Dagens Medicin: De 100 mest magtfulde i sundhedsvæsnet

Impact: Politisk impact

Beskrivelse af impact

Dagens Medicins 14 mand store Magtpanel har vurderet 386 af de mest indflydelsesrige personer i sundhedssektoren. Definition: At have magt i sundhedsvæsenet defineres som personens evne til at handle og nå de mål, personen sætter sig. Enten ved at kontrollere, regulere, overtale eller på anden måde påvirke og øve indflydelse på sundhedsvæsenet. Begrebet magt er i Magtanalysen hverken negativt eller positivt ladet. Det går på en neutral vurdering af den politiske indflydelse, der både refererer til processen, hvormed personen tager beslutninger for at styre eller påvirke udviklingen inden for sundhedsområdet, og til de institutioner, der gennemfører beslutningerne i praksis, samt selve det, der i praksis gennemføres. De seks parametre er:

Formel position (vægter 17 pct.)
I hvor høj grad giver personens stilling ­mulighed for at præge sundhedssektoren?

Egen indsats (18 pct.)
Hvor hårdt arbejder personen på at sikre sig selv og sin organisation indflydelse?

Faglig dygtighed (15 pct.)
Hvor dygtig er personen til sit fag?

Personligt netværk (16 pct.)
Hvor stort er personens netværk, som ­vedkommende kan bruge i sit arbejde

Gennemslagskraft i offentligheden (15 pct.)
Hvor nemt har personen ved at trænge
igennem i debatten og i medierne?

Samlet vurdering (19 pct.)
En overordnet, samlet vurdering
af de fem foregående faktorer.
Impact dato18. sep. 2020
Impact kategoriPolitisk impact
Impact niveauMakro-niveau