard, K., 2016, Rets-og kontraktøkonomi - En antologi: Law & Economics - An Anthology. Østergaard, K., Lyngsie, J. & Gram Mortensen, B. O. (red.). København: Djøf Forlag, s. 11 - 12 2 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

Forord

Clausen, N. J., Mortensen, B. O. G. & Pedersen, H. V. G., 2016, Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. Clausen, N. J., Dalberg-Larsen, J., Gram Mortensen, B. O. & Godsk Pedersen, H. V. (red.). København: Djøf Forlag, s. 5-6

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskning

"Forpagtningsaftaler" og lejelovgivningens anvendelsesområde

Juul-Sandberg, J., 2009, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2009. Pedersen, H. V. G. (red.). 1 udg. København: Djøf Forlag, s. 184-198 13 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskning

Forsvarlig drift

Winther Løfquist, M., 2013, Bankjura: Udvalgte emner. Jensen, C. H. (red.). Djøf Forlag, s. 107-125 18 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiUndervisningpeer review

Forsyningspligt og aftagepligt: Et offentligretligt studie

Mortensen, B. O. G., 2015, Ret på flere felter: forvaltning, governance, retsskikkerhed : festskrift til Carsten Henrichsen. Baumbach, T., Blume, P. & Gøtze, M. (red.). Djøf Forlag, s. 323-341

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Fortid, nutid og fremtid – om databeskyttelsesreformen i et retsøkonomisk perspektiv

Østergaard, K. & Motzfeldt, H. M., 18. jan. 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Jul Clausen, N., Kronborg, A., Dietz Legind, N. & Mortensen, B. O. G. (red.). København: Djøf Forlag, s. 597-614

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Fortolkning

Motzfeldt, H. M., 14. jan. 2016, Erhvervsforvaltningsret. Ole Gram Mortensen, B. (red.). 1 udg. København: Djøf Forlag, s. 255-278

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Forvaltningens it-løsninger

Motzfeldt, H. M., 2015, Ret på flere felter : Forvaltning, Governance, Retssikkerhed : Festskrift til Carsten Henrichsen. Baumbach, T., Blume, P. & Gøtzte, M. (red.). København: Djøf Forlag, s. 343-363

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Forvaltningens organisation, funktion og kompetencer

Khalaf, B., 14. jan. 2016, Erhvervsforvaltningsret. Gram Mortensen, B. O. (red.). 1 udg. København: Djøf Forlag, s. 53-91

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Forvaltningens samkøring af borgerdata

Ullits, J., 22. jan. 2020, Dansk persondataret. Ole Gram, B. (red.). Ex Tuto Publishing, s. 445-554 9 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

personal data

Forvaltningsloven

Ullits, J., 15. aug. 2019, (Accepteret/In press) Forvaltningsretlige grundsætninger. Karnov Group, 35 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiUndervisning

act

Forvaltningsretlig metode

Ullits, J., 13. jan. 2020, (Afsendt) Juridisk metode - generelt og på tværs af retsdiscipliner. Djøf Forlag, 15 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

administrative law
methodology

Forvaltningsrettens kilder og indplacering i retshierakiet

Khalaf, B., 14. jan. 2016, Erhvervsforvaltningsret. Gram Mortensen, B. O. (red.). 1 udg. København: Djøf Forlag, s. 29-50

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Forventning - skuffelse - erstatning

Olesen, K. N., 2006, Erstatning - en antologi. Bønsing, S. (red.). 1 udg. København: Karnov Group, s. 11-34

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskning

Forældelse, modregning, slutafregning og deponering

Pedersen, H. V. G., 2006, Erhvervsjura for den finansielle sektor. Bang-Pedersen, U. R., Clausen, N. J., Legind, N. D., Mortensen, P. & Pedersen, H. V. G. (red.). Helsingør: Forlaget Pejus, s. 369-394

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiUndervisning

Forældelse, modregning, slutafregning og deponering

Pedersen, H. V. G., 2010, Erhvervsjura for den finansielle sektor. 3 udg. København: Forlaget Pejus, s. 381-405 25 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiUndervisning

