Webformidling og webproduktion (specialiseringsfag på cand.it i webkommunikation)

Undervisning

Beskrivelse

"Faget giver den studerende viden om, hvilke faktorer der har betydning for produktionen af webdokumenter, og teoretiske og praktiske principper for god webformidling gennemgås. Der undervises i teorier om webkommunikation, herunder visuel og multimodal kommunikation, webgenrer og brugeradfærd, med henblik på at vurdere kommunikationsmodellers og analysemetoders anvendelse på webdokumenter, og den studerende trænes i analyse og vurdering af webdokumenter. Den studerende trænes i selvstændigt eller i samarbejde med andre at producere dokumenter, der er tilpasset webmediers særlige kommunikationsvilkår, og som udnytter disse mediers faciliteter.
Derudover formidler kurset det teoretiske kendskab og de tekniske færdigheder, som er nødvendige for at udvikle og publicere webdokumenter. Hovedvægten ligger på anvendelse af relevante opmærkningssprog til opmærkning af elementer i et webdokument. Der forklares, hvordan man bestemmer dokumentets udseende ved hjælp af formateringsregler og specielle formateringsteknikker." (Studieordning for cand.it i webkommunikation, 2018)
Periode01/09/2014 → …
MålgruppeKandidat
ECTS-point10 ECTS