Beskrivelse

Med afsæt i et erhvervsøkonomisk grundperspektiv har faget til formål at give de studerende en solid viden om de mikroøkonomiske grundprincipper , metoder og begreber. Der sigtes således på at bibringe de studerende en bred analytisk forståelse af virksomhedens grundlæggende beslutninger vedrørende optimering af ressourcefremskaffelse, produktion og profit i en markedsøkonomi med nyttemaksimerende forbrugere. De studerende oparbejder dermed færdigheder i at analysere simple erhvervsøkonomiske problemstilinger og faget danner hermed også det teoretiske grundlag for videregående erhvervsøkonomiske fag. Faget bygger bl.a. oven på viden og færdigheder fra Kvantitative analyseredskaber.
Periode01/09/201531/01/2016
MålgruppeBachelor
ECTS-point10 ECTS