Ny dansk supercomputer skaber langt mere samfundsværdi

    Impact: Anden

    Beskrivelse af impact

    Supercomputere, som giver forskere og videnskabsfolk adgang til at lave beregninger og modeller, har hidtil været utilgængelige for de fleste. Nu sikrer et samarbejde med deltagelse af Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, at supercomputere bliver tilgængelige for alle landets forskere.
    Impact kategoriAnden