Afdeling for Forskningsdokumentation

Om

Pure kontoret på Syddansk Universitet er ansvarlig for og administrerer universitetets Pure-system. Pure er navnet på det forskningsregistreringssystem som Syddansk Universitet benytter til registrering af universitetets forskere og deres forskning - som udstilles i denne forskerportal. Pure kontoret står således for den daglige drift af Pure og forskerportalen.

Pure kontorets ansvarsområder inkluderer desuden: forskningsregistrering, Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI), Open Access, Open Access monitorering, SDUs Open Access Fond samt ORCID.