Forældelse, modregning, slutafregning og deponering

Pedersen, H. V. G., 2008, Erhvervsjura for den finansielle sektor. 2 udg. Danmark: Forlaget Pejus, s. 401-429 30 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiUndervisning

Forældelse og modregning

Pedersen, H. V. G., 2008, Erhvervsjuridisk lærebog. 1 udg. Danmark: Forlaget Pejus, s. 351-373 23 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiUndervisning

Fradrag efter Ligningsloven

Langhave Jeppesen, I., 2013, Skatteretten 2. 6. udg. København: Karnov Group, Bind 2. s. 70-94

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Fradrag efter ligningsloven

Jeppesen, I. L., 2009, Skatteretten 2. Pedersen, J. (red.). 5 udg. København: Karnov Group, Bind 2. s. 69-88 19 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskning

Fra erhvervs- til forretningshemmeligheder

Mortensen, B. O. G., 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Karstoft, S. & Madsen, L. H. G. (red.). Djøf Forlag, s. 347-358

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

Fra Kæstel til Bankjura anno 2013

Legind, N. D. & Jørgensen, T., 2012, Vennebog til Lennart Lynge Andersen. Karnov Group, s. 229-245

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskning

Fredskov - mere skov end fredning

Mortensen, B. O. G., 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Jul Clausen, N., Kronborg, A., Dietz Legind, N. & Gram Mortensen, B. O. (red.). København: Djøf Forlag, s. 389-408

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Freedom, Subjectivity, and the State in Hegel's Philosophy of Right

Bidragets oversatte titel: Frihed, subjektivitet og stat i Hegels retsfilosofiHartz, E. & Nielsen, C. F., 2014, Post-Subjectivity. Schmidt, C., Mack, M. & German, A. R. (red.). UK: Cambridge Scholars Press, s. 201-220

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Freedom of speech and online media in Denmark

Schaumburg-Müller, S., 2018, Human Rights Law and Regulating Freedom of Expression in New Media: Lessons from Nordic Approaches. Susi, M., Viljanen, J., Jonsson, E. & Kucs, A. (red.). Taylor & Francis, s. 21-40 (Routledge Research in Human Rights Law).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

online media
freedom of opinion
Denmark
moderator
Internet

Free Movement of Cars: The Impact of EU Law on taxation of Motorr Vehicles from a Nordic Perspective

Hansen, S. F., 2010, Yearbook For Nordic Tax Reseach 2010: Taxation of individuals and goods in the Nordic countries upon cross border mobility. Bolander, J. (red.). Djøf Forlag, Bind 2010. 14 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Fremtidsperspektiver på kreditrettens område

Legind, N. D. & Jørgensen, T., 2008, Videregående Kreditret. Andersen, L. L. (red.). 1. udg. Thomson Reuters: Karnov Group, s. 243-305

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiUndervisning

Fri bevægelighed for ikke-erhvervsaktive unionsborgere

Starup, P., 2011, Grundlæggende EU-ret. Daniel, B. T., Elhom, T., Starup, P. & Steinicke, M. (red.). 2 udg. Djøf Forlag, s. 573-580 8 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Fri bevægelighed for tjenesteydelser

Starup, P., 2011, Grundlæggende EU-ret. Daniel, B. T., Elholm, T., Starup, P. & Steinicke, M. (red.). 2 udg. Djøf Forlag, s. 645-671 36 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Fri bevægelighed for tjenesteydelser og kapital

Starup, P., 2009, Grundlæggende EU-ret. Daniel, B. T. & al, E. (red.). 1 udg. København: Djøf Forlag, s. 511-550 (Kapitel 16)

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskning

Gadejura – kunsten at fremelske gadefolkets oplevelse af at bære rettigheder

Olesen, A., Nielsen, S. P. P. & Hammerslev, O., 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Clausen, N. J., Kronborg, A., Legind, N. D. & Mortensen, B. O. G. (red.). København: Djøf Forlag, s. 435-455

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Gadejuristen [The Street Lawyers]: Offering Legal Aid to Socially Marginalised People

Nielsen, S. P. P. & Hammerslev, O., 2018, Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States. Rønning, O. H. & Hammerslev, O. (red.). Palgrave Macmillan, s. 169-191

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Åben adgang
legal aid
target group
lawyer
lobby
public institution

Gaver

Bolander, J., 2009, Lærebog om indkomstskat. 13 udg. københavn: Djøf Forlag, s. 379-407 32 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskning

Gelehrte und rechtskundige ehrliche Männer: Die Zusammensetzung der schwedischen Hofgerichte 1660-1780

Nilsén, P., 2003, Integration durch Recht: Das Wismarer Tribunal (1653-1806). UTB Verlag, s. 297-318 (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich; Nr. 47).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskning

Generelle rammer for det indre marked

Steinicke, M., 2009, Grundlæggende EU-ret. Daniel, B. T. & al, E. (red.). 1 udg. København: Djøf Forlag, s. 341-360 (Kapitel 10)

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskning

Generelle regler for juridiske personers subjektive skattepligt

Langhave Jeppesen, I., 2013, Skatteretten 2. 6. udg. København: Karnov Group, Bind 2. s. 316-338

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Generelle regler for juridiske personers subjektive skattepligt

Jeppesen, I. L., 2009, Skatteretten 2. Pedersen, J. (red.). 5 udg. København: Karnov Group, Bind 2. s. 278-301 23 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskning

Giver EU-retten tredjelandsforældre til mindreårige danske børn ret til ophold i Danmark?

Starup, P., 2011, Juridiske emner ved Syddansk Universitet. Godsk Pedersen, H. V. (red.). Danmark: Djøf Forlag, s. 255-271 17 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Government procurement

Steinicke, M., 2006, WTO Law - from a European perspective. København: Karnov Group, s. 445-473

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiUndervisning

Greenland

Mortensen, B. O. G., 2013, Upstream Law and Regulation: A Global Handbook. Pereira, E. & Talus, K. (red.). 1 udg. London: Globe Law and Business, s. 337-354 17 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Greenland

Mortensen, B. O. G., 2017, Upstream Law and Regulation: A Global Guide. Pereira, E. G. & Talus, K. (red.). 2. udg. London: Globe Law and Business, Bind II. s. 527-546

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskning

Grænseflader mellem kontraktret og udbudsret: særligt om sanktionen uden virkning af offentlige kontrakter

Hamer, C. R., 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. København: Djøf Forlag, s. 171-184

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Gult kort! Men for hvad? Folketingets subsidiaritetskontrol

Daniel, B. T., 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Jul Clausen, N., Kronborg, A., Dietz Legind, N. & Gram Mortensen, B. O. (red.). København: Djøf Forlag, s. 89-106

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Gælder grundloven i Danmark

Koch, P. B., 2005, Juridiske Emner ved Syddansk Universitet. Pedersen, H. V. G. (red.). København: Djøf Forlag, s. 177-189

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskning

Gør krigen mod terrorisme retten tavs? om undtagelser, krig og Højesteret

Hartz, E., 2007, Antiterrorismens Idéhistorie: Stater og vold i 500 år. Thorup, M. & Brænder, M. (red.). 1 udg. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 261-270

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskning

Habilitet, tavshedspligt, ytringsfrihed og offentliggørelse af kontroloplysninger

Gottrup, R. & Motzfeldt, H. M., 14. jan. 2016, Erhvervsforvaltningsret. Ole Gram Mortensen, B. (red.). 1 udg. København: Djøf Forlag, s. 119-161

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Hadforbrydelse: giver det mening?

Kjær Minke, L. & Elholm, T., 2016, Juridiske Emner ved Syddansk Universitet 2015. Pedersen, H. V. G. (red.). København: Djøf Forlag, s. 349-362

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskning

Henstand og eftergivelse

Jeppesen, I. L., 2009, Skatteretten 4. Pedersen, J. (red.). 5 udg. København: Karnov Group, Bind 4. s. 273-277 5 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference-proceedingBidrag til bog/antologiForskning