Aktiviteter 1979 2022

Filtrer
Ekstern censoraktivitet

Bedømmer på Ph.d-afhandling

Dag Heede (Eksaminator)
1. nov. 2019

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

External Opponent, PhD Thesis, Lumberto Guce Mendoza

Anne-Marie Søndergaard Christensen (Eksaminator)
27. maj 2019

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Member of PhD Committee

Nikolaj Elf (Eksaminator)
maj 2019okt. 2019

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Opposition ved Phd-afhandling

Jon Helt Haarder (Eksaminator)
26. sep. 2018

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

External Opponent, PhD Thesis, Lisa Frost Christiansen

Anne-Marie Søndergaard Christensen (Eksaminator)
6. jun. 2018

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censur

Dag Heede (Eksaminator)
2. jun. 201827. jun. 2018

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censor, Historie, KU

Heidi Vad Jønsson (Eksaminator)
1. jun. 20181. jul. 2018

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorformand

Søren Harnow Klausen (Eksaminator)
1. apr. 201831. mar. 2022

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

censor på KADK

Rikke Schubart (Eksaminator)
12. feb. 2018

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censor på MPBL, AAU

Rie Troelsen (Censor)
29. jan. 2018

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorkorps for Dansk og Oplevelsesøkonomi

Anne Klara Bom (Censor)
2018 → …

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorkorps for Informationsstudier, Kommunikation og Digitale Medier

Anne Klara Bom (Censor)
2018 → …

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

External examinor

Mikkel Gerken (Eksaminator)
1. jun. 2017

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

2017: External Opponent, PhD Thesis, Thomas Presskorn-Thygesen

Anne-Marie Søndergaard Christensen (Eksaminator)
7. apr. 2017

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censor på kandidatspeciale, MPBL, AAU

Rie Troelsen (Censor)
10. mar. 2017

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

External Examinor

Mikkel Gerken (Eksaminator)
21. feb. 2017

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Projektrapporter i faget Sundhedsfremme

Pernille Tanggaard Andersen (Censor)
20. jan. 2017

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censor

Dag Heede (Censor)
1. jan. 201731. dec. 2020

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censor på masteropgave på Master of Problem-Based Learning (MPBL)

Rie Troelsen (Censor)
8. sep. 2016

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Kultur og Formidling

Clara Juncker (Censor)
13. jun. 201616. jun. 2016

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censor

Dag Heede (Censor)
4. jan. 201629. jan. 2016

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censor, Ålborg Universitet

Clara Juncker (Censor)
22. jun. 201525. aug. 2015

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censor: Kandidatuddannelse i Kultur og Identitet

Clara Juncker (Censor)
27. jan. 201529. jan. 2015

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censor: Humanistisk International Basisuddannelse

Clara Juncker (Censor)
26. jan. 2015

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censor - bachelorprojekt

Rie Troelsen (Censor)
2. sep. 2014

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Högskolen i Dalarne/Umeå universitet (Ekstern organisation)

Harry Haue (Censor)
2. jun. 2014

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

External Opponent, PhD Thesis, Stine Zink Kaasgaard

Anne-Marie Søndergaard Christensen (Eksaminator)
28. apr. 2014

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censor - mundtlig eksamen: Bachelorprojekt

Rie Troelsen (Censor)
1. apr. 2014

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde: Mundtlig projekteksamen

Rie Troelsen (Censor)
28. mar. 2014

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde (mdt. eksamen): Uddannelsesvidenskab (bac.)

Rie Troelsen (Censor)
28. jan. 2014

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde: Mdt. eksamen

Rie Troelsen (Censor)
19. jun. 2013

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde: Uddannelsesvidenskab (bac.)

Rie Troelsen (Censor)
18. jun. 20136. jul. 2013

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

censor

Rikke Schubart (Censor)
5. jun. 2013

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censor

Dag Heede (Censor)
28. maj 20131. sep. 2013

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde (mdt. eksamen): Generel pædagogik (cand.)

Rie Troelsen (Censor)
30. jan. 201331. jan. 2013

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde (mdt. eksamen): Uddannelsesvidenskab (bac.)

Rie Troelsen (Censor)
21. jan. 2013

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde: Mdt. eksamen

Rie Troelsen (Censor)
17. jan. 2013

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorkorpset for Dansevidenskab, Dramaturgi, Teatervidenskab og Performance studier

Ulla Kallenbach (Censor)
2013 → …

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde (skr. eksamen): Institut for Læring

Rie Troelsen (Censor)
28. jun. 2012

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde (mdt. eksamen)

Rie Troelsen (Censor)
21. jun. 2012

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde: Mdt. eksamen

Rie Troelsen (Censor)
14. jun. 2012

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde: Mdt. eksamen

Rie Troelsen (Censor)
13. jun. 2012

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorvirksomhed ved Københavns Universitet

Dag Heede (Censor)
4. mar. 2012

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde (mdt. eksamen): Generel pædagogik (cand.)

Rie Troelsen (Censor)
23. jan. 2012

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde (mdt. eksamen): Uddannelsesvidenskab (bac.)

Rie Troelsen (Censor)
16. jan. 2012

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde (specialebedømmelse): Speciale på European Master in Lifelong Learning: Policy and Management

Rie Troelsen (Censor)
15. dec. 201127. jan. 2012

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde (specialebedømmelse): Speciale på Generel Pædagogik

Rie Troelsen (Censor)
15. dec. 201118. apr. 2012

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censorarbejde

Rie Troelsen (Censor)
18. jun. 20118. jul. 2011

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Forskningsmiljöen i utbildningsvetenskap med historiedidaktik (Ekstern organisation)

Harry Haue (Censor)
10. jun. 2011

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Censor

Karin Esmann Knudsen (Censor)
feb. 2011 → …

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